Hotărârea nr. 344/2016

Hotărârea 344/2016 - Acordarea unei ”diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de I 8.987,96, reprezentând cheltuieli de judecată, către FOLEA MII IAI

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 18.987,96 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către FOLEA MIHAI - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 225112/411/26.07.2012 al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 18.987,96 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către FOLEA MIHAI, în baza Sentinței civile nr. 2033/2012, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 4919/117/2009*, a Deciziei civile nr. 5101/2012, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 4919/117/2009* și a Deciziei civile din data de 7 iunie 2012. pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 4919/117/2009*;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 2033/2012, a Deciziei civile nr. 5101/2012 și a Deciziei civile din 7 iunie 2012;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 18.987,96 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către FOLEA MIHAI, în baza Sentinței civile nr. 2033/2012, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 4919/117/2009*, a Deciziei civile nr. 5101/2012, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 4919/117/2009* și a Deciziei civile din data de 7 iunie 2012, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 4919/117/2009*.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 344 din 30 august 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)