Hotărârea nr. 205/2016

Hotărârea 205/2016 - Aprobarea constituirii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în calitate de acţionar al S.C. FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ S.A., ca parte civilă în dosarul nr. 253/P/D/2012 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Cluj

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei Hotărârii nr. 68/2012 (alocarea sumei de 2.175.000 de lei de la bugetul local pe anul 2012 pentru efectuarea de reparații, construcții, achiziționarea de aparatură medicală la spitalele clujene și pentru servicii de medicină dentară ale Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea anexei Hotărârii nr. 68/2012 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 133548 din 2.05.2012 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune modificarea anexei Hotărârii nr. 68/2012;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă modificarea pct. 4 din Anexa la Hotărârea nr. 68/2012, în sensul schimbării destinației sumei de 100.000 de lei, alocată Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello”, pentru „lucrări de reparații clădire” cu „lucrări de reparații acoperiș Pavilion II” și a pct. 1, poziția 1, în sensul schimbării destinației sumei de 50.000 de lei, alocată Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj, respectiv Clinica de Diabet, pentru „lucrări de proiectare și execuție lift transport cu targa” cu „lucrări de reparații capitale”.

ART. II. Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.Nr. 205 din 8 mai 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 205/2012Instituția


Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj str. Clinicilor nr. 3-5


Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca str. Viilor nr. 46-50 Institutul Inimii de

Urgență pentru Boli Cardiovasculare

„Nicolae Stăncioiu” Calea Moților nr. 19-21

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca str. B. P. Hasdeu nr. 6


Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” str. Victor Babeș nr. 8 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca str. Iuliu Moldoveanu


Suma în lei


50.000 lei

50.000 lei


50.000 lei


50.000 lei


50.000 lei


100.000 lei


50.000 lei

25.000 Iei


400.000 lei


25.000 lei


100.000 lei

50.000 lei

200.000 lei


150.000 Iei


100.000 lei


250.000 leiNatura alocării


 • 1. Clinica Diabet - lucrări de reparații capitale

 • 2. Clinica Chirurgie II - lucrări de reparații

curente, reabilitări__________________________

 • 3. Clinica Reumatologie - lucrări de

reparații saloane și grupuri sanitare________

 • 4. Clădire Palat - lucrări de reparații

ascensor_________________________________

 • 5. Clădire Palat - lucrări de amenajare

centrală termică___________________________

 • 6. Clinica Maxilo Facială - lucrări de

reabilitare____________________________________

 • 7. Spălătorie - lucrări de reparații__________

 • 8. Clinica de Endocrinologie - lucrări de

reabilitare____________________________________

 • 9. Clinica de Ginecologie și Neonatogie I -

lucrări de reparații curente și pentru achiziționarea de aparatură medicală______

 • 10. Clinica de Ortopedic - lucrări de

reparații_____________________________________

 • 11. Clinica O.R.L. - lucrări de reparații______

 • 12. Clinica Neurologie II____________________

Reparații și aparatură medicală


Lucrări reparații la clădire


Lucrări de reparații acoperiș Pavilion II


Promovarea sănătății orale prin creșterea accesibilității populației defavorizate la servicii de stomatologieReparații capitale și amenajări interioară, dizabilități


nr. 23

7

Institutul Regional de

Gastroenterologie -Hepatologie „Prof.

Dr. Octavian Fodor” str. Constanta nr. 5

200.000 lei

Lucrări reparații la clădire

8

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii str. Moților nr. 68

100.000 lei

Reparații și aparatură bloc operator

9

Spitalul Clinic de

Urgență pentru Copii

- Clinica Pediatrie II

str. Crișan nr. 5

75.000 lei

Achiziționarea de aparatură medicală

TOTAL

2.175.000 lei