Hotărârea nr. 329/2016

Hotărârea 329/2016 - Aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință str. Bulgarilor nr. 13A; beneficiar: Greta Antonio Raul.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ- NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanților municipiului Cluj-Napoca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților municipiului Cluj-Napoca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 242742 din 06.08.2012 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, evaluare proiecte din cadrul Direcției comunicare și relații publice prin care se propune desemnarea reprezentanților municipiului Cluj-Napoca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 37, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr.-215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea, ca reprezentanți ai municipiului Cluj-Napoca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a persoanelor menționate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu data adoptării prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea nr. 101/2009 privind desemnarea reprezentanților Municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Comunicare, relații publice și turism

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 329/2012

Lista cu membrii desemnați să reprezinte municipiul Cluj-Napoca în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj

Nr crt.

Numele și prenumele

Funcția

1.

Emil Boc

primar

2.

Horvăth Anna

viceprimar

3.

Șurubaru Gheorghe

viceprimar

4.

Anastase Claudia

consilier local

5.

Borza Ioana Sanda

consilier local

6.

Cătăniciu Steluța Gustica

consilier local

7.

Chifor Lazăr Ovidiu

consilier local

8.

Constantea Radu Mihai

consilier local

9.

Csoma Botond

consilier local

10.

Dreoni Giacomo

consilier local

11.

Florian Ovidiu Valeriu

consilier local

12.

Gered Im re

consilier local

13.

Gliga Florin Valentin

consilier local

14.

Jorj Mircea

consilier local

15.

Mihaiu Ligia

consilier local

16.

Moisin Radu Marin

consilier local

17.

Mureșan Adrian

consilier local

18.

Mureșan Anca Angela

consilier local

19.

Olăh Emese

consilier local

20.

Oniga Gabriel Mihai

consilier local

21.

Pop loan

consilier local

22.

Popa Adrian

consilier local

23.

Rațiu Radu Florin

consilier local

24.

Stoica Doru Mugurel

consilier local

25.

Tomoș Constantin loan

consilier local

26.

Turdean Ovidiu Laurean

consilier local

27.

Tăgorean Iuliu Mirel

consilier local

28.

Uioreanu Elena Ramona

consilier local

29.

Cîmpean Ovidiu

director al Direcției Comunicare, relații publice și turism

30.

Ligia Subțirică

arhitect șef al municipiului Cluj-Napoca