Hotărârea nr. 133/2016

Hotărârea 133/2016 - Aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Asociaţia Cluster Agro Food Ind Napoca – Agro Transilvania Cluster.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1.422.470 lei din bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2013, pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 1.422.470 lei din bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții. în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 78753 din data de 06.03.2013 al Serviciului Protecție Socială din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală prin care se propune alocarea sumei de 1.422.470 lei din bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordare de subvenții. în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998;

Reținând prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și ale H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, modificată și completată;

Luând în considerare propunerile Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și care pot primi subvenții de la bugetul local, numită prin Hotărârea nr. 387/2012;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 1.422.470 lei din bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru acordarea de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998, pentru cele 16 asociații și fundații cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.


Nr. 133 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția de Asistență Socială și Medicală

Anexă la Hotărârea nr. 133/2013

privind modul de repartizare a sumei de 1.422.470 lei din bugetul pe anul 2013 al Direcției de Asistență Socială Și Medicală pentru acordare de subvenții, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998

Nr. crt.

ASOCIAȚIA/FUNDAȚIA

Tipul de unitate

Nr. beneficiari/ unitate

Suma/ beneficiar (lei

Suma/ unitate (lei)

Total beneficiari

Total sume (lei)

1.

UNIUNEA CREȘTINĂ DIN ROMÂNIA

Centru rezidențial pentru persoane fără adăpost

10

250.0

30000.0

10

61500.0

Centru de zi pentru copii orfani

15

175.0

31500.0

15

2.

FUNDAȚIA DE CARITATE HERALD

îngrijire la domiciliu

20

120.0

28800.0

20

28800.0

3.

ASOCIAȚIA PENTRU AJUTORAREA ȘI

PROTEJAREA HANDICAPAT1LOR MOTOR1

Centru de zi persoane cu handicap

12

175.0

25200.0

12

25200.0

4.

SERVICIUL DE AJUTOR MALTEZ IN ROMÂNIA

Masă pe roți

20

90.0

21600.0

20

56250.0

Centru de zi pentru copii cu dizabilități

18

175.0

34650.0

18

5.

FUNDAȚIA PENTRU ÎNGRIJIREA

VÂRSTNICULUI

îngrijire la domiciliu

80

120.0

115200.0

80

115200.0

6.

ASOCIAȚIA CARITAS EPARHIAL

GRECO CATOLIC

Centru de zi-intervenție în regim de urgență

70

175.0

147000.0

120

252000.0

Consiliere persoane cu dizabilități

50

175.0

105000.0

7.

1

ASOCIAȚIA F!LAN I R(MGĂA4FJ^CAL CREȘTINĂ CHRlSTlXfeVrsnf *

Centru de zi copii defavorizaț

20

175.0

33600.0

225

293220.0

Centru de zi-intervenții adicți

45

157.0

84540.0

Centru de zi socio-medical

60

94.0

67080.0

dl          1 >1

Cantina socială

100

90.0

108000.0

8.

ASOCIAȚIA FEMEILOR REFORMATE DIN ARDEAL

Centru rezidențial copiii străz

13

250.0

39000.0

13

39000.0

9.

ASOCIAȚIA DOWN CENTRUL EDUCAȚIONAL RALUCA

Centru de zi copii Și tineri

10

175.0

21000.0

10

21000.0

10

ASOCIAȚIA DE AJUTOR FAMILIAL

ASISTMED

îngrijire la domiciliu

150

120.0

216000.0

150

216000.0

11.

FUNDAȚIA DEZVOLTAREA POPOARELOR

Centru de zi consiliere părinți

Și copii

40

175.0

84000.0

40

84000.0

12.

ASOCIAȚIA PROVIDENȚA

GONVISELLES FURSORGE

Centru de zi tineri cu deficiență neuropsihică

10

175.0

21000.0

10

21000.0

13.

ASOCIAȚIA PREVENTIS

Prevenire, consiliere, instruire antidrog

2250

44.0

101000.0

2250

101000.0

14.

ASOCIAȚIA CARITABILĂ MARIA

GABR1EL

Centru rezidențial pentru tineri

7

250.0

21000.0

7

21000.0

15.

ASOCIAȚIA PENTRU PROTEJAREA Șl

AJUTORAREA HAND1CAPAȚ1LOR NEUROPSIHIC1

Centru de zi tineri cu handicap mintal sever

23

175.0

48300.0

23

48300.0

16.

ORGANIZAȚIA CREȘTINĂ ECCE HOMO

Centru rezidențial copii

13

250.0

39000.0

13

39000.0

TOTAL

3036

3550,0

1422470,0

3036

1422470,0