Hotărârea nr. 215/2016

Hotărârea 215/2016 - Plata sumei de 16.659 lei, reprezentând chiria pentru locuințe și garaj și a sumei de 45.000 lei, reprezentând despăgubiri morale, către Potra Gheorghe, Potra Mihai Alexandru și Potra Andrei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 16.659 lei, reprezentând chiria pentru locuințe și garaj și a sumei de 45.000 lei, reprezentând despăgubiri morale, către POTRA GHEORGHE, POTRA MIHAI ALEXANDRU și POTRA ANDREI

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 16.659 lei, reprezentând chiria pentru locuințe și garaj și a sumei de 45.000 lei, reprezentând despăgubiri morale, către POTRA GHEORGHE, POTRA MIHAI ALEXANDRU și POTRA ANDREI - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 140194/411/21.04.2016, al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 16.659 lei, reprezentând chiria pentru locuințe și garaj și a sumei de 45.000 lei, reprezentând despăgubiri morale, către POTRA GHEORGHE, POTRA MIHAI ALEXANDRU și POTRA ANDREI, în baza Sentinței civile nr. 2475/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 11671/117/2013* și în baza Deciziei civile nr. 417/2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 11671/117/2013*.

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 2475/2015 și a Deciziei civile nr. 417/2016, definitivă;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 16.659 lei, reprezentând chiria pentru locuințe și garaj și a sumei de 45.000 lei, 15.000 lei, pentru fiecare, reprezentând despăgubiri morale, către POTRA GHEORGHE, POTRA MIHAI ALEXANDRU și POTRA ANDREI, în baza Sentinței civile nr. 2475/2015, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 11671/117/2013* și în baza Deciziei civile nr. 417/2016, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în dosarul nr. 11671/117/2013*.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 215 din 17 mai 2016

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)