Hotărârea nr. 243/2016

Hotărârea 243/2016 - Hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 și nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 și nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 și nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 187574/424/26.04.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 și nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca);

Reținând prevederile ari. 11 pct. 4 lit. (e) din Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației și prevederile art. 7 alin. (4) lit. a); b) și c) din O.M.E.N. nr. 4619 din 22 septembrie 2014 privind Metodologia-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar,

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013, nr. 10/2014, nr. 233/2014, nr. 367/2014, nr. 61/2015 și nr. 48/2016 (repartizarea consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca), după cum urmează:

- modificarea poziției nr. 34, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea doamnei consilier local Claudia Gina Anastase cu domnul consilier local supleant Ioan Sabin Sărmaș;

  • -  modificarea poziției nr. 43, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea doamnei consilier local Claudia Gina Anastase cu domnul consilier local supleant Ioan Sabin Sărmaș;

  • -  modificarea poziției nr. 51, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea doamnei consilier local Claudia Gina Anastase cu domnul consilier local supleant Ioan Sabin Sărmaș;

  • -  modificarea poziției nr. 5, din lista unităților de învățământ particular, prin înlocuirea doamnei consilier local Claudia Gina Anastase cu domnul consilier local supleant Ioan Sabin Sărmaș.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Președinte de ședință,


Dsl Dan-Ștefan Tarcea

Nr. 243 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C LUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 243/2016


Tabel nominal cu numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în școlile de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca

1. Unități de învățământ preuniversitar de stat

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” str. Băișoara nr. 2-4

Mureșan Adrian - consilier local

2

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 94-96

Șurubaru Gheorghe - consilier local

3

Liceul de Arte Plastice „Romulus Ladea”

Calea Dorobanților nr. 56

Popa Irimie Emil - consilier local

4

Școala Gimnazială „Ioan Bob” str. Episcop Ioan Bob nr. 10

Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe - consilier local

5

Liceul de Muzică „Sigismund Toduță” str. Paris nr. 60

Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

6

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Raluca Ripan” str. Bistriței nr. 21

Bîldea Ioan - consilier local

7

Liceul Teoretic „Eugen Pora” str. Mogoșoaia nr. 6

Bocșe Ligia - consilier local

8

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

str. Moldoveanu nr. 1

Țăgorean Iuliu Mirel - consilier local

9

Colegiul Tehnic “Napoca” str. Taberei nr. 3

Oniga Gabriel Mihai - consilier local

10

Școala Gimnazială „Constantin

Brâncuși”

str. Horticultorilor nr. 1

Șurubaru Gheorghe - consilier local

11

Colegiul Tehnic de Construcții „Anghel Saligny” B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 128-130

Ruxandra Ioana Avram - consilier local supleant

12

Școala Gimnazială „Nicolae

Titulescu”

Aleea Herculane nr. 1

Tomoș Constantin Ioan - consilier local ._......

Zo M

13

Liceul Tehnologic nr. 1 str. Maramureșului nr. 165/A

Gliga Florin-Valentin - consiliei/log^l           \ * j

14

Școala Gimnazială “Nicolae Iorga”

Rațiu Radu Florin - consilier locaf^^^^^z^^v/

str. Războieni nr. 67

15

Seminarul Teologic Liceal Ortodox

P-ța Avram Iancu nr. 18

Gliga Florin-Valentin - consilier local

16

Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania” str. Bistriței nr. 21

Popa Irimie Emil - consilier local

17

Liceul Teoretic „Bathory Istvan” str. M. Kogălniceanu nr. 2

Gered Imre - consilier local

18

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” str. Grădinarilor nr. 1

Ruxandra Ioana Avram - consilier local supleant

19

Colegiul Național „Emil Racoviță” str. M. Kogălniceanu nr. 9-11

Loredana Pop - consilier local

20

Școala Gimnazială „Ion Creangă” str. Peana nr. 2-4

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

21

Colegiul Tehnic de Comunicații „Augustin Maior” str. Moților nr. 78-80

Dreoni Giacomo - consilier local

22

Școala Gimnazială “Traian Dârjan”

(fostă nr. 12)

str. Traian Vuia nr. 76

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

23

Colegiul Național „George Barițiu”

str. Emil Isac nr. 10

Morar Dan Ioan - consilier local

24

Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” str. Al. Vlahuță nr. 12-14

Bîldea Ioan - consilier local

25

Școala Gimnazială „ Waldorf “ str. Sergiu Celibidache nr. 8-12

Olah Emese - consilier local

26

Liceul Teoretic „Brassai Samuel”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 7

Csoma Botond - consilier local

27

Liceul „Janos Zsigmond”

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 9

Gered Imre - consilier local

28

Colegiul Economic „Iulian Pop” str. Emil Isac nr. 19

Marcu Valtăr - consilier local

29

Școala Gimnazială „Horea” str. Horea nr. 19/A

Tarcea Dan Ștefan - consilier local

30

Colegiul Tehnic „Ana Aslan” str. Decebal nr. 41

Stoica Doru Mugurel - consilier local

31

Școala Gimnazială de Muzică „Augustin Bena” str. Horea nr. 19/B

Popa Irimie Emil - consilier local

32

Școala Gimnazială „Emil Isac”

str. G. Bruno nr. 46

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

33

Liceul Tehnologic

Dreoni Giacomo - consilier local

„Alexandru Borza”

str. Al. Vaida-Voevod nr. 57

34

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”

str. Constanța nr. 6

Ioan Sabin Sărmaș - consilier local supleant

35

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” str. Câmpului nr. II/2

Mureșan Adrian - consilier local

36

Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” str. Al. Vaida-Voevod nr. 55

Pop Ioan - consilier local

37

Liceul Teologic Baptist „Emanuel” str. 11 Octombrie nr. 3

Pop Ioan - consilier local

38

Liceul Teologic Adventist „Maranatha” str. Câmpului II/2

Constantea Radu Mihai - consilier local

39

Școala Gimnazială „Al. Vaida-Voevod” str. Oltului nr. 83

Loredana Pop - consilier local

40

Colegiul Tehnic Energetic str. Pascaly nr. 2-4

Moisin Radu Marin - consilier local

41

Liceul Teologic Reformat str. M. Kogălniceanu nr. 16

Olah Emese - consilier local

42

Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” str. I. C. Brătianu nr. 26

Horvath Anna - consilier local

43

Liceul Teoretic „Victor Babeș” str. Meseriilor nr. 20

Ioan Sabin Sărmaș - consilier local supleant

44

Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu”

str. Mănăștur nr. 24

Moisin Radu Marin - consilier local

45

Școala Gimnazială “Iuliu Hațieganu” str. Grigore Alexandrescu nr. 16

Oniga Gabriel Mihai - consilier local

46

Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai” str. Avram Iancu nr. 3

Pop Ioan - consilier local

47

Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Calea Turzii nr. 2

Tarcea Dan Ștefan - consilier local

48

Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu” Calea Turzii nr. 140-142

Rațiu Radu Florin - consilier local

49

Liceul cu Program Sportiv str. Arinilor nr. 9

Morar Dan Ioan - consilier local

50

Școala Gimnazială „Octavian Goga”

str. Peana nr. 16

Marcu Valtăr - consilier local

51

Colegiul Național „George Coșbuc” str. Avram Iancu nr. 70-72

Ioan Sabin Sărmaș - consilier local supleant

52

Liceul Teoretic „Avram Iancu” str. Onisifor Ghibu nr. 25

Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe - consilier local

53

Lieul Tehnologic „Aurel Vlaicu” B-dul Muncii nr. 199-201

Stoica Doru Mugurel - consilier local

2. Unități de învățământ preuniversitar particulare

Nr. crt.

Denumirea unității școlare și adresa

Numele și prenumele reprezentantului Consiliului local desemnat în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în Educație

1.

Școala Gimnazială „ELF” (fosta Școala „ELF”) str. Pascaly nr. 2-4, tel. 0264/440811

Tomoș Constantin Ioan - consilier local

2

Școala Internațională Cluj/Transylvania College. The Cambridge School in Cluj (fosta Școala Internațională Cluj) str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418991

Bîldea Ioan - consilier local

3

Școala Gimnazială Reformată „Talentum”

(fosta Școala Elementară Reformată „Montessori”) str. Victor Deleu nr. 2, tel. 0264/437473

Gered Imre - consilier local

4

Școala Primară Internațională „Spectrum”

(fostă Școala Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351

Florian Ovidiu Valeriu - consilier local

5

Liceul Teoretic Creștin „Pro Deo” (fostul Liceu Creștin „Pro Deo”) str. Al. Vaida-Voevod nr. 55/A, tel. 0264/414974

Ioan Sabin Sărmaș - consilier local supleant

6

Liceul Tehnologic „ Virgil Madgearu”

(fostul Grup Școlar de Management Economic și Drept Administrativ „Virgil Madgearu”) str. Meseriilor nr. 18-20, tel. 0264/426111

Ruxandra Ioana Avram - consilier local supleant

7

Liceul Tehnologic „Didactica Nova”

(fostul Grup Școlar „Didactica Nova”) str. Horea nr. 19/A,

Dreoni Giacomo - consilier local

tel. 0264/591475

8

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”

(fostul Liceu UCECOM „Spiru Haret”) str. AL Vaida-Voevod nr. 55, tel. 0264/541948

Milășan Flavius Lucian Valentin Gheorghe - consilier local

9

Liceul Tehnologic „Horea, Cloșca și Crișan ”

(fostul Liceu Economic „Horea, Cloșca și Crișan”) str. Emil Isac nr. 10, tel. 0264/596697

Mureșan Adrian - consilier local

10

Școala Gimnazială „Christiana”

Aleea Moldoveanu nr. 3 tel. 0723/537819

Constantea Radu Mihai - consilier local

11

Școala Primară „Kinderland” str. Aron Denusianau nr. 42, 0364/104617

Popa Irimie Emil - consilier local /

_