Hotărârea nr. 247/2016

Hotărârea 247/2016 - Finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiectele locale, proiecte de tineret și sportive, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiecte locale, proiecte de tineret și sportive, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, pentru proiecte proiecte locale, proiecte de tineret și sportive, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general - proiect din inițiativa viceprimarului Gheorghe Șurubaru și a consilierilor locali: Anna Horvâth, Ligia Bocșe, Ioan Pop, Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. din 11 mai 2016 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, sesiunea a doua, pentru proiecte locale, proiecte de tineret și sportive, acordate în baza Legii nr. 350/2005 și a Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Anexei;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 199/2008 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, ale Regulamentului pentru regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local, acordate în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, aprobat prin Hotărârea nr. 467/2015;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, 45 și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 3 000 000 lei de la bugetul local pe anul 2016 pentru activități nonprofit de interes general ale asociațiilor, cultelor și fundațiilor, pentru proiecte locale, proiecte de tineret și sportive, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2(l). Eventualele venituri realizate din activitățile ce fac obiectul proiectului derulat de către beneficiari și partenerii lor nu pot conduce la realizarea de profit, ci doar de excedent, care va fi utilizat pentru obiectul de activitate cu caracter non-profit.

(2). Contractele de finanțare vor fi completate în sensul prevăzut la alin. 1.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 247 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi) Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și

Anexa la Hotărârea nr. 247/2016

Nr.

Numele organizației

Titlul proiectului

Suma alocată

1.

Asociația Liga Scriitorilor Români

"Agora literară”, editarea revistei de literatură și cultură română

10.000

2.

Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România

ARTA - Experiment, Cercetare și Factor Educațional

17.000

3.

Asociația Young Famous

Street symphony

55.000

4.

Fundația Transylvania College

Transylvania College Swimming Cup

15.000

5.

Club Sportiv Interteam

Spinning Marathon

15.000

6.

Fundația Comunitară Cluj

Swimathon Cluj 2016

20.000

7.

Fundația Comunitară Cluj

COM'ON Cluj-Napoca 2016 - proces participativ pentru tineret

400.000

8.

Club Sportiv „CLUJUL PEDALEAZĂ”

Micul biciclist și siguranța lui

15.000

9.

Asociația Club Media Corbul Alb

Conferința Portal de Contact Român -Maghiar „Corbii Albi”

5.000

10.

Asociația Magic People

Festivalul LollyBoo, Festivalul copiilor

50.000

11.

Fundația Corvineum

Festivalul Internațional de Teatru Interferențe, ediția a V-a - "Străinul”

400.000

12.

Asociația Culturală

Minerva

Arta Clujului la Casa Minerva (Kolozsvar muveszete a Minerva-hazban) - Serie de expoziții de artă plastică și evenimente culturale organizate la Casa Minerva Cluj, în sprijinul candidaturii Clujului la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021

20.000

13.

Asociația Cabane de Creastă-Magashegyi Menedekhâzak Egyesiilete

Sporturi montane pentru copii

/

/*

O

5.000

jrmDikv \ * \

4-

Asociația Vechiul Cluj

1

Povești despre Cluj (ediția a IlI-a)     a

_

20.000

15.

Asociația Vechiul Cluj

Re-descoperim Clujul

8.000

16.

Comunitatea Evreilor Cluj

Memoria evreilor de pe meleagurile someșene

10.000

17.

Asociația Photo România

Photo România Festival

90.000

18.

Societatea Cultural -Patriotică „Avram Iancu” din România

Festivalul Național „Colind Iancului”, ediția a XXII-a

15.000

19.

Asociația Pro Jânos

Zsigmond

Activitatea educativă extrașcolară aprobată în CAEJ: Concursul Experimental de Științe ”Kdrmdczi Jânos” organizat la Liceul Unitarian ”Jânos Zsigmond” în anul școlar 2015-2016

10.000

20.

Asociația Nord pentru Cooperare și Integrare

Mărgăritarele risipite

50.000

21.

Asociația MEDEA

Interculturalitate și multiculturalitate mass-media din Transilvania

3.000

22.

Asociația pentru Adevărul

Revoluției Cluj

Comemorarea a 27 de ani de la

Revoluția Română din decembrie 1989

20.000

23.

Asociația Folclorică

Someșul Napoca

Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale

20.000

24.

Fundația Armonia

Cluj-Napoca - Capitala IT-ului românesc. Conferință și Premiile IT 2016

10.000

25.

Asociația Culturală Elena Mândru

Seară de jazz cu Elena Mîndru și

Jyvăskylă Big Bând

15.000

26.

Asociația pentru Tineret și Sport - Erdely

Turneu de baschet 2016

10.000

27.

Asociația Folclorică

Rapsodia Someșană

Tradiții și obiceiuri someșene pe plaiuri grecești

10.000

28.

Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural Național “CARPATICA”

Fundația Culturală „CARPATICA” -revista „Orașul” 2016

15.000

29.

Societatea Ornitologică Română

Păsările Clujului prin muzică și tradiție

7.000

30.

Asociația Clujul de altădată

Album+fascicul semn de carte personalizate Cluj-Napoca 2021

7.000

31.

Asociația ”U Business Sport Club”

ARDAF 20 ani

10.000

32.

Asociația Culturală

Ludoteka

Festivalul Ludoteka

25.000

33.

Asociația Gutenberg -Organizația Studenților vorbitori de limbă germană din Universitatea Babeș-Bolyai

EwocaA3

7.000

34.

Asociația Young Team

#defineSchool 2016 - Educație antreprenorială pentru tineri

10.000

35.

Consorțiul Studenților din România

Transylvania Music Event, ediția a

VUI-a - TME

150.000

36.

Asociația

Transylvania.Youth.

Culture

Arta și cultura urbană

20.000

37.

Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca

Tineri de succes - oraș de succes: serie de evenimente pentru tinerii talentați

40.000

38.

Asociația Clujul Cultural

Cluj Blues Fest 2016

50.000

39.

Asociația Reactor de creație și experiment

Reactor social

15.000

40.

AIESEC Cluj-Napoca

We are the Youth Generation 2.0

15.000

41.

Asociația Encyclopaedia

Prevenirea adicțiilor și promovarea sensibilității civice prin pregătirea unui spectacol muzical/Punerea în scenă a unui spectacol muzical al corului Liceului Apâczai

10.000

42.

Centrul de Voluntariat Cluj-Napoca

Voluntariat pentru cultură

18.000

43.

Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală

Transylvania History Days 2016 —

Zilele Istoriei Transilvania 2016

45.000

44.

Fundația Agnus Media

La microfon - Cluj-Napoca Capitală Culturală Europeană

10.000

45.

Asociația Studenților

Psihologi din România

Conferință Internațională a Studenților la Psihologie

10.000

46.

Asociația Reactor de

Drama 5 - rezidențe de scriere

20.000

creație și experiment

dramatică

47.

Asociația Română de

Istorie a Presei

Revista Română de istorie a presei

5.000

48.

Societatea Culturală

Româno-Germană

Clujotronic V - Electro Arts Festival (Festival de artă electronică)

15.000

49.

Asociația Tineretului

Român Unit - ASTRU

Cluj

Promovarea municipiului Cluj-Napoca la Ziua Mondială a Tineretului-Cracovia 2016

10.000

50.

Asociația Culturală PLAY

Clasic Junior Festival - de la baroc la rock

20.000

51.

Filiala Transilvania a

Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software

Concurs de idei (Hackathon) - Soluții pentru Cluj Oraș Inteligent

20.000

52.

Asociația Caolin

Caolin #3 - Festival Național de

Ceramică Contemporană

5.000

53.

Asociația culturală Cetatea Albă - Filiala Cluj

Transilvania Jazz Festival -TJF 2016

60.000

54.

Asociația Media Index

700 de motive pentru care iubim Clujul

10.000

55.

Asociația teatrală Shoshin

întâlniri - o serie de ateliere educative pentru tineret cu artiști contemporani

2.500

56.

Club Sportiv „BOEMDANCE” Cluj Napoca

World of Dance Romania Qualifier

12.000

57.

Asociația teatrală Shoshin

Căsuță pentru morți - spectacol despre relațiile familiale și pierderea părinților

8.000

58.

Filiala Transilvania a

Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software

Spre câștigarea titlului de ICluj-Napoca - Capitala Europeană a inovării

20.000

59.

Filiala Transilvania a

Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software

”Cluj-Napoca Smart Tourism City” -Extinderea sistemului de promovare turistică cu ajutorul tehnologiei modeme, cu scopul dezvoltării orașului ca centru cultural și de inovație, în contextul Capitalei Culturale Europene 2021

30.000

60.

Asociația Femeilor de

Afaceri AFANV

Olimpiada de cultură generală a tinerilor clujeni - CuGet (ediția a Il-a)

25.000

61.

Asociația Why Not Us

Jazz and Wine Festival

10.000

62.

Asociația Culturală Szint

Kulturâlis Egyesiilet

întâlnirea artiștilor tineri din regiunile României

9.000

63.

Asociația Crescătorilor de

Animale de Companie

Cluj

Expoziție de animale de companie

5.000

64.

Asociația Robert Schuman

Cluj-Napoca/Kolozsvăr/Klausenburg -700. Conferință științifică internațională

5.000

65.

Asociația Harmonia

Cordis

Concursuri de măiestrie de talie internațională și serie de concerte dedicate tinerelor talente

15.000

66.

Asociația Culturală Cânt de dragul inimii Șimleul Silvaniei

Vin acasă de Crăciun

9.500

67.

Asociația Culturală Origo

întărirea programului Capitalei Culturale Europene: Șir de expoziții de artă a tinerilor artiști

10.000

68.

Fundația Sigismund

Toduță

Festivalul internațional Sigismund Toduță, ediția a IlI-a

9.000

69.

Asociația Dialogus

Egyesiilet

Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca

15.000

70.

Asociația Culturală Pro Transilvania

Galele UAD 2016

20.000

71.

Uniunea Studențească

Maghiară din Cluj

Integrarea bobocilor în viața universitară

20.000

72.

Societatea Română Mozart Cluj-Napoca

Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXVI-a

30.000

73.

Asociația AD HOC

Festivalul muzicii medievale -Renascentistul Matia Corvinul

10.000

74.

Fundația Culturală Intact

Artistul britanic Peter Peri la spațiu Intact

35.000

75.

Consorțiul Studenților din România

FISC - Festivalul Internațional de Stand Up Comedy, ediția a IV-a.

60.000

76.

Fundația DOR

Să nu uităm frații români din Timoc

40.000

1 77'

Asociația Urbannect

Someș 2021

50.000

78.

Asociația Culturală Origo

întărirea programului Capitalei Culturale Europene: Lecturi publice și decernarea premiilor naționale de literatură Nepotu' lui Thoreau

5.000

79.

Asociația Amicii Operei

Maghiare din Cluj

700 de ani de muzică în Cluj

85.000

80.

Asociația Vâroterem

Projekt

Project Transhuman - spectacol Sci-Fi contemporan despre om și tehnologie

10.000

81.

Asociația RIF

Ediția a Vl-a a Conferinței tinerilor antreprenori și economiști din Bazinul Carpatic

10.000

82.

Fundația Părinți din

România

Școala Părinților. Parteneri în educația copilului 1 iunie - 30 noiembrie 2016

10.000

83.

Asociația Cinemascop

Les Films de Cannes â Cluj - Napoca

10.000

84.

Societatea Filarmonica

Transilvania

Festivalul internațional Toamna Muzicală Clujeană, ediția a 50-a

130.000

85.

Fundația pentru Cercetări

Sociale „Max Weber”

Dezvoltare locală și corupție publică în Europa Centrală și de Est - în revista "Erdelyi Târsadalom”

3.000

86.

Asociația Compania de

Tango Cluj

Tango Cazino - ediția a V-a

25.000

87.

Ordinul Arhitecților din

România filiala

Transilvania

Cimitirul Central - Hajongard

90.000

88.

Asociația Igen, tessek!

Da, poftiți!

Catalogul medicilor vorbitori de limbă maghiară

20.000

89.

Asociația Vâroterem

Projekt

ON STAGE 2 - microstagiune de teatru independent, ediția a II -a

10.000

90.

Fundația Culturală Etnostar

Dor transilvan, mesager cultural al Clujului

10.000

91.

Asociația RO TATTOO

C0MMUN1TY

Bebelușiada

15.000

92.

Asociația TECTUM

Zilele sportului studențesc, ediția a III-a

5.000

93.

Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural

Servus Milano de la Cluj-Napoca

Spectacol dedicat promovării municipiului Cluj-Napoca, viitoare

20.000

Național “CARPATICA”

Capitală Culturală Europeană

1

94.

Asociația AD HOC

35 de ani de ECOU și o taină mărturisită

10.000

95.

Asociația REFLECTOR

Planeta Shakespeare

10.000

96.

Asociația REFLECTOR

Reflector în Parcul Central

10.000

97.

Asociația Tinerilor Clujeni

Festivalul Unifest

15.000

98.

Asociația Culturală Origo

Transselffusion - Proiect de artă vizuală în cadrul programului Cluj Never Sleeps

10.000

99.

Asociația Organizația Tinerilor Medici Cluj

OTM Congres 2016, singurul congres național pluridisciplinar cu participare internațională

25.000

100

East European Mașter

Plan Association

TEDxEroilor

30.000

101

Asociația Transylvania

Today

Editarea revistei "Transylvania Today French Edition”

25.000

102

Fundația Părinți din România

Festivalul Internațional de Teatru penjrtf ljaeehi STAGE - Festivalul B/iijet Dispoziții \

7.         * \        —

10.000