Hotărârea nr. 242/2016

Hotărârea 242/2016 - Modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 și nr. 47/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 și nr. 47/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 și nr. 47/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 187562/424/27.04.2016 al Direcției Generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 și nr. 47/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca);

Reținând prevederile art. 96 alin. (2) lit. a, b și c și alin. (5) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013, nr. 12/2014, nr. 232/2014, nr. 366/2014, nr. 39/2015, nr. 93/2015 și nr. 47/2016 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca), după cum urmează:

- modificarea poziției nr. 2, din lista unităților de învățământ de stat, prin înlocuirea doamnei consilier local Claudia Gina Anastase cu domnul consilier local supleant Ioan Sabin Sărmaș.

Art. II. Anexa, astfel modificată și completată, face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte - Biroul învățământ, cultură, culte, sport, societate.

Nr. 242 din 17 mai 2016 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 242/2016


Tabel nominal cu consilierii desemnați în Consiliile de Administrație ale grădinițelor de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca


1. Grădinițe de stat

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Bocșe Ligia

Grădinița cu Program Prelungit “Așchiuță” (nr. 13) str. Nirajului nr. 9, tel. 0264/547877, Cluj-Napoca

2

Ioan Sabin Sărmaș

Grădinița cu Program Prelungit "Degețica" (nr. 53) str. Tâmavelor nr. 4, tel. 0264/542577, Cluj-Napoca

3

Pop loan

Grădinița cu Program Prelungit "Universității “Babeș-Bolyai" (nr. 4) str. Universității nr. 7-9, tel. 0264/450679, Cluj-Napoca

4

Ruxandra Ioana Avram

Grădinița cu Program Prelungit "Buburuza" (nr. 70) str. Mehedinți nr. 19, tel. 0264/564027, Cluj-Napoca

5

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mica Sirenă" (nr. 64) str. Al. Vlahuță nr. 59, tel. 0264/420938, Cluj-Napoca

6

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit "Poienița" str. Alvema nr. 63, tel. 0264/443418, Cluj-Napoca

7

Rațiu Radu Florin

  • 1. Grădinița cu Program Prelungit "Dumbrava minunată" (nr. 66) str. G. Alexandrescu nr. 47, tel. 0264/562088, Cluj-Napoca

  • 2. Grădinița cu Program Prelungit “Albinuța” (nr. 63)

str. G. Alexandrescu nr. 27, tel. 0264/425577, Cluj-Napoca

8

Tarcea Dan Ștefan

Grădinița cu Program Prelungit "Parfum de Tei" (nr. 2) str. Horea nr. 23, tel. 0264/530130, Cluj-Napoca

9

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit "Academia Piticilor" (nr. 72) str. Tazlău nr. 1, tel. 0264/561127, Cluj-Napoca

10

Oniga Gabriel Mihai

Grădinița cu Program Prelungit "Lizuca" (nr. 29) str. Cojocnei nr. 23-29, tel. 0264/424727, Cluj-Napoca

11

Tomoș Constantin Ioan

Grădinița cu Program Prelungit "Mămăruța" (nr. 42)

B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 124, tel. 0264/430951, Cluj-Napoca

12

Constantea Radu Mihai

Grădinița cu Program Prelungit “Licurici” (nr. 4) str. Arinilor nr. 2-4, tel. 0264/571288, Cluj-Napoca

13

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit "Bambi" (nr. 47) str. București nr. 22, tel. 0264/431695, Cluj-Napoca

14

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Universul copiilor" (nr. 71) str. Moldoveanu nr. 5-7, tel. 0264/458480, Cluj-Napoca

15

Pop Loredana

Grădinița cu Program Prelungit "Lumea copiilor" (nr. 20) str. S. Albini nr. 91, tel. 0264/595004, Cluj-Napoca

16

Stoica Doru Mugurel

Grădinița cu Program Prelungit "Căsuța poveștilor"/nr. 69 str. Oțetului nr. 3, tel. 0264/429025, Cluj-Napoca !* f

---

*7

L

17

Popa Irimie Emil

Grădinița cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" (nr. 58^= str. Sighișoarei nr. 15, tel. 0264/453188, Cluj-Napoc^r>^\

ife

LL
18

Horvath Anna

Grădinița cu Program Prelungit "Albă ca Zăpada" (nr. 1) str. Ion Creangă nr. 46, tel. 0264/591669, Cluj-Napoca

19

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit "Raza de soare" (nr. 16) str. Moților nr. 135, tel. 0264/599541, Cluj-Napoca

20

Gered Imre

Grădinița cu Program Prelungif'Micul Prinț" (nr. 23) str. Herculane nr. 13, tel. 0264/449721, Cluj-Napoca

21

Șurubaru Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit "Trenulețul veseliei" (nr. 26) str. Câmpeni nr. 3/C, tel. 0264/432392, Cluj-Napoca

22

Tomoș Constantin loan

Grădinița cu Program Prelungit "Floare de Iris" (nr. 32) str. Oașului nr. 129, tel. 0264/439605, Cluj-Napoca

23

Morar Dan loan

Grădinița cu Program Prelungit "Neghiniță" (nr. 52) str. Comeliu Coposu nr. 20, tel. 0264/439275, Cluj-Napoca

2. Grădinițe particulare

Nr. crt.

Numele și prenumele consilierului local desemnat

Denumirea grădiniței (adresa și numărul de telefon)

Obs.

1

Dreoni Giacomo

Grădinița cu Program Prelungit „Helen ”

(fosta Grădința „Helen”)

str. Rapsodiei nr. 4, tel. 0264/453224, Cluj-Napoca

2

Tarcea Dan Ștefan

Grădinița „Țăndărică’VȘcoala Gimnazială „ELF” (fosta Grădinița „Țăndărică”)

str. Câmpului nr. 39, tel. 0264/425121, Cluj-Napoca

3

Olah Emese

Grădinița Reformată cu Program Normal între Lacuri (fosta Grădinița Reformată nr. 3 „Bobița”) str. Mureșului nr. 27, tel. 0264/437473, Cluj-Napoca

4

Rațiu Radu Florin

Grădinița cu Program Prelungit „Millennium” (fosta Grădinița „Millennium”)

str. Pârâului nr. 7, tel. 0264/424152, Cluj-Napoca

5

Constantea Radu Mihai

Grădinița Confesională ..Sfânta Ana” ( fosta Grădinița Confesională cu Program Prelungit „Sfânta Ana”) str. Zrinyi Miklos nr. 10, tel. 0264/443176, Cluj-Napoca

6

Pop Loredana

Școala Primară „Kinderland”

(fosta Grădinița cu Creșă „Kinderland”) str. A. Densușianu nr. 42, tel. 0264/442364, Cluj-Napoca

7

Bîldea loan

Grădinița cu Program Prelungit „Happy Kids” (fosta Grădinița „Happy Kids”)

str. Băișoara nr. 2/A, tel. 0264/418990, Cluj-Napoca

8

Șurubaru Gheorghe

Grădinița Creștină cu Program Prelungit „Seventh Haven”

(fostă Grădinița Creștină „Seven Haven”)

str. Agronomilor nr. 5, tel. 0264/452255, Cluj-Napoca

9

Gered Imre

Grădinița Reformată cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete”

(fostă Grădinița Reformată nr. 1 „Csemete”) str. Paris nr. 13, tel. 0264/594928, Cluj-Napoca

10

Milășan Flavius Lucian

Valentin Gheorghe

Grădinița cu Program Prelungit „Gina”

(fostă Grădinița „Gina”)

str. Iuliu Moldovan nr. 39, tel. 0264/431620, Cluj-Napoca

11

Pop Ioan

Grădinița cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 (fostă Grădinița „Samariteanul” nr. 1) str. Șiretului nr. 10, tel. 0364/730298, Cluj-Napoca

12

Ruxandra Ioana Avram

Grădinița cu Program Prelungit „Bobocel”

(fostă Grădinița „Bobocel”)

str. Iuliu Maniu nr. 40/3, tel. 0264/596046, Cluj-Napoca

13

Csoma Botond

Grădinița cu Program Prelungit „Biobee”

(fostă Grădinița „Bethania”)

str. Alvema nr. 12-14, tel. 0264/443407, Cluj-Napoca

14

Gliga Florin-Valentin

Grădinița cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor”, (fosta Grădinița „Paradisul Prichindeilor”)

str. C. Brâncoveanu nr. 22, tel. 0264/441889, Cluj-Napoca

15

Mureșan Adrian

Grădinița cu Program Prelungit „Sfântul Stelian ”

(fosta Grădinița „Sfanțul Stelian”)

str. Iuliu Maniu nr. 31, ap. 1, tel. 0264/431004, Cluj-Napoca

16

Bocșe Ligia

Grădinița cu Program Prelungit „Panda”

(fostă Grădinița „Panda Kindergarden”)

str. Mircea Eliade nr. 30, tel. 0364/419404, Cluj-Napoca

17

Popa Irimie Emil

Școala Gimnazială „Spectrum”

(fosta Școală Primară Internațională „Spectrum”) str. Zorilor nr. 27, tel. 0264/438351, Cluj-Napoca

18

Florian Ovidiu Valeriu

Grădinița cu Program Prelungit „Arykindergarten ” (fosta Grădinița „Ary”)

str. D. Comșa nr. 32, tel. 00264/533011, Cluj-Napoca

19

Țăgorean Iuliu Mirel

Grădinița cu Program Prelungit „Patricia”

(fostă Grădinița „Patricia”)

str. Franz Liszt nr. 18, tel. 0264/533663, Cluj-Napoca

20

Horvath Anna

Grădinița Romano-Catolică cu Program Prelungit „Szent Imre”

(fosta Grădinița Romano-Catolică „Szent Imre”)

Piața Unirii nr. 15-16, tel. 0264/596481, Cluj-Napoca

21

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Zauberland” str. Voltaire nr. 3, 0740/232508, Cluj-Napoca

22

Milășan Flavius Lucian

Valentin Gheorghe

Grădinița cu Program Normal „Dischus Kindergarten” str. S. Toduță nr. 18, 0374/969229, Cluj-Napoca

23

Bîldea Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Magic Land One” str. Borhanciului, nr. 11/H, 0728072897, Cluj-Napoca

24

Olah Emese

Grădinița cu Program Prelungit „Mini World” str. Gheorghe Bilașcu, nr. 95, 0747059818, Cluj-Napoca

25

Morar Dan Ioan

Grădinița cu Program Prelungit „Camigo” /O   î ‘

str. Al. Vlahuță, nr. 31-3 IA, 074602389, CIu/nX^Eș -/ /

V \ . * \