Hotărârea nr. 188/2016

Hotărârea 188/2016 - Finanţarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2016, pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 151 cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie

neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 131/2013


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a premiului în sumă netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 151 cupluri clujene, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 131/2013- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia-Gina, Borza Ioana-Sanda, Popa Irimie-Emil, Chifor Lazar-Ovidiu, Constantea Radu-Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu-Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu-Marin, Morar Dan-Ioan, Muresan Adrian, Mureșan Anca-Angela, Olâh Emese, Oniga Gabriel-Mihai, Pop Ioan, Rațiu Radu-Florin, Stoica Doru-Mugurel, Surubaru Gheorghe, Tomoș Constantin-Ioan, Turdean Ovidiu-Laurean, Țăgorean Iuliu-Mirel, Tarcea Dan-Ștefan;

Analizând Referatul nr. 100.908/313 din 25.03.2013 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2013, conform Hotărârii nr. 131/2013, pentru fiecare dintre cele 151 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2013, pentru fiecare dintre cele 151 cupluri clujene, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Comunicare, Relații Publice și Turism și Serviciul Stare civilă.


Nr. 188 din 9 aprilie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 188/2013


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur” și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2013, conform Hotărârii nr.131/2013


Nr crt Nume familie soți

Prenume sot

Prenume soție        Data căsătoriei

1

ALBERT

GABRIEL

ELISABETA

04.02.1963

2

ALMĂȘAN

LUCIAN-ALEXANDRU

LUCIA-ELENA

I 09.03.1963

3

ALUAȘ

GRIGORIE

MARIA

1 22.02.1962

4

ANTONESCU

GEORGICÂ

VERGINA

08.12.1962

5

BALLO

TIBERIU

ERZSEBET

| 26.11.1962

6

BAN

VASILE

MARIA

23.02.1963

7

BÂRLA

AVRAM

AURELIA

12.01.1963

8

BERCIU

NICOLAE

MARIA-OTILIA

15.12.1962

9

BERINDEAN

GHEORGHE

MARIA

| 03.01.1963

10

BINDER

IOSIF

SUSANA

17.12.1962

11

BIRIȘ

IOAN

ELISABETA

1 20.03.1963

12

BREZEANU

CONSTANTIN

NICULINA

02.03.1963

13

BRIȘAN

TRAIAN

FLOARE

16.08.1962

14

BRÎNZAȘ

ALEXANDRU

FLOAREA

04.02.1963

15

BUCUR

NICOLAE-MIRCEA

MIRA

08.03.1963

16

CĂPRAR

TOMA

MARIA

10.11.1962

17

CĂPUȘAN

IOAN

MARIA

27.12.1962

18

CĂVĂCEAN

EMIL

LEONTINA

20.12.1962

19

CHIȘ

ILISIA

CLARA

10.11.1962

20

CIOCAN

MIRCEA

CLEMENȚA

13.01.1962

21

CIORBEA

LEONTIN

NASTASIA

09.11.1962

22

CIPLEA

ARON-ALEXANDRU

EBOLYA

19.12.1962

23

CIUCA

AUGUSTIN

VIRONICA

23.02.1963

24

ciupeiu

IOAN

VIORICA

-- --- 1

19.02.1963

25

CORHA

ALEXANDRU

MARIA                         1

05.02.1963

26

CORODAN

MIHAI

ROZALIA

15.02.1963

. —. - - -- ------- ------

'— ----

27

CRĂCIUN

FRANCISC

ERZSEBET / 4V/------\   1

06.03.1963

28

CRIȘAN

VASILE

MARIA / J      \ \

30.09.1962

29

CRIȘAN

VICTOR

AURELIA ’rM '

30.01.1963

30

CRISTEA

TODOR

EUGENIA             -y

16.11.1962

V ?   ---- r - /        1

:     ■    H'-'31


CSETE


ȘTEFAN


ANNA


Data căsătoriei

i

1

1


05.01.1963


32


CSORTAN


13.12.1962


DÂMIAN

DĂNCESCU

DAVID

DEMIAN

DIMA

DRÂGAN

ENGI

FARKAS

FAUR

FLOREA

FODOR

GABORA

GÂDĂLEAN

GÂRBOAN

GÂRBOAN

GEBEFUGI

GROZA

HĂDÂREAN

HENCZ

HOLDMANN

HUSAR

LAKOB

IANOSI

LASKO

ILIEȘ

ITU

JAKAB

JAKAB

JELER

KOCSIS

KOSZORUȘ

KOSZORUS

KOVACS

KOVACS


EMMA

ANDREI

VASILE

IRINA

MIRCEA-GHIȚĂ

ANGELA-LIA

GHEORGHE

ANA

VASILE

ELENA

GHEORGHE

RODICA

IONEL

ANA

ALBERT

MARIA

MEHAI

EDIT

TEOFIL

LIDIA


TEODOR

IOSEF

ANDREIU

VASILE

EUGEN

ALEXANDRU

JANOS

GAVRIL

GEORGE

ADALBERT

GERDHARDT-IOSIF

VASILE


VICTORIA

ANA

ILONA-BORBALA

FLORICA

ELISABETA

LUDOVICA

EDIT

GAFIA

MARIA-MAGDALENA

ELISABETA

ELISABETA-ECATERINA

ROZALIA


19.01.1963

28.03.1960

04.02.1963

17.01.1963

 • 15.12.1962

25.01.1963

07.11.1962

 • 26.11.1962

 • 15.12.1962


13.06.1962

16.01.1963

06.12.1962

 • 21.12.1962

05.02.1963

01.02.1962

15.09.1962

 • 26.12.1962

 • 12.12.1962

03.01.1963

 • 22.12.1962

12.03.1963


ANDREIU

OCTAVIAN

NICOLAE

VASILE

ILIE

ERNESTIN

ȘTEFAN

GAVRILĂ

IOSEF

CAROL

FRANCISC

ȘTEFAN

LUDOVIC


ANNA

LEONTINA

IRINA

FLOAREA

LUCIA

ANNAMARIA MARCELLA MARIA MARTA MARGARETA

SUSANA

MARGIT

IULIANA


 • 29.12.1962

16.02.1963

06.12.1962

02.02.1962

06.06.1962

 • 25.12.1962

 • 26.12.1962Nr cr

’t Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție        Data căsătoriei

67

KULCSAR

MARTIN

AGNETA-MAGD ALENA

I 02.03.1963

68

LENGYEL

IV AN

KATALIN

1 21.02.1963

i

69

LOȘONȚI

AUREL

SIMINA-ECATERINA

1 18.01.1963

i

70

LOKODI

ARPAD

MARIA

22.12.1962

71

LUPAȘ

VASILE

GEORGETA

1 29.12.1962

i

72

MACOVEI

AUGUSTIN

ZSOFIA

1 31.01.1963

i

73

MĂDĂRAȘ

IOAN

LETIȚIA

1 16.08.2019

L

74

MAKO

IOAN

JOLAN

14.03.1963

75

MĂRIAN

PETRU

MARIA

21.01.1963

76

MARTON

ALEXANDRU

ERZSEBET

1 11.12.1962

i

77

MATYUS

DIONISIE

SILVIA

1 03.01.1963

1

78

METEA

DORIN

AURELIA

1 09.03.1962

79

MfflÂLY

ZOLTÂN

EVA

1 14.03.1963

80

MIHUȚ

TEODOR

MARGARETA

1 18.09.1962

81

MISZTI

IOSIF

ERZSEBET

| 14.02.1963

82

MITROESCU

MIRCEA-DORIN

GHIZELA

14.12.1962

83

MOCAN

PETRU

ELENA

26.11.1962

84

MOCAN

VASILE

LUCREȚIA

29.12.1962

85

MOGOȘAN

ALEXANDRU

VICTORIA

| 12.02.1963

86

MOIGRĂDEAN

DUMITRU

MARIOARA

| 20.01.1963

87

MOLDOVAN

VASILE

MARIA

21.12.1962

i

88

MOLDOVAN

AUGUSTIN

MARIA

.... ...... 1

06.02.1963

i

89

MOLDOVAN

ALEXANDRU

VICTORIA

21.02.1963

90

MOLDOVAN

NICOLAE

NASTASIA

21.12.1962

91

MUNTEAN

PETRU

LUCREȚIA

28.01.1963

92

MUREȘAN

IONEL

ELEONORA                   (

15.02.1963

93

MUREȘAN

GHEORGHE

EMILIA                           |

18.03.1963

94

MUREȘAN

IOAN

MARIA

21.02.1963

95

MUREȘANU

IOAN

MARIA                        !

i

03.12.1962

 • 96

 • 97

NÂDÂȘAN

NAGY

ONISIE

MARTIN

VICTORIA                       !

FT TSARFTA   /   X* I      ?     1

21.10.1961

29.09.1962

98

NAGY

ȘTEFAN

ROZ ALIA   1 J '      Vil

30.01.1963

99

NICOARĂ

IOAN

MARIA           '

16.02.1962

100

NIȚESCU

NICOLAE

ANA                       . . /• /   |

03.01.1963

101

OLÂSUTEAN

IUL IU

IULIANA

05.10.1962

102

OLTEAN

IACOB

GEORGETA-ELENA

04.02.1963

103

OPRIȘ

IOAN-AUGUSTIN

104

POP

PETRE

105

POP

IOAN

106

POP

IOAN

107

POP

CORNEL

108

POP

IOAN

109

POPA

VALER-ANTON

110

POPESCU

MIRCIEA

111

POTOR

VASILE

112

PRECUP

IOAN

113

RADU

MIRCEA

114

RAȚIU

ATANASIE

115

ROȘCA

CORNEL

116

ROȘCA

DAMIAN-OLIMPIU

117

ROMAN

ROMULUS

118

RUS

VIOREL

119

RUSU

MIRCEA

120

RUSU

VASILE

121

SABĂU

ALEXANDRU-IOAN

122

SABOU

TRAIAN-ȘTEFAN

123

SĂLĂGIAN

ANTON

124

SALANȚA

IOAN

125

Ș ERB AN

ADRIAN

126

ȘFAIȚ

TEODOR

127

SIMA

IOSIF

128

ȘINTEREGAN

IOAN

129

ȘTEFĂNUȚ

VIOREL

130

SUCIU

GHEORGHE

131

SZAKACS

ARPAD

132

SZATLER

DEZSO

133

SZEKI

ȘTEFAN

134

SZILAGY

IOAN

135

TĂUȚAN

VASILE

136

TEUCA

IOAN

137

TEUTIȘAN

TEODOR

138

TOADER

IOAN


Prenume soție

GABRIELA-CORINA

ALEXANDRINA

MARIA-MARGARETA

SARA


MARIA

MARIA

ELISABETA

MARIA

ANA

VIORICA

ANA-PARASCHIVA

ELA

ANA

EUGENIA

ROZALIA

EUGENIA

GERTRUDA

MARIA

MARIA

FLORICA

EUGENIA

MARIA

FLOARE

MARIA

MARIA

VICTORIA


ARETA

GEORGETA-LUCIA

ARANKA

HUNA

1LONA


MARIA

MARIA

ELEONORA

ANA

ANA


Data căsătoriei

 • 26.12.1961

 • 11.11.1962

 • 24.11.1962

25.01.1963


24.03.1960

02.02.1963

05.02.1960

26.01.1963

23.01.1963

20.03.1963

 • 24.11.1962

 • 29.12.1962

07.12.1962

 • 17.11.1962

 • 29.12.1962

05.05.1961

22.02.1963

10.03.1963

02.02.1963

08.12.1962

05.12.1962

20.03.1963

08.03.1963

 • 29.11.1962

21.03.1963

16.02.1963


24.01.1963

29.12.1962

19.03.1963

19.01.1963

29.01.196318.12.1962

03.01.1963

22.02.1963

17.02.1963


TOBIAS

ȘTEFAN

ECATERINA

09.02.1963

TODOR

LIVIU

LEONTINA

28.02.1963

TOMA

STELIAN

PAULINA

01.12.1962

TRUȚĂ

TRĂIAN

ANA

08.11.1962

UȚIU

IOAN

MARIA

27.02.1963

VASILE

COSTEL

VICTORIA

30.11.1962

VASS

LADISLAU

VARVARA

21.02.1963

VELȚAN

GHEORGHE-VASILE

EMILIA

31.01.1963

VLAIC

VASILE

DOINA-FLORICA

26.01.1963

VULCAN

FILITAȘ

MARIA

22.12.1962

ZANCU

GAVRIL

LIVLA

22.01.1963

ZIRBO

TRAIAN

IULIANA

17.11.1962

ZSIGMOND

LEHEL-LEVENTE

KATALIN

29.11.1962