Hotărârea nr. 209/2016

Hotărârea 209/2016 - Acceptarea ofertei de donaţie a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 şi 320038

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind suportarea din bugetul local a 50% din contravaloarea abonamentelor pe una sau două linii pentru transportul în comun al elevilor cu probleme sociale din cadrul unităților de învățământ particular și confesional acreditat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local a 50% din contravaloarea abonamentelor pe una sau două linii, pentru transportul în comun a elevilor cu probleme sociale din cadrul unităților de învățământ particular și confesional acreditat - proiect din inițiativa consilierilor locali: Mândru Brîndușa Alina, Florea Ioan Horea, Gliga Florin-Valentin, Popa Adrian, Popa Liviu, Tomoș Constatin Ioan, Marcu Valtăr, Pop Ioan, Rațiu Radu Florin, Sandu Mihai, Suciu Marceluș Lucian, Șurubaru Gheorghe, El Hayes Arthur Roland și Pântea Petru Iacob;

Analizând Referatul nr.34873/414/02.05.2012 al Direcției economice prin care se propune suportarea din bugetul local a 50% din contravaloarea abonamentelor pe una sau două linii, pentru transportul în comun a elevilor cu probleme sociale din cadrul unităților de învățământ particular și confesional acreditat;

Reținând prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. lit. a, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă suportarea din bugetul local a 50% din contravaloarea abonamentelor pe una sau două linii pentru transportul în comun a elevilor cu probleme sociale din cadrul unităților de învățământ particular și confesional acreditat, conform anexei.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.


Nr. 209 din 8 mai 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca Direcția Economică


Anexă la Hotărârea nr. 209/2012


Tabel


privind suportarea din bugetul local a 50% din contravaloarea abonamentelor pe una sau două linii pentru transportul în comun al elevilor cu probleme sociale din cadrul unităților de învățământ particular și confesional acreditatUnitatea de învățământ particular și confesional acreditată


Școala ELF


Nr. elevi


Observații


8 elevi


Școala Internațională


24 elevi


! - un elev care provine din familie monoparentală;

' - 7 elevi cu părinți divorțați.

1 - 2 elevi orfani de ambii părinți și crescuți în plasament familial;

 • - un elev orfan de tată;

 • - 2 elevi cu dizabilități (nanism și autism);

 • - 6 elevi cu părinți divorțați;

 • - 2 elevi crescuți de bunici;

 • - 7 elevi care provin din familii cu venituri mici, dar cu rezultate foarte bune la învățătură;

 • - 4 elevi care provin din familii cu venituri mici și beneficiază de burse parțiale (își plătesc doar masa).Școala Elementară Reformată cu Pedagogie „Montessori”


Liceul Creștin „Pro Deus”


11 elevi


 • - 5 elevi care provin din familii monoparentale;

 • - 2 elevi cu părinți șomeri;

 • - 3 elevi orfani;

 • - un elev internat la casa de copii. • - 2 elevi cu părinți șomeri;

 • - un elev orfan;

 • - 11 elevi cu părinți care au loc de muncă tempo