Hotărârea nr. 180/2016

Hotărârea 180/2016 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea premierii şcolilor participante la concursul pe teme ecologice organizat de Consiliul local şi Primăria municipiului Cluj-Napoca, sub denumirea „Iubesc Clujul curat”, în perioada aprilie-iunie 2016


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2013, proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 114108/443 din 03.04.2013 al Direcției Tehnice prin care se propune aprobarea unor măsuri pentru funcționarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj,

In conformitate cu prevederile:

  • - art. 12 și art. 36 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

  • - Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj Napoca nr.252/2009;.

Fiind îndeplinite prevederile cuprinse în art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă cotizația pentru anul 2013 a Municipiului Cluj Napoca la susținerea activităților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, în cuantum de 75762 lei.

(2) Cotizația prevăzută la alineatul (1) va fi virată în contul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj .

Art. 2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Cluj Napoca, domnul EMIL BOC Primar al Municipiului în A.G.A. la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, sau în lipsa acestuia doamna ANNA HORVATH, pentru aprobarea cotizației pentrul anul 2013 și a Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2013, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Cluj Napoca în A.G.A. să solicite acesteia ca împărțirea beneficiilor proiectului să fie direct proporțională cu cota de participare la costurile legate de investiție a fiecărui asociat.

Art. 4. Se mandatează reprezentantul Municipiului Cluj Napoca în Comitetul Director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj să solicite procedura concursului pentru următoarele angajări ale Asociației, iar cuantumul cotizației anuale pentru anul 2014 să rămână același ca în anul 2013.

Art. 5. Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Direcția Tehnică și persoanele desemnate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Județean Cluj, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj, precum și Instituției Prefectului Județului Cluj.

Nr. 180 din 9 aprilie 2013

( Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Anexa nr.l la HCL nr.180 din 9 aprilie 2013


LOCALITATE

POPULAȚIE

COTIZATiE-

LEI/CAP

LOCUITOR .

SUMA - LEi

JUDEȚUL CLUJ

303047

0.25

75762

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

303047

0.25

75762

MUNICIPIUL CAMPIA TURZII

25961

0.25

6490

MUNICIPIUL DEJ

37756

0.25

9439

MUNICIPIUL GHERLA

21981

0.25

5495

MUNICIPIUL TURDA

55982

0.25

13996

ORAȘ HUEDIN

9722

0.25

2431

AGHIRESU

6964

0.25

1741

AITON

1113

0.25

278

ALUNIS

1212

0.25

303

APAHIDA

11051

0.25

2763

ASCHILEU

1646

0.25

412

BACIU

9945

0.25

2486

BAISOARA

2207

0.25

552

BELIS

1253

0.25

313

BOBALNA

1617

0.25

404

BONTIDA

5064

0.25

1266

BORSA

1491

0.25

373

BUZA

1259

0.25

315

CAIANU

2384

0.25

596

CALARASI

2513

0.25

628

CALATELE

2420

0.25

605

CAMARASU

2704

0.25

676

CAPUSU MARE

3277

0.25

819

CASEIU

4918

0.25

1230

CATCAU

2431

0.25

608

CĂTINĂ

1926

0.25

482

CEANU MARE

3987

0.25

997

CHINTENI

2993

0.25

748

CHIUIESTI

2552

0.25

638

CIUCEA

1592

0.25

398

CIURILA

1613

0.25

403

COJOCNA

4336

0.25

1084

CORNESTI

1530

0.25

383

CUZDRIOARA

2960

0.25

740

DABACA

1530

0.25

383

FELEACU

3693

0.25

923

FIZESU GHERLII

2612

0.25

653

FLORESTI

19458

0.25

4865

FRATA

4053

0.25

1013

GARBAU

2578

0.25

645

GEACA

1634

0.25

409

GILAU

8775

0.25

2194

IARA

4325

0.25

1081

ICLOD

4328

0.25

1082

IZVORU CRISULUI

1612

0.25

403

JICHISUDEJOS

1209

0.25

302

JUCU

4356

0.25

1089

LUNA

4760

0.25

1190

MAGURI-RACATAU

2206

0.25

552

MANASTIRENI

1548

0.25

387

MARGAU

1538

0.25

385

MARISEL

1492

0.25

373

MICA

3828

0.25

957

MIHAI VITEAZU

5726

0.25

1432

MINTIU GHERLII

3941

0.25

985

MOCIU

3464

0.25

866

MOLDOVENEȘTI

3449

0.25

862

NEGRENI

2469

0.25

617

PALATCA

1147

0.25

287

PANTICEU

1809

0.25

452

PETRESTII DE JOS

1653

0.25

413

PLOSCOS

657

0.25

164

POIENI

5136

0.25

1284

RECEA-CRISTUR

1574

0.25

394RISCA

1471

0.25

368

SACUIEU

1451

0.25

363I

SANCRAIU

1681

0.25

420

SANDULESTI

1961

0.25

490

SANMARTIN

1486

0.25

372

SANPAUL

2507

0.25

627

SAVADISLA

4422

0.25

1106

SIC

2463

0.25

616

SUATU

1691

0.25

423

TAGA

1957

0.25

489

TRITENII DE JOS

4710

0.25

1178

TURENI

2451

0.25

613

UNGURAS

2826

0.25

707

VAD

1965

0.25

491

VALEA IERII

924

0.25

231

VIISOARA

5938

0.25

1485

VULTURENI

1446

0.25

362

PRIMAR EMIL BOC


ANEXA NR.^

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU EXERCIȚIUL FINANCIAR 2013 Asociația de Dezvoltare lntercomunitară Eco-Metropolitan Cluj

Denumire

Previzionat 2013-cotizație

0.25 lei/cap de locuitor

LEI

A

TOTAL VENITURI

583,486

A0

Venituri neutilizate la 31.12.2012

324,895

A 1

Venituri din activitatea curenta

258,591

Venituri din cotizații

248,591

Venituri din dobânzi

10,000

B

TOTAL CHELTUIELI

583,486

Bl

Cheltuieli cu salariile

335,000

Salarii de bază

260,000

Contribuția angajatorului

75,000

B2

Cheltuieli cu bunuri și servicii

148,486

Pregătire profesională

11,000

Cheltuieli cu deplasări (delegații)

25,000

Carburanți și lubrifianți

20,000

Poștă, telecomunicații, radio, televizor, internet

10,000

Alte cheltuieli materiale

57,486

Alte obiecte de inventar

25,000

B3

Cheltuieli de capital

100,000

C

REZUL TA TUL A CTIVITĂTII CURENTE

0