Hotărârea nr. 333/2016

Hotărârea 333/2016 - Aprobarea încetării parțiale a valabilității documentației de urbanism P.U.D., aprobată prin Hotărârea nr. 467/2007 și aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective S+P+6E, str. Soporului nr. 13 provizoriu; beneficiară: S.C. Terra Habitat S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca


Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 221416/424/17.07.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 87/2012.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și


turism - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate «                                         listrația

locală.

Nr. 333 din 30 august 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 333/2012


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în școlile de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Liceul Teoretic „Eugen Pora” Mihaiu Ligia - consilier local str. Mogoșoaia nr. 6

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

str. Moldoveanu nr. 1


1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4

Mureșan Adrian - consilier local

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989

nr. 94-96

Șurubaru Gheorghe - consilier local

3

Liceul de Arte Plastice „Romulus

Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56

Uioreanu Elena Ramona - consilier local

4

Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10

Borza Ioana Sanda - consilier local

5

Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60

Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

6

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21

Mureșan Anca Angela - consilier local

7

Colegiul Tehnic “Napoca”

Oniga Gabriel Mihai - consilier local


str. Taberei nr. 3

10


Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși”

str. Horticultorilor nr. 1


Șurubaru Gheorghe - consilier local


12


Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130


Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local


Școala Gimnazială „Nicolae

Titulescu”

Aleea Herculane nr. 1


Tomoș Constantin Ioan - consilier local


Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A14

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”

str. Războicni nr. 67

Rațiu Radu Florin - consilier local

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ța Avram lancu nr. 18

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” str. Bistriței nr. 21

Uioreanu Elena Ramona - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan”

Gered Imre - consilier local

str. M. Kogălniccanu nr. 2

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

Popa Adrian - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80

Dreoni Giacomo - consilier local

22

Școala Gimnazială ‘^Traian Dârjan”

(fostă nr. 12)

str. Trai an Vuia nr. 76

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „George Barițiu” str. Emil Isac nr. 10

Jorj Mircea - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14

Jorj Mircea - consilier local

25

Liceul Waldorf

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Olah Emese - consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Csoma Botond - consilier local

27

Liceul Teoretic Unitarian „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Gered Imre - consilier local

28

Colegiul Economic „Dr. Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A

Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41

Stoica Doru Mugurel - consilier local

31

Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B

Uioreanu Elena Ramona - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac”

str. G. Bruno nr. 46

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

33

1____________________________________

Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

Dreoni Giacomo - consilier local

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6

Anastase Claudia Gina - consilier local

35

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2

Mureșan Adrian - consilier local

36

Colegiul Național Pedagogic

Pop Ioan - consilier local

„Gheorghe Lazăr”

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

37

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

Pop Ioan - consilier local

38

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Câmpului II/2

Constantea Radu Mihai - consilier local

39

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Popa Adrian - consilier local

40

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4

Moisin Radu Marin - consilier local

41

Liceul Tehnologic de Protecția Mediului

str. Florea nr. 51

Borza Ioana Sanda - consilier local

42

Școala Gimnazială “Radu Stanca” str. Zorilor nr. 27

Mihaiu Ligia - consilier local

43

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16

Olah Emese - consilier local

44

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

I Iorvath Anna - consilier local

45

Liceul Teoretic „Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20

Anastase Claudia Gina - consilier local

46

Liceul Grcco-Catolic „Inochentie

Micu”

str. Mănăștur nr. 22-24

Moisin Radu Marin - consilier local

47

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Oniga Gabriel Mihai - consilier local

48

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3

Pop Ioan - consilier local

49

Liceul de Coregrafie și Artă

Dramatică „Octavian Stroia”

Calea Turzii nr. 2

Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

50

Liceul de Informatică „Tiberiu

Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140-142

Rațiu Radu Florin - consilier local

51

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9

Mureșan Anca Angela - consilier local

52

Școala Gimnazială „Octavian Goga” str. Peana nr. 16

Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

53

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72

Anastase Claudia Gina - consilier local

54

Liceul Teoretic „Avram Iancu”

Borza Ioana Sanda - consilier local

—su. umsno! uinuu m. zj—

55

Lieul Tehniologic „Aurel Vlaicu”

B-dul Muncii nr. 199-201

Stoica Doru Mugurel - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1.

Școala Gimnazială „ELF”

(fosta Școala „ELF”) str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2

Școala Internațională Cluj/Transylvania College. The Cambridge Scltool in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Mureșan Anca Angela - consilier local

o

3

Școala Gimnazială Reformată

„ Talentum”

(fosta Școala Elementară Reformată

„Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473

Gered Imre - consilier local

4

Școala Primară Internațională „Spectrum”

(fostă Școala Internațională

„Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Dens” (fostul Liceu Creștin „Pro Deus”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

Anastase Claudia Gina - consilier local

6

Liceul Tehnologic „ Urgii Madgearu ”

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”)

Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local

str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111

7

Liceul Tehnologic „Didactica Nova ”

(fostul Grup Școlar „Didactica

Nova”)

str. Horea nr. 19/A,

tel. 0264/591475

Dreoni Giacomo - consilier local

8

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”)

str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948

Borza Ioana Sanda - consilier local

9

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan ”

(fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697

Mureșan Adrian - consilier local