Hotărârea nr. 328/2016

Hotărârea 328/2016 - Aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două unități locative, D+P+E, str. Uranus nr. 17 provizoriu; beneficiari: Oltean Ioan Cristian și Oltean Sanda Adina.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotararea nr. 285/2011 (aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei pe termen lung pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de realizare a investițiilor în municipiul Clu j-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 433/2010, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 285/2011 (aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei pe termen lung, pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 260167/445 din 23.08.2012 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea anexei la Hotărârea nr. 433/2010. astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 285/2011 (aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei pe termen lung, pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de realizare a investițiilor în municipiul Cluj-Napoca);

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică anexa la Hotărârea nr. 433/2010. astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 285/201 1. în sensul redistribuirii sumelor și introducerii unor obiective noi. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.il - Celelalte prevederi din Hotărârile nr. 285/2011 și 433/2010 rămân neschimbate.

Art.IIl - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-


Napoca, Direcția economică și Direcția tehnică.


Nr. 328 din 30 august 2012

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA                                              Anexă la Hotărârea nr. 328/2012

DIRECȚIA TEHNICĂ

LISTA INVESTIȚIILOR CE VOR FI REALIZATE DIN CREDITE

9

VALORILE NU INCLUD TVA            cu TVA

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Nr. Hotărâre Consiliul local de aprobare documentații tehnico-economice

Valoare aprobată TOTAL       C+M

Credite bancare interne, conform HCL nr. 491/2010

Credite bancare interne, conf.

HCL nr. 285/2011

Total credit propus ptr. Modificat

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Construire sală multifuncțională de sport

295/23.06.2009

269,010,000.00 188,761,100.00

114,605,777.00

63,

837,847.00

63,837,847.00

2

Construire Centrul cultural Transilvania clădire pentru Filarmonica de stat

765/28.11.2006

54,084,269.00   40,366,267.00

67,064,493.00

67,

064,493.00

67,064,493.00

3

Modernizare 100 străzi

33/31.07.2008

1,455,214.61

1,264,166.55

1,804,466.00

t

804,466.00

0.00

Cobzarilor

480,038.66

358,748.74

595,248.00

595,248.00

0.00

Grigore Ureche

89,264.19

81,838.82

110,688.00

110,688.00

0.00

I. lacob

492,487.39

458,008.40

610,684.00

610,684.00

0.00

Simion Mușat

393,424.37

365,570.59

487,846.00

487,846.00

0.00

4

Amenajare, modernizare străzi

152,262,992.07

139,891,646.00

23,482,992.00

106,

275,207.04

129,352,263.90

Baba Novac

346/09.05.2006

716,645.00

685,213.00

888,639.00

888,639.80

0.00

Scorțarilor

342/09.05.2006

1,191,252.00

1,138,912.00

1,477,152.00

1,

477,152.48

0.00

Târnavelor

452/27.06.2006

1,363,453.00

1,218,782.00

1,690,682.00

1,

690,681.72

0.00

Mărășești

448/27.06.2006

2,680,707.00

2,398,309.00

3,324,077.00

3,

324,076.68

0.00

Calea Borhanciului

437/09.11.2010

7,643,520.00

6,757,348.00

9,477,965.00

9,

477,964.80

9,477,964.00

Calea Dezmirului

438/09.11.2010

5,342,320.00

4,723,475.00

6,624,477.00

6

624,476.80

5,888,291.07

Ciobanului

372/23.05.2006

613,880.00

586,908.00

0.00

824,085.00

735,555.35

Răvașului

368/23.05.2006

748,484.00

715,656.00

0.00

1,

004,865.00

896,343.25

Acces din str.Oasului la cart. Lombului

363/09.07.2009

7,868,426.00

7,212,623.00

0.00

9

756,848.24

0.00

Calea Turzii

169/10.05.2011

18,015,783.07

15,598,663.00

0.00

22

339,571.00

22,339,571.01

Bethlen Gabor

105/22.03.2011

891,844.00

813,578.00

0.00

1

105,886.56

961,817.07

Gheorghe Doja

104/22.03.2011

2,100,652.00

1,931,980.00

0.00

2

604,808.48

2,604,808.48

Drum Sf. loan

106/22.03.2011

16,011,455.00

13,609,971.00

0.00

8

100,000.00

0.00

Făgetului

103/22.03.2011

9,219,429.00

8,518,346.00

0.00

5

050,712.20

0.00

Oașului

102/22.03.2011

18,942,480.00

17,514,210.00

0.00

9

500,000.00

21,734,928.21

Luceafărului

234/14.06.2011

4,082,704.00

3,639,187.00

0.00

5

062,552.96

3,809,492.23

Aleea Vidraru

235/14.06.2011

3,059,339.00

2,720,547.00

0.00

3

793,580.36

2,490,061.34

Ion Meșter

232/14.06.2011

3,813,475.00

3,397,509.00

0.00

4

728,709.00

3,981,705.59

Aleea Detunata

233/14.06.2011

1,857,500.00

1,641,697.00

0.00

2

303,300.00

1,990,120.42

Cernei

241/14.06.2011

2,669,959.00

2,494,376.00

0.00

3

310,749.16

3,046,382.47

Papai Paris Ferencz

240/14.06.2011

815,631.00

758,417.00

0.00

1

011,382.44

842,647.84

Dorobanților 102-113

1

236/14.06.2011

961,715.00

895,176.00

0.00

1,192,526.60

1,095,983.56

Al.Vaida Voievod

231/14.06.2011

889,224.00

827,312.00

0.00

1,102,637.76

945,309.06

Cosminului

134/20.03.2012

1,951,042.00

1,920,503.00

0.00

0.00

2,419,292.08

Baia Mare

190/26.04.2012

986,225.00

969,569.00

0.00

0.00

1,222,919.00

Dornei

189/26.04.2012

772,721.00

759,138.00

0.00

0.00

958,174.04

Trambitasului

191/26.04.2012

823,525.00

809,211.00

0.00

0.00

1,021,171.00

Lapusului

245/24.05.2012

768,561.00

755,037.00

0.00

0.00

953,015.64

Gh. Pomut

244/24.05.2012

397,304.00

389,123.00

0.00

0.00

492,656.96

Donath

240/24.05.2012

1,380,201.00

1,355,412.00

0.00

0.00

1,711,449.24

A.Vaida Voevod

242/24.05.2012

1,419,606.00

1,394,250.00

0.00

0.00

1,760,311.44

Miron Costin

243/24.05.2012

489,065.00

477,100.00

0.00

0.00

606,440.60

Mihai Romanul

241/24.05.2012

2,164,242.00

2,128,515.00

0.00

0.00

2,683,660.08

Breaza

246/24.05.2012

1,008,644.00

991,666.00

0.00

0.00

1,250,718.56

Povârnișului

239/24.05.2012

855,550.00

840,774.00

0.00

0.00

1,060,882.00

Scortarilor

238/24.05.2012

4,690,859.00

4,620,894.00

0.00

0.00

3,852,757.75

Sens Giratoriu P-ta 1 Mai

237/24.05.2012

1,197,446.00

1,177,751.00

0.00

0.00

1,484,833.04

Simion Mușat

136/20.03.2012

908,428.00

892,892.00

0.00

0.00

1,126,450.72

Fantânele-Heinrich Heine

322/06.09.2011

3,709,157.00

3,653,318.00

0.00

0.00

4,599,354.68

Răsăritului

321/06.09.2011

4,839,662.00

4,767,556.00

0.00

0.00

4,000,000.00

Salcâmului

326/06.09.2011

1,165,570.00

1,146,333.00

0.00

0.00

1,445,306.80

Iugoslaviei

303/10.08.2011

3,600,775.00

3,544,377.00

0.00

0.00

4,464,961.00

Baba Novac hcl

proiect HCL

1,263,578.00

1,240,467.00

0.00

0.00

1,566,836.72

Târnavelor hcl

proiect HCL

1,240,322.00

1,217,546.00

0.00

0.00

1,537,999.28

luliu Hatieganu hcl

proiect HCL

277,485.00

268,564.00

0.00

0.00

344,081.40

Tazlau hcl

proiect HCL

1,278,646.00

1,255,318.00

0.00

0.00

1,585,521.04

Brates hcl

proiect HCL

3,574,501.00

3,518,137.00

4,362,489.88

5

Reabilitare termică, clădiri supraetajate

493/10.11.2009

121,547,340.00

108,878,490.00

10,000,000.00

5,000,000.00

0.00

6

Modernizare și extindere iluminat public

27,741,099.91

27,741,099.91

2,000,000.00

27,789,499.21

14,145,396.10

226/25.05.2010

2,671,589.42

2,671,589.42

2,000,000.00

0.00

227/25.05.2010

2,658,624.03

2,658,624.03

0.00

Extinderea și reabilitarea sistemului de

iluminat public

Modernizare iluminat public

242/14.06.2011

^J'^43/14.06.2011

16,407,402.86

6,003,483.60

16,407,402.86

6,003,483.60

0.00

0.00

20,345,179.55

7,444,319.66

14,053,075.40

92,320.70

7

Bazin de înot de polo

H®"1339/11.11.2009

m> 1

16,825,673.54

13,122,025.91

8,006,765.00

8,006,765.00

0.00

8

Autobuze, troleibuze, tramvaie

492/14.12.2010

100,000,000.00

0.00

73,035,507.00

20,221,722.75

25,600,000.00

(pentru anii 2011-2014)

TOTAL

_

742,926,589.13

520,024,795.37

300,000,000.00

300,000,000.00

300,000,000.00