Hotărârea nr. 121/2016

Hotărârea 121/2016 - Alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2016 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează: 7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun studenţilor posesori ai unuia din cele cinci carduri: StudCard, ISIC Student, Euro

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu hală depozitare și birouri, str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial TETAROM I)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -hală depozitare și birouri, str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial TETAROM I) -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 54450 din 26.02.2013 al Direcției urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - hală depozitare și birouri, str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial TETAROM I). beneficiară: S.C. GPM Logistic Investment S.R.L.:

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 351764/21 din 14.01.2013, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate:

Reținând prevederile Eegii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - hală depozitare și birouri, str. Tăietura Turcului nr. 47 (parc industrial TETAROM 1), beneficiară: S.C. GPM Logistic Investment S.R.L.. pentru amplasarea unei hale, pe o parcelă din parcul industrial TETAROM I.

Documentația reglementează asigurarea accesul auto și pietonal din circulațiile existente și staționarea auto în incintă, respectând Regulamentul privind asigurarea locurilor de parcare, aprobat prin Hotărârea nr. 539/2006.

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației până la aprobarea noului P.U.G., dar nu mai mult de un an de la aprobare.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.


Nr. 121 din 15 martie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)