Hotărârea nr. 184/2016

Hotărârea 184/2016 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 316386

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 58/2013 (aprobarea rețelei școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare, cu structurile aferente, pentru anul școlar 2013-2014)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 58/2013 (aprobarea rețelei școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare, cu structurile aferente, pentru anul școlar 2013-2014) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 107820/42 din 29.03.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 58/2013 (aprobarea rețelei școlare de pe raza municipiului Cluj-Napoca a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particulare, cu structurile aferente, pentru anul școlar 2013-2014);

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39, al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 58/2013, conform Anexei nr. II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Anexa nr. 1 a Hotărârii nr. 58/2013 rămâne neschimbată.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
Vs

Contrasemnează:    x


- -

Secretarul Municipiului Jr.


Nr. 184 din 9 aprilie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 184/2013


Tabel nominal cu lista unităților de învățământ de stat, cu structurile aferente, care vor funcționa pe raza municipiului Cluj-Napoca în anul școlar 2013-2014, analizată și aprobată în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, din data de 19.12.2012, care a primit avizul conform după cum urmează:

Nr. crt.

y *\

Unitatea de învățământ           7 /         \   '

'     /'"• "          V.

Tip unitate

1.

—iî |                     r-'

COLEGIUL ECONOMIC "IULIAN POP" CLUJ-NAPOCA     \

W          :     r.

Personalitate juridică

2.

T            \ V      ' ' / /     -

COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA” CLUJ-NAPOCA / -     . '?> /

\ o         y/

Personalitate juridică

3.

0.-7 <    S

COLEGIUL NATIONAL "GEORGE BARITIU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

4.

COLEGIUL NATIONAL "GEORGE COSBUC" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

5.

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC "GHEORGHE LAZAR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

6.

COLEGIULTEHNIC "ANAASLAN" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

7.

COLEGIULTEHNIC "EDMOND NICOLAU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

8.

COLEGIUL TEHNIC "NAPOCA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

9.

COLEGIULTEHNIC DE COMUNICAȚII "AUGUSTIN MAIOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

10.

COLEGIULTEHNIC DE CONSTRUCȚII "ANGHELSALIGNY" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

11.

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARA "RALUCA RIPAN" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

12.

COLEGIULTEHNIC DE TRANSPORTURI "TRANSILVANIA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

13.

COLEGIULTEHNIC ENERGETIC CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

14.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ACADEMIA PITICILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

15.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBA CA ZAPADA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

16.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBA CA ZAPADA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

17.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ALBINUTA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

18.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "ALBINUTA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

19.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

20.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "ASCHIUTA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

21.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structură

22

GRĂDINIȚĂ C'U PROGRAM PRELUNGIT "ASCHIUTA" - STRUCTURA 3 CLUJ-NAPOCA

Structură

23.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

| 24.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

25.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BAMBI" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structură

| 26.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "BAMBI" - STRUCTURA 3 CLUJ-NAPOCA

Structură

1 27.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BUBURUZA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

28.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "BUBURUZA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

1 29-

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA POVEȘTILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

30.

L

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA POVEȘTILOR" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

| 31.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "CASUTA POVEȘTILOR" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structură

32.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DEGET1CA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

'y

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DEGETICA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

| 34.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

35.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVIOARA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

36.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVIOARA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

1

1

L

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE DE IRIS" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

38.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "FLOARE DE IRIS" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

39.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

40.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LICURICI" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

41.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LICURICI" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structură

k

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "L1ZUCA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

l d

p -      1

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LIZUCA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

44.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "LIZUCA" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structură

45.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

_46' j

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "LUMEA COPIILOR" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

I47-

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MAMARUTA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

48.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MAMARU TA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

49.

J

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "MAMARUTA" - STRUCTURA 2 CLUJ-

NAPOCA

Structură

50.    GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MICA SIRENA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

1

51.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MICA SIRENA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

52.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MICA SIRENA" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structură

53.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "MICUL PRINȚ" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

54.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NEGHINITA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

55.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "NEGHINITA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

56.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "NEGHINITA" - STRUCTURA 2 CLUJ-

NAPOCA

Structură

_____ j

57.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PARFUM DE TEI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

58.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PARFUM DE TEI" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

59.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "POIENIȚA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

60.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "POIENIȚA" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

61.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

62.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "RAZA DE SOARE" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

63.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "TRENULETUL VESELIEI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

64.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "TRENULETUL VESELIEI" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

65.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "UNIVERSUL COPIILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

66.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ZANA ZORILOR" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

67.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL "ZANA ZORILOR" - STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

68.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "ZANA ZORILOR" - STRUCTURA 2 CLUJ-NAPOCA

Structură

_ .      _ J

69.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT UNIVERSITĂȚII BABES-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

70.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT UNIVERSITĂȚII BABES-BOLYAI -STRUCTURA 1 CLUJ-NAPOCA

Structură

71.

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

72.

LICEUL DE ARTE VIZUALE "ROMULUS LADEA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

73.

I-74-

LICEUL DE COREGRAFIE SI ARTA DRAMATICA "OCTAVIAN STROIA" CLUJ-NAPOCA

q

Personalitate juridică

LICEUL DE INFORMATICA "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA

LICEUL DE MUZICA "SIGISMUND TODUTA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

—1

75.

Personalitate juridică

76.

LICEUL GRECO-CATOLIC "1NOCHENTIE M1CU” CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

77.

LICEULTEHNOLOGIC "ALEXANDRU BORZA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

78.

LICEUL TEHNOLOGIC "AUREL VLA1CU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

79.

LICEULTEHNOLOGIC NR. 1 CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

80.

LICEULTEOLOGIC ADVENTIST "MARANATHA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

81.

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

82.

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

83.

LICEUL "JANOS ZS1GMOND" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

84.

LICEUL TEORETIC "APACZAI CSERE JANOS" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

85.

LICEUL TEORETIC "AVRAM IANCU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

86.

LICEUL TEORETIC "BATHORY ISTVAN" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

87.

LICEUL TEORETIC "BRASSAI SAMUEL" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

88.

LICEULTEORETIC "EUGEN PORA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

89.

LICEUL TEORETIC "GHEORGHE SINCAI" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

90.

LICEULTEORETIC "LUCIAN BLAGA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

91.

LICEULTEORETIC "MIHAI EMINESCU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

92.

LICEULTEORETIC "NICOLAE BALCESCU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

93.

LICEULTEORETIC "ONISIFOR GHIBU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

94.

LICEULTEORETIC "VICTOR BABES" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

95.

LICEUL WALDORF CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

96.

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT WALDORF CLUJ-NAPOCA

Structură

97.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ALEXANDRU VAIDA VOEVOD" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

98.

ȘCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN BRANCUS1" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

99.

ȘCOALA GIMNAZIALA "EMIL ISAC" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

100.

ȘCOALA GIMNAZIALA "HOREA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

101

ȘCOALA PRIMARA "HOREA" CLUJ-NAPOCA - STRUCTURA 1

Structură

102.

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN BOB" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

103.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION AGARBICEANU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

104.

ȘCOALA GIMNAZIALA "ION CREANGA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

105.

ȘCOALA GIMNAZIALA "IULIU HATIEGANU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

106.

ȘCOALA GIMNAZIALA "LIVIU REBREANU’ CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

107.

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

108.

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

109.

ȘCOALA GIMNAZIALA "OCTAVIAN GOGA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

110.

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANCA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

111.

ȘCOALA GIMNAZIALA "TRAIAN DARJAN” CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

112.

ȘCOALA GIMNAZIALA DE MUZICA "AUGUSTIN BENA" CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

113.

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX CLUJ-NAPOCA

Personalitate juridică

Consiliul local


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 184/2013

al municipiului Cluj-Napoca

Tabel nominal cu lista unităților de învățământ particulare acreditate și a unităților de învățământ particulare autorizate, cu structurile aferente, care vor funcționa pe raza municipiului Cluj-Napoca, în anul școlar 2013-2014, analizată și aprobată de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, care a primit avizul conform, după cum urmează:

I \’                    V '


UNITĂTI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULARE - ACREDITATE

Nr. crt.

Denumirea unității cu personalitate juridica

Denumirea unității de învațamant

1

Asociația Grădiniță Confesionala „Sfanta Ana" Cluj-Napoca

Grădiniță Confesionala cu Program Prelungit „Sfanta Ana" Cluj-Napoca

2

Fundația „Ajutati Copiii-Kinderland" Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit „Kinderland" Cluj-Napoca

3

Fundația „Bethania" Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit „Biobee" Cluj-Napoca

4

Fundația „Millennium" Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit „Millennium" Cluj-Napoca

5

Fundația ,,Ocrotirea" Cluj-Napoca

Școala Postliceala „Ocrotirea" Cluj-Napoca

6

Fundația ,.Sfanțul Bartolomeu" Cluj-Napoca

Școala Postliceala Sanitara „Sfanțul Bartolomeu" Cluj-Napoca

7

Fundația „Virgil Madgearu" Cluj-Napoca

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu" Cluj-Napoca

8

Fundația Cultural Umanitara ,,Henri

Coanda" Cluj-Napoca

Școala Postliceala „Henri Coanda" Cluj-Napoca

9

Grădiniță „Helen" Cluj-Napoca

Grainita cu Program Prelungit „Helen" Cluj-Napoca

10

Grădiniță ,.Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Normal „Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca

11

Grădiniță “Gina” Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit „Gina" Cluj-Napoca

12

Grădiniță Reformata Nr.1 Csemete Cluj-Napoca

Grădiniță Reformata cu Program Prelungit Nr. 1 „Csemete" Cluj-Napoca

13

Școala „Elf" Cluj-Napoca

Grădiniță Țăndărică 1 Cluj-Napoca

14

Școala „Elf Cluj-Napoca

Grădiniță Țăndărică 2 Cluj-Napoca

15

Școala „Elf Cluj-Napoca

Grădiniță Țăndărică 3 Cluj-Napoca

16

Școala „Elf Cluj-Napoca

Grădiniță Țăndărică 4 Cluj-Napoca

17

Școala „Elf Cluj-Napoca

Școala Gimnaziala „Elf Cluj-Napoca

18

Școala Postliceala Sanitara „Christiana" Cluj-Napoca

Școala Postliceala Sanitara „Christiana" Cluj-Napoca

19

Tansylvania College The Cambridge International School In Cluj

Grădiniță „Happy Kids" Cluj-Napoca

20

U.C.E.C.O.M.          . •     ‘

/ o s."        \

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Cluj-Napoca

------------------■-----------

■ -

P-ța Ștefan cel Mare nr. 4, Cluj - Napoca

Tel: +40 (0) 264 590 778

X. ° J ’< ’ ■     ■ '

Fax: +40(0)264 592 832

www.isjcj.ro cluj@isjcj.ro

UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PARTICULARE - AUTORIZATE

Nr. crt.

Denumirea unității cu personalitate juridica

Denumirea unității de învațamant

Parohia Reformata Nr. 10 Cluj-Napoca

Grădiniță Reformata cu Program Normal “Intre Lacuri” Cluj-Napoca

2

Asociația "Seventh Heaven" Cluj-Napoca

Grădiniță Creștina "Seventh Heaven" Cluj-Napoca

3

Asociația "Exclusiv" Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit "Teddy Bear" Cluj-Napoca

4

Ascociatia “Smart Children” Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit "Bobocel" Cluj-Napoca

5

Fundația "Paradisul Prichindeilor" Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit "Paradisul Prichindeilor" Cluj-Napoca

6

Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Vadului, Feleacului și Clujului

Grădiniță cu Program Prelungit "Sfanțul Stelian" Cluj-Napoca

7

Fundația "Panda Kindergarden" Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit "Panda" Cluj-Napoca

8

S.C. Lumina Instituții De Invatamant S.A.

Școala Primara Internaționala "Spectrum" Cluj-Napoca

9

Fundația "Ary" Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit "Arykindergarten" Cluj-Napoca

10

Asociația “Tfs Group”

Grădiniță cu Program Prelungit "Patricia" Cluj-Napoca

11

Asociația "Schola-Catholica" Cluj-Napoca

Grădiniță Romano-Catolica cu Program Prelungit "Szent Imre" Cluj-Napoca

12

Societatea Comerciala

“Kindergartenwunder” S.R.L.

Grădiniță cu Program Prelungit "Zauberland" Cluj-Napoca

13

Asociația “Catacombe” Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Prelungit "Tainelor" Cluj-Napoca

14

Asociația "Dischus Kindergarten" Cluj-Napoca

Grădiniță cu Program Normal "Dischus Kindergarten" Cluj-Napoca

15

Asociația “Pro Schola Montessori” Cluj-Napoca

Școala Gimnaziala Reformata "Talentum" Cluj-Napoca

16

Fundația Creștina “Pro-Deo”-Cluj

Liceul Teoretic Creștin "Pro Deo" Cluj-Napoca

17

Asociațiția Filantropică Medicală -Creștină „Christiana", filiala Cluj

Școala Gimnaziala "Christiana" Cluj-Napoca

18

Fundația “Didactica Nova” Cluj-Napoca

Liceul Tehnologic "Didactica Nova" Cluj-Napoca

19

Fundația Tineretul Cluj-Napoca

Liceul Tehnologic "Horea, Cloșca și Crisan" Cluj-Napoca

P-ța Ștefan cel Mare nr. 4, Cluj - Napoca

Tel: +40(0)264 590 778

Fax: +40(0)264 592 832

www.isjcj.ro cluj@isjcj.ro