Hotărârea nr. 169/2016

Hotărârea 169/2016 - Modificarea Anexelor 1 şi 2 din Hotărârea nr. 125/2016 (unele măsuri referitoare la organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind plata sumei de 7.427,98 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 1.339,31 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 1.556,70 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 7.427,98 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 1.339,31 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 1.556,70 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120272/411/08.04.2014, al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 7.427,98 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 1.339,3llei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 1.556,70 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, în baza Sentinței civile nr. 5408/2013, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 38094/211/2010 și a Deciziei civile nr. 627/2013, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 38094/211/2010;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 5408/2013 și ale Deciziei civile nr. 627/2013;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 7.427,98 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 1.339,31 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 1.556,70 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, în baza Sentinței civile nr. 5408/2013, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 38094/211/2010 și a Deciziei civile nr. 627/2013, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 38094/211/^010.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.
Nr. 169 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi) ,