Hotărârea nr. 168/2016

Hotărârea 168/2016 - Acordarea unei „diplome de aur” şi a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2016, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreuptă


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 9.162,55 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 9.162,55 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 42/411/14.04.2014, al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 9.162,15 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 Iei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, în baza Sentinței civile nr. 13758/2013, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 28074/211/2011 și ale Hotărârii nr. 246/2014, pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr. 28074/211/2011;

Reținând prevederile dispozitivului Sentinței civile nr. 13758/2013 și ale Hotărârii nr. 246/2014;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 9.162,55 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 17,89 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 3.403,75 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA, în baza Sentinței civile nr. 13758/2013, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 28074/211/2011 și a Hotărârii nr. 246/2014, pronunțată de Tribunalul Comercial Cluj în dosarul nr.,28074/211/2011.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.

Nr. 168 din 28 aprilie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)