Hotărârea nr. 122/2016

Hotărârea 122/2016 - Alocarea sumei de 4.580.000 lei de la bugetul local pe anul 2016, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor structurilor sportive.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 4.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 4.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 82127 din 07.03.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 4.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, respectând prevederile Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 605/2013, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 4.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, în anul 2014, respectând prevederile Regulamentului privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Se aprobă, din suma alocată, un cuantum de până la 15 lei/zi/persoană, în vederea asigurării alimentației zilnice pentru sportivi, în hrană sau alimente, la unități comerciale, cantine și la Cantina de ajutor social a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 3 Se aprobă repartizarea sumei alocate, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Comunicare, relații publice și turism.Nr. 122 din 20 martie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 122/2014


SITUAȚIE

privind repartizarea sumei de 4.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2014, în vederea susținerii activităților/acțiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

1.

C.S. „Universitatea”

2.200.000

2.

C.S. „Municipal"

400.000

3.

C.S.Ș. „Viitorul"

200.000

4.

C.S. „Liceul cu Program Sportiv"

105.000

5.

C.S. „Voința"

105.000

6.

C.S. „Politehnica"

100.000

7.

C.S. „CFR"

95.000

8.

C.S. „TranSilva"

6.000

9.

C.S. „GENS"

45.000

10.

C.S. „U-Mobitelco"

450.000

11.

C.S. „Dumi Fitness"

8.000

12.

C.S. „Fotbal Tenis Răzvan"

8.000

13.

C.S. „Transilvania Sport Horse"

7.000

14.

C.S. „Poli-karate"

10.000

15.

C.S. „LAMONT"

40.000

16.

C.S. „Victory"

8.000

17.

Asociația Județeană de Atletism

7.000

18.

C.S. al Surzilor „Tăcerea"

5.000

19.

C.S. „Savu Racing"

6.000

20.

C.S. „Hobby Bike"

15.000

21.

C. S. „AquaOl"

18.000

22.

C.S. „Clujul pedalează"

20.000

23.

C.S. „Budo Gym Napoca"

25.000

24.

C.S. „Fotbal Tenis Nord-Vest"

6.000

25.

C.F.F. „Clujana"

60.000

26.

CFF „Olimpia"

120.000

27.

C.S. „Univers"

7.000

28.

C.S. „Runners Club"

40.000

29.

C.S.„Compass"

5.000

30.

Asociația Județeană de Rugby

10.000

31.

C.S. de Pescuit „Aqua Fishing"

5.000

32.

C.S. „Pro Squash"

5.000

33.

Asociația Județeană de Ciclism

5.000

34.

Liga Liceelor Clujene

54.000