Hotărârea nr. 131/2016

Hotărârea 131/2016 - Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 344/2015 (implementarea Programului „Şcoală după şcoală”, în anul şcolar 2015-2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 374/2015).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a câte unui premiu în sumă netă de 1000 lei de la bugetul local pe anul 2013, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantea Radu-Mihai, Csoma Botond, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu-Marin, Olăh Emese, Pop Ioan, Popa Adrian, Rațiu Radu-Florin, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin-Ioan, Turdean Ovidiu-Laurean

Analizând Referatul nr.79.113/313 din 06.03.2013 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2013, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă la data depunerii cererii;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a unui premiu în sumă netă de câte 1000 lei de la bugetul local pe anul 2013, cuplurilor clujene care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii.

Art. 2. Premiul se acordă o singură dată pentru fiecare cuplu, iar dacă niciunul dintre cei doi soți nu sunt în viață la data acordării premiului, acesta nu se transmite moștenitorilor.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează, Direcția economică, Direcția

relații comunitare și turism și Serviciul stare civilă.


Nr.131 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)