Hotărârea nr. 339/2016

Hotărârea 339/2016 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1548 lei de Ia bugetul local pe anul 2012 câștigătorilor celei de a patra ediții a concursului de desene și creație din cadrul Festivalului Mărțișorului 2012, pentru deplasarea în orașul înfrățit Namur, Belgia, în perioada 12-17 septembrie 2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1548 lei de la bugetul local pe anul 2012 câștigătorilor celei de a patra ediții a concursului de desene și creație din cadrul Festivalului Mărțișorului 2012, pentru deplasarea în orașul înfrățit Namur, Belgia, în perioada 12-17 septembrie 2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 241547/105/03.08.2012 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune alocarea sumei de 1548 lei de la bugetul local pe anul 2012 câștigătorilor celei de a patra ediții a concursului de desene și creație din cadrul Festivalului Mărțișorului 2012, pentru deplasarea în orașul înfrățit Namur, Belgia, în perioada 12-17 septembrie 2012;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1548 lei de la bugetul local pe anul 2012 câștigătorilor celei de a patra ediții a concursului de desene și creație din cadrul Festivalului Mărțișorului 2012, pentru deplasarea în orașul înfrățit Namur, Belgia, în perioada 12-17 septembrie 2012.


Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Di externe și investitori.


Nr. 339 din 30 august 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)