Hotărârea nr. 334/2016

Hotărârea 334/2016 - Aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 1”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 221423/424/17.07.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoc, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 88/2012.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredir “       ’’ ~      ‘        1 " ublice și


turism - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate și                                       nistrația

locală.

Nr. 334 din 30 august 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 334/2012


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca


1. Grădinițe de stat

Nr. ort.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Anastase Claudia Gina

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica” (nr. 53) str. Târnavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4)

str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027 , Cluj-Napoca

5

Mureșan Anca Angela

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alverna nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

*Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca *Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Cătăniciu Steluța

Gustica

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Țăgorean Iul iu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Popa Adrian

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) * // str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Stoica Doru Mugurel

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nr. 69) m • ' str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca

n17

Uioreanu Elena

Ramona

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58) str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

18

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit ”Albă ca Zăpada” (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit ”Dumbrăvioara” (nr. 56) str. Detunata nr. 2, tel. 0264/414453, Cluj-Napoca

20

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare” (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

21

Gered Imre

Grădinița cu Program Prelungit”Micul Prinț” (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

22

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit ”Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

23

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

24

Jorj Mircea

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță” (nr. 52) str. Corneliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr.

ort.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Dreoni Giacomo

Grădinița cu Program Prelungit „Helen ”

(fosta Grădința „Helen”)

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/45322, Cluj-Napoca

2

Uioreanu Elena Ramona

Grădinița „Tăndărică’VȘcoala Gimnazială „ELF” (fosta Grădinița „Țăndărică”)

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal Intre Lacuri (fosta Grădinița Reformată nr. 3 „Bobița”) str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium”

(fosta Grădinița „Millennium”)

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta

Ana” ( fosta Grădinița Confesională „Sfânta Ana”) str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Popa Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Kinderland”

(fosta Grădinița „Kinderland”)

str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Mureșan Anca Angela

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” (fosta Grădinița 2Happy Kids”)

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Șurubaru Gheorghe

Grădinița Creștină „Seven Haven”

(fostă Grădinița „Little Giants”)

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gered Imre

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

(fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”) str. Paris nr. 5, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Borza Ioana Sanda

Grădinița cu Program Prelungit „Gina” (fostă Grădinița „Gina”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620,

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr.

1 (fostă Grădinița „Samariteanul” nr. 1) str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Tomoș Constantin Ioan

.......................................... ........................................... ■ ■

Grădinița cu Program Prelungit „Teddy Bear” (fostă Grădinița „Teddy Bear”) - Cluj-Napoca str. Emil Racoviță nr. 37, tel. 0364/146637,

13

Chifor Lazăr Ovidiu

Grădinița cu Program Prelungit „Bobocel” (fostă Grădinița „Bobocel”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 40/3, tel. 0264/596046

14

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit „Bethania”

(fostă Grădinița „Bethania”)

str. Alverna nr. 14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

15

Gercd Imre

Grădinița cu Program Prelungit al Episcopiei

Unitariene nr. 1

(fosta Grădinița cu Program Prelungit al Episcopiei Unitariene) - Cluj-Napoca

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9, tel. 0264/450158

16

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prichindeilor”

(fosta Grădinița „Paradisul prichindeilor”) str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

17

Mureșan Adrian

Grădinița cu program Prelungit „Sfântul Stelian ” (fosta Grădinița „Sfântul Stelian”)

str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

18

Mihaiu Ligia

Grădinița cu Program Prelungit „Panda” (fostă Grădinița „Panda Kindergarden”) str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

19

Cătăniciu Steluța Gustica

Grădinița Internațională „Spectrum”

(fosta Grădinița Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, - Cluj-Napoca

20

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Ary” (fosta

Grădinița „Arykindergarten”)

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

21

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia”

(fostă Grădinița „Patricia”)

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

22

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit

„Szent Imre”

(fosta Grădinița Romano-Catolică „Szent Imre”) Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca