Hotărârea nr. 266/2016

Hotărârea 266/2016 - Acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Avram Ruxandra-loana, Bîldea Ioan, Bocșe Ligia, Constantea Radu Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Marcu Valtăr, Milășan Flavius- Lucian-Valentin-Gheorghe, Moisin Radu Marin, Morar Dan Ioan, Mureșan Adrian, Olâh Emese, Oniga Gabriel Mihai, Pop Loredana, Pop Ioan, Popa Irimie Emil, Rațiu Radu Florin, Sărmaș Ioan Sabin, Stoica Doru Mugurel, Șurubaru Gheorghe, Tarcea Dan- Ștefan, Tomoș Constantin Ioan, Țăgorean Iuliu Mirel;

Analizând Referatul nr. 137165/313 din 28.04.2016 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016, pentru fiecare dintre cele 31 cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea unei “diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016, pentru fiecare dintre cele 31 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul Stare civilă.


Nr. 266 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA         Anexă Ia Hotărârea nr; 72016

TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2016, conform Hotărârii nr. 50/2016


Nr crt Nume familie soți


Prenume soț


Prenume soție


Data căsătorieiAMBRUS

JANOS

ILEANA

28.04.1966

BÂLDEA

IOAN

RACHEL

___

10.04.1966

BISZE

IOSIF

KATALIN

04.04.1966

BOCHIS

IOAN

ANA

01.04.1966

BUCȘI

ANDREI

ANA

18.04.1966

BUTUZA

GAVRIL

RODICA-DOINA-MARIA

29.12.1965

| ICĂLBĂJOS

ALEXANDRU

VICTORIA

06.04.1966

! CHISIU j

GHEORGHE

ZSUZSANNA

14.04.1966

COBÂRZAN

ADR1AN-ROMUL

DOINA-MARIA

14.04.1966

COMAN

VASELE

VERONICA

01.04.1966

I t>OBAI J

DESIDERIU

ANNA-ROZALIA

16.04.1966

] FOLODI

AUGUSTIN

ROZALIA

28.03.1966

FURU

ARPAD

MAGDOLNA

07.04.1966

GOREA

TEODOR

ELENA

09.04.1966

|kelemen

ȘTEFAN

AGNETA

16.04.1966

■ iMAGYAROSI

1 i

IOSIF

EVA

16.04.1966

i (mihâelă

IOAN

ILEANA

11.04.1966

j MOLDOVAN

PAVEL

ANASTASIA

02.04.1966

] ON

DAVID

ANA

07.04.1966

] POP

1

IOSIF

MARIA

14.04.1966

POP

TRAIAN

ELISABETA

30.03.1966

PORUMB

__

TEODOR

NATALIA

24.04.1966

SALAR

IOSIF

ILEANA

09.04.1966

SĂLICEAN

PETRU

MARIA

26.03.1966

SZABO

FRANCISC

ELISABETA

07.04.1966

i SZEKELY 1 •

1

ARPAD

ELISABETA

12.04.1966

iTODEA

1

PETRU

MARIA

15.04.1966

TUROS

ACAȚIU

ANAMARIA

16.04.1966

UIFĂLEAN

OCTAVIAN - ION

OTILLA   X O M 4 /V?\

07.04.1966

VASS

IOSIF

IRINA-Ro/^LJ/Ck^gj^x',

1.02.1966

VINCZE-PALKO

i

GYULA

MARIA ( g( IM „

t6.04.19661

___1_________ _____1