Hotărârea nr. 331/2016

Hotărârea 331/2016 - Aprobarea P.U.D. extindere locuință unifamilială, B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 88; beneficiară: Stânceanu Mihaela.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Clu j-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca — proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211352/424/6.07.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism, prin care se propune repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca;

1/2011;


Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea educației naționale nr.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, eu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 145/2009, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr.


Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii s<                                          elații

publice și turism - Biroul învățământ, cultură, culte, sp                                        ul și

administrație locală.

Nr. 331 din 30 august 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 331/2012


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților Consiliului local desemnați în Consiliul de administrație

1.

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

2. Popa Adrian- consilier local

3. Popa Sorana - Regiunea Nord-Vest, Clubul Lions

2.

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989

nr. 94-96

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Demostene Șofron - jurnalist, Făclia

3. Valentin Peter

3.

Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56

1. Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

2. Toșa Ecaterina - conf. dr., Universitatea de Arte și Design

3. Tiberiu Groza - Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj

4.


Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60


Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21


Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6


Școala Gimnazială „Liviu

Rebreanu”

str. Moldoveanu nr. 1


 • 1. Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

 • 2. Crișan Ovidiu - conf. univ., UMF

 • 1. Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

 • 2. Szep Iuliu - Opera Maghiară de Stat

 • 3. Alexandru Marc - prof. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

 • 1. Borza Ioana Sanda - consilier local

 • 2. Bob Dorin - S.C. MIB PRODCOM S.R.L.

(AROVIT)

 • 3. David Adriana - cadru didactic USAMV

 • 1. Șurubaru Gheorghe - consilier local

 • 2. Giurgiuman Tiinde Ildiko - cadru univ.,

Facultatea de Medicină Veterinară, USAMV

 • 3. dr. Maloș Cristian Valeriu - cadru didactic la

Facultatea de Știința Mediului

_____. j

 • 1. Stoica Doru Mugurel - consilier local

-------------“--------/

 • 2. Frenț Rodica - Centrul Bugetar de adm

creșe


9.

Colegiul Tehnic “Napoca” str. Taberei nr. 3

1. Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local

2. Drimuș Ioan - S.C. Est Company

3. Marchiș Angela - Hotel „Victoria”

10.

Școala Gimnazială „Constantin

Brâncuși”

str. Horticultorilor nr. 1

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Szocs Viorica - reprezentant al Exclusive Car

Detalind

11.

Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

1. Oniga Gabriel Mihai - consilier local

2. Moga Cătălin - asist, dr. ing., Facultatea de

Construcții, Universitatea Tehnică

3. Așchilean Cristina, jurist - S.C. ACI Cluj S.A.

12.

Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu”

Aleea Herculane nr. 1

1. Gliga Florin-Valentin - consilier local

2. Berar Oana - S.C. Geo Consulting S.R.L.

13.

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A

1. Tomoș Constantin Ioan -consilier local

2. Stanciu Miorița - S.C. NAPOMAR S.A.

3. Ciupan Cornel - prof. dr. ing., Universitatea Tehnică

14.

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga” str. Războieni nr. 67

1. Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2. Boca Ambrozie - preotul parohial

15.

Seminarul Teologic Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18

1. Moisin Radu Marin - consilier local

2. Chirilă Ioan - prof. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

3. Ștefan Iloaie - conf. univ. dr., Facultatea de

Teologie Ortodoxă

16.

Colegiul Tehnic dc Transporturi „Transilvania” str. Bistriței nr. 21

1. Mureșan Adrian - consilier local

2. ing. Graur Vasile - S.C. Compexit Trading Skoda S.R.L.

3. Nicolae Burnete - prof. dr. ing., Universitatea Tehnică

17.

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2

1. Gered Imre - consilier local

2. Deăk Ferenc

3. Kovâcs Săndor

18.

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

1. Oniga Gabriel Mihai - consilier local

2. Ghiță Nica - Nemar Catering Cluj

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

1. Borza Ioana Sanda - consilier local

2. Tiberiu Ccrghi - președintele Asociației

Absolvenților Colegiului Național „Emil Racoviță”

21.


22.


23.


24


25.


26.
Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4


Colegiul Tehnic de Comunicații


„Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80


Școala Gimnazială “Traian Dârjan” str. Traian Vuia nr. 76


Colegiul Național „George Barițiu” str. Emil Isac nr. 10


Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14


Liceul Waldorf

str. Sergiu Celibidache nr. 8-12


Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-duI 21 Decembrie 1989 nr. 7


Liceul Teologic Unitarian „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9


Colegiul Economic „Dr. Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19


Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19A


 • 1. Rațiu Radu Florin - consilier local

 • 2. Băcilă Gabriela - asistent univ., Universitatea Tehnică


 • 1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

 • 2. Duca Dorel - prof. dr., Facultatea de Matematică și Informatică, UBB

 • 3. Marina Țopa - prof. dr. ing., decan, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică

 • 1. Mureșan Anca Angela - consilier local

 • 2. Avram Ioan - preot, Asociația „Down”

1. Turdcan Ovidiu Laurean- consilier local


2. Vasilc Zotic - conf. univ. dr., Facultatea de


Geografie, UBB

3. Mihai Păunescu - reprezentant al PrintArt

 • 1. Moisin Radu Marin - consilier local

 • 2. Varga Marius - preot paroh

 • 3. Csoma Botond - consilier local

 • 1. Olah Emese - consilier local

 • 2. Cândea Adriana - reprezentant al mediului de afaceri

 • 3. Laszlo Bakk Aron - reprezentant al Fundației „Educație pentru Libertate”

 • 1. Csoma Botond - consilier local

 • 2. Molnos Lajos, scriitor

 • 3. Grabăn Szolt


 • 1. Rezi Elek

 • 2. Hegediis Csilla

 • 3. Talpas Botond


 • 1. Anastase Claudia Gina - consilier local

 • 2. Roib Voichița - asist, dr. ing., Facultatea de Construcții, Universitatea Tehnică

 • 3. Gabriela Câmpean - Carrefour

 • 1. Uioreanu Elena Ramona - consilier local

 • 2. Ispas Silviu Traian - Institutul de Formare


30.


Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41


31.


Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. I Iorea nr. 19/B


32.


Școala Gimnazială „Emil Isac” str. G. Bruno nr. 46


33.


Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57


34.


Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” str. Constanța nr. 6


35.


Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2


36.


Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55


37.


38.


Economică și Socială


 • 1. Jorj Mircca - consilier local

 • 2. Dărăbanțu Mircca - prof. dr. ing., Facultatea de


Chimie și Inginerie Chimică, UBB

3. ing. Pripon Vasile - S.C. Farmec S.A.


 • 1. Dreoni Giacomo - consilier JocaL

 • 2. Elena Chircev - conf. univ. dr., Academia de

Muzică „Gheorghe Dima”

 • 1. Dreoni Giacomo - consilier local

 • 2. ing. Alina Felicia Varadi - administrator Casa Bio


 • 1. Mureșan Adrian- consilier local

 • 2. Emil Luca - prof. univ. dr., USAMV

 • 3. drd. Simona Niște - Universitatea Tehnică


 • 1. Popa Adrian - consilier local

 • 2. Mera Mircea - conf. dr. ing., Universitatea

Tehnică

 • 3. Berințan Dănuț Ioan - Praktikcr Cluj

 • 1. Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

 • 2. Fărcaș Cristian - conf. dr. ing., Facultatea de


Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3


Electronică, Telecomunicații și Tehnologia

Informației, Universitatea Tehnică

3. El Hayes Arthur Roiand

 • 1. Pop Ioan - consilier local

 • 2. Mircea Borcilă - prof. univ. dr., Facultatea de Litere, Universitatea „Babeș-Bolyai”

 • 3. Ioan Chirilă - prof. dr., Facultatea de Teologie Ortodoxă, Univ. „Babeș-Bolyai”

 • 1. Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

 • 2. Cioflica Liviu - pastor baptist

 • 3. Pandre Daniela - medic


Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Câmpului II/2


 • 1. Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

 • 2. Asanache Romeo - reprezentantul Bisericii

Adventiste din România

 • 3. Anca Beniamin - pastor adventist


Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod”

str. Oltului nr. 83


 • 1. Stoica Doru Mugurel - consilier local

 • 2. Ilea Octavian - dr. ing., Universitatea Tehnică • 1. Popa Adrian - consilier local

 • 2. Oltean Sanda - S.C. Electrica Furnizare Cluj

 • 3. Micu Dan Ovidiu - prof. univ., Universitatea

TehnicăLiceul Tehnologic de Protecția Mediului

str. Horea nr. 54=


 • 1. Uioreanu Elena Ramona - consilier local

 • 2. Daniel Don - ANOFM

 • 3. Antal Laura - ROSAL GRUP


42.


Școala Gimnazială “Radu Stanca” str. Zorilor nr. 27


 • 1. Constantea Radu Mihai - consilier local

 • 2. Pintican loan - rep. agent eco., S.C. Servinstal S.R.L.


43.


Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16


44.


Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26


 • 1. Olah Emese - consilier local

 • 2. Somogyi Gyula

 • 3. Duy Erika

 • 1. Horvath Anna - consilier local

 • 2. Kinizsi Zoltan

 • 3. Dane Tibor Kalman


45.


Liceul Teoretic „Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20


 • 1. Pop loan - consilier local

 • 2. Monica Costin - economist, Spitalul Clinic

Județean

 • 3. Negean Vasile - conf. dr., Spitalul CFR Cluj

46.


Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”

str. Mănăștur nr. 22-24


47


Școala Gimnazială “luliu Hațieganu” (fostă nr. 21) str. Grigore Alexandrescu nr. 16


 • 1. Constantea Radu Mihai - consilier local

 • 2. prof. Furtună Marius - preot, consilier eparhial

 • 3. prof. Bozântan Florin - preot, consilier eparhial

 • 1. Șurubaru Gheorghe- consilier local

 • 2. Gligor Gheorghe - conf. dr. ing., Universitatea Tehnică


48.


Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3


 • 1. Anastase Claudia Gina - consilier local

 • 2. Adrian Benda- șef lucrări, USAMV

 • 3. Dulca Mircla - patron, Societatea „Beauty Land”


49.


Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia”

Calea Turzii nr. 2


 • 1. Mihaiu Ligia - consilier local

 • 2. Trifan Rareș - director, Opera Română

 • 3. Solomon Vasile - maestru de balet, Opera Română


Liceul de Informatică „Tiberiu

Popoviciu”

Calea Turzii nr. 140-142


 • 1. Jorj Mircea - consilier local

 • 2. Pop Ovidiu - conf. dr. ing., Facultatea de

Electronică, Telecomunicații și Tehnologia


Informației, Universitatea Tehnică

3. Marcel Anghel - consultant manager


 • 51.

 • 52.

Liceul cu Program Sportiv

str. Arinilor nr. 9

1. Chifor Lazăr Ovidiu - consilier local

------------------1

2. Răduță Constantin - director, Direcția Județeană pentru Tineret și Sport

3. Ilea Bonda Violeta - Asociația Județeană a Părinților din învățământul Preuniversitar Cluj

Școala Gimnazială

1. Rațiu Radu Florin - consilier local

„Octavian Goga” str. Peana nr. 16

2.Turdean Ovidiu Laurean - consilier local

53.

Colegiul Național „George Coșbuc”

l.Mihaiu Ligia - consilier local

str. Avram Iancu nr. 70-72

2. Buzdugan Gheorghe- S.C. BIMET S.R.L.

3. Vaida Ovidiu - cadru didactic, UBB

54.

Liceul Teoretic „Avram Iancu'’

1. Mureșan Anca Angela - consilier local

str. Onisifor Ghibu nr. 25

2. Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

3. Dreoni Giacomo - consilier local

55.

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”

1. Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

B-dul Muncii nr. 199-201

2. Iulian Birou - prof. univ., Facultatea de Inginerie Chimică, Universitatea Tehnică

3. Incze Adrian Lucian - reprezentant al S.C. Stelco Servicii S.R.L.
2. Unități de învățământ prcuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentanților Consiliului local desemnați în Consiliul de administrație

1.

Școala Gimnazială „ELF”

(fosta Școala „ELF”) str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Constantea Radu Mihai - consilier local

2

Școala Internațională Cluj/Transylvania College. The Cambridge School in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Moisin Radu Marin - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată

„ Talentum”

(fosta Școala Elementară Reformată

„Montessori”)

str. Victor Deleu nr. 2,

tel. 0264/437473

Gered Imre - consilier local

4

Școala Primară Internațională „Spectrum ”

(fostă Școala Internațională

Uioreanu Elena Ramona - consilier local

„Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deus” (fostul Liceu Creștin „Pro Deus”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

Pop Ioan - consilier local

----£----

6

Ltceiit tennotogtc „ vtrgit Madgearu ”

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20,

tel. 0264/426111

vmga uaoriei iviihai- consilier local

7

Liceul Tehnologic „Didactica Nova”

(fostul Grup Școlar „Didactica

Nova”)

str. Horea nr. 19/A,

tel. 0264/591475

Cătăniciu Steluța Gustica - consilier local

8

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948

Jorj Mircea - consilier local

9

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan ”

(fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697

Turdean Ovidiu Laurean - consilier local