Hotărârea nr. 244/2016

Hotărârea 244/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015, nr. 94/2015 și nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr.

62/2015, nr. 94/2015 și nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru

Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015, nr. 94/2015 și nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 187569/424/27.04.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015, nr. 94/2015 și nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și prevederile art. 7 alin. (4) lit. a), b) și c) din OMEN nr. 4619 din 22 septembrie 2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013, nr. 11/2014, nr. 234/2014, nr. 368/2014, nr. 62/2015, nr. 94/2015 și nr. 49/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

- modificarea poziției nr. 2, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea doamnei consilier local Claudia Gina Anastase cu domnul consilier local supleant Ioan Sabin Sărmaș.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III, Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Președinte de ședință,


Eq. Dan-Ștef^p-Â Țar<

Nr. 244 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexă la Hotărârea nr. 244/2016


CLUJ-NAPOCA

Tabel nominal cu consilierii desemnați în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca

1. Grădinițe de stat

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Bocșe Ligia

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Sărmaș Ioan Sabin

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4)

str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ruxandra      Ioana

Avram

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027 , Cluj-Napoca

5

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

♦Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca ♦Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63) str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Tarcea Dan Ștefan

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Loredana Pop

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr.'2O) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca ■'£   '

16

Stoica Doru Mugurel

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor" (nr. £9) str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca

/P

17

Popa Irimie Emil

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58) -

----------------• o     --<5

o/

str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoca

18

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541; 0364101467

20

Gered Imre

Grădinița cu Program Prelungif'Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Dreoni Giacomo

Grădinița cu Program Prelungit „Helen ”

(fosta Grădința „Helen”)

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Popa Irimie Emil

Grădinița „ȚăndăricăP’/Școala Gimnazială „ELF” (fosta Grădinița „Țăndărică”)

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri (fosta Grădinița Reformată nr. 3 „Bobița”) str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium” (fosta Grădinița „Millennium”)

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională „Sfânta Ana” ( fosta Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana”) str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Loredana Pop

Școala Primară „Kinderland”

(fosta Grădinița cu Creșă „Kinderland”) str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” (fosta Grădinița „Happy Kids”)

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Șurubaru Gheorghe

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh Heaven”

(fostă Grădinița Creștină cu „Seven Haven”)

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gered Imre

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

(fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”) str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Gina” (fostă Grădinița „Gina”) - Cluj-Napoca

str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620,

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 (fostă Grădinița „Samariteanul” nr. 1) str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Ruxandra Ioana Avram

Grădinița cu Program Prelungit „Bobocel” (fostă Grădinița „Bobocel”) - Cluj-Napoca str. Iuliu Maniu nr. 40/3, tel. 0264/596046

13

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

(fostă Grădinița „Bethania”)

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

14

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul

Prichindeilor”

(fosta Grădinița „Paradisul Prichindeilor”)

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

15

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian ” (fosta Grădinița „Sfântul Stelian”)

str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

16

Bocșe Ligia

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

(fostă Grădinița „Panda Kindergarden”)

str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

17

Torcea Dan Ștefan

Școala Gimnazială „Spectrum”

(fosta Școala Primară Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, Cluj-Napoca

18

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten” (fosta Grădinița „Ary”)

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

19

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia”

(fostă Grădinița „Patricia”)

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

20

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

(fosta Grădinița Romano-Catolică „Szent Imre”)

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

21

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland” str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca

22

Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe

Grădinița cu Program Normal „Dischus Kindergarten” str. S. Toduță nr. 18, 0374/969229, Cluj-Napoca

23

Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One” str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

24

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Mini World”     t

str. Gheorghe Bilașcu, nr. 95, 0747059818, /q    "

Cluj-Napoca                          /

25

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Camigo” I str. Al. Vlahuță, nr. 31-3 IA, 074602389, ClJu-^bolfe^* ---------------------------------\