Hotărârea nr. 111/2016

Hotărârea 111/2016 - Modificarea Hotărârii nr. 470/2014, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 88/2015 (aprobarea gestiunii directe a serviciului public de administrare a drumurilor şi străzilor, respectiv a activităţii de reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri şi străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NA POC A

HOTĂRÂRE

privind suportarea din bugetul loeal a sumei de 770.104 lei, reprezentând contribuția asociațiilor de proprietari la lucrările executate în cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu recuperarea acestor sume de la asociațiile de proprietari

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind suportarea din bugetul local a sumei de 770.104 lei. reprezentând contribuția asociațiilor de proprietari la lucrările executate în cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu recuperarea acestor sume de la asociațiile de proprietari.

Analizând Referatul nr.52954 din 13.02.2013 al Direcției economice prin care se propune suportarea din bugetul local a sumei de 770.104 lei. reprezentând contribuția asociațiilor de proprietari la lucrările executate în cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu recuperarea acestor sume de la asociațiile de proprietari.

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 și 39 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. I Se aprobă suportarea din bugetul local a sumei de 770.104 lei, reprezentând contribuția asociațiilor de proprietari la lucrările executate în cadrul Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2 Sumele suportate de la bugetul local vor fi recuperate de la asociațiile de proprietari cu demararea de îndată a procedurilor de recuperare.

Art.3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Nr.l 11 din 21 februarie 2013 ( I lotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

PREȘEDINTE DE ȘEDIN ȚĂ Jr.Csoma Botorra/Voz


Anexa la Hotărârea nr.111/2012

SITUAȚIA ASOCIAȚIILOR RESTANTE PENTRU PLATA COTEI DE 20% LA REABILITARE TERMICA

'NR.CRT

’--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ASOCIAȚIA

DENUMIRE FIRMA

REST DE ÎNCASAT

1

str Plopilor nr 32 bl L3A

SC CONCEFA SA SIBIU

1,639.02

2

str Grădinarilor nr 6 bl G2

SC CONIMET IMPEX SRL

6,649.84

3

Str Liviu Rebreanu nr 27 bl D 12

SC CONIMET IMPEX SRL

2,871.78

4

str Luceafărului nr 4 bl.l 0 si II 0 .sc. 3

SC SAMID CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca

4,953.00

! 5

Istr Donath nr 18 bl turn IV

ISC DECORINT SA CLUJ-NAPOCA

14.274.42

6

■str. Fantanele nr.5 bl R

SC DECORINT SA CLUJ-NAPOCA

20,685.24

' 7

P-ta Abator nr 4-7 bl B

SC SAMID CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca

9,500.00

8

str Mehedinții nr.27 bl E5

SC SAMID CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca

3,425.23

9

str. Dambovitei nr.28 bl D4

SC TCS&CT SRL ARAD

156.35

10

str. Bistriței nr.46 bl 22

SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca

884.16

11

str Nicolae Pascal/ nr.9 bl 28

SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca

13,785.35

12

str Parang nr.29 bi H13

SC IRIDIUM CONSTRUCT INSTAL SRL Cluj-Napoca

10,397.67

13

str. Peana nr 18 bl V 6

SC TRANSILVANIA CONSTRUCȚII

5,241.96

14

str Bucium nr 1 b1

SC TRANSILVANIA CONSTRUCȚII

6,871.12

15

str Aurel Vlaicu nr.17 bl V7

SC TRANSILVANIA CONSTRUCȚII

15,283.78

16

Str. Molnar Piuariti nr. 5. Bloc T4

SC IRIDIUM CONSTRUCT INSTAL SRL Cluj-Napoca

96,358.34

17

Str. Prof. Ciortea nr. 42. Bloc T 11

SC IRIDIUM CONSTRUCT INSTAL SRL Cluj-Napoca

128,247.04

18

I

Str. Cioplea nr. 17. Bloc S 14

SC VAN 3 CONSTRUCT SRL CLUJ-NAPOCA

16,016.91

19

Str. Mirăslău nr. 4. Bloc B 3. Sc 1.2

SC INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL

1,599.08

20

r

Slr. Petuniei nr. 5. Bloc 5

SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca

12,512.03

21

i

Str. Primăverii nr. 24. Bloc D23

SC CASTRUM CORPORATION SRL Negrești Oas

4,483.45

22

B-dul Nicolae Titulescu nr.20. Bloc P9

SC IRIDIUM CONSTRUCT INSTAL SRL Cluj-Napoca

46,482.51

23

Slr. Aznga nr. 7. Bloc 1 111 9

SC INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL

25,331.51

24

Slr. Nicolae Pascal)- nr. 1 1. Bloc 26

SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA Cluj-Napoca

53,008.61

25

Str. Octavian Goga nr. 33

SC VAN 3 CONSTRUCT SRL CLUJ-NAPOCA

3,366.88

26

Str. Liviu Rebreanu nr. 60

SC INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL

2,153.09

27

Str. Septimiu Albini nr. 135-137

SC INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL

20,687 06

28

Str. Izlazului nr. 18. Bloc C

SC SAMID CONSTRUCT SRL Cluj-Napoca

612.59

29

str Aurel Vlaicu nr 44 bl V16

SC INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL

163,339.34

30

str. Gbeorghc Dima nr. I6 bl III B

SC VAN 3 CONSTRUCT SRL CLUJ-NAPOCA

15,607.31

31

SC CH TRANS BETON CONSTR SRL CLUJ NAPOCA

5,000.00,

str. Fabricii de zuliar nr. I I bl S IO

32

jstr. Calea Floresti nr 135 b I C2

Str. Bucium nr. 21. Bloc D 27


TOTAL


iSC CH TRANS BETON CONSTR SRL

■CLUJ-NAPOCA

_______________j____1Ș.97 SC VAN 3 CONSTRUCT SRL CLUJ-

! NAPOCA ____ _          I         58,662.92

770,104.00