Hotărârea nr. 342/2016

Hotărârea 342/2016 - Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local din anul 2016, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive, acordate în baza Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea nr. 605/2013, sesiunea a II-a.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 12.750 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către -----GOLDNER NICOLAI JOHANN____

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 12.750 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către GOLDNER NICOLAI JOHANN - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 252000/411/21.08.2012 al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 12.750 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către GOLDNER NICOLAI JOHANN, în baza Sentinței civile nr. 5677/2012, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 26736/211/2011 și a Deciziei civile 628/R/2012, pronunțată Tribunalul Cluj în dosarul nr. 26736/211/2011;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 5677/2012 și a Deciziei civile nr. 628/R/2012;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE: