Hotărârea nr. 193/2016

Hotărârea 193/2016 - Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire 3 locuinţe unifamiliale în regim înşiruit, str. Hameiului nr. 9


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 7.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, din care 6.628.000 de lei în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., 42.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), 190.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Pata Rât la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor) și 140,000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Valea Fânațelor la școlile și grădinițele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, din care 6.628.000 de lei în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., 42.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), 190.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Pata Rât la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor) și 140.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Valea Fânațelor la școlile și grădinițele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 27756 din 18.02.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 7.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, din care 6.628.000 de lei în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., 42.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), 190.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Pata Rât la școlile din Cluj-Napoca. în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor) și 140.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Valea Fânațelor la școlile și grădinițele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 7.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 Regiei Autonome de Transport Urban Călători Cluj-Napoca, din care 6.628.000 de lei în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia dintre cele patru cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student și OMNIPASS, în perioada ianuarie-decembrie a.c., 42.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la școlile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), 190.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Pata Rât la școlile din Cluj-Napoca. în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor) și 140,000 de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru transportul elevilor din Valea Fânațelor la școlile și grădinițele din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepția vacanțelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Abonamentul subvenționat se acordă doar pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi ale unei universități acreditate din centrul universitar Cluj-Napoca, prin prezentarea carnetului de student, respectiv a adeverinței, vizate la zi și a unuia din cele patru cârduri menționate. Cele patru cârduri vor avea inscripționate logo-ul Primăriei și Consiliului local Cluj-Napoca.

Art. 3. Consiliul local va subvenționa acest abonament, pentru perioada 1 ianuarie-31 martie a.c.. cu suma de 25 de lei/abonament, iar pentru perioada 1 aprilie-31 decembrie a.c„ cu 30 de lei/abonament, astfel încât să poată fi procurat de către studenții, masteranzii și doctoranzii care îndeplinesc condițiile stipulate în protocoalele încheiate între RATUC și fiecare universitate/facultate, în parte.

Art. 4. Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca va face demersurile necesare pe lângă unitățile de învățământ superior pentru verificarea veridicității datelor școlare prezentate de studenți la eliberarea abonamentului și va încheia protocoalele de colaborare.

Art. 5. Deconturile depuse vor fi însoțite de listele cu numele și prenumele fiecărui posesor al abonamentului, iar listele vor fi vizate (semnate și ștampilate) pentru conformitate de către universitățile/facultațile respective.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, Direcția Comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.Nr. 193 din 9 aprilie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)