Hotărârea nr. 101/2016

Hotărârea 101/2016 - Aprobarea încetării totale a valabilităţii documentaţiilor de urbanism „P.U.Z. şi P.U.D. – Ansamblu de locuinţe şi dotări (spaţii comerciale, birouri şi grădiniţă) şi parking subteran, str. Bună Ziua”, aprobate prin Hotărârea nr. 359/2008.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Molnos Lajos, Ioan Pop, Nicoleta Niculescu, Liviu Popa și Gheorghe Ioan Vușcan;

Analizând Referatul nr. 6864 din 22.02.2012 al Direcției urbanism, prin care se propune atribuirea de denumiri unor străzi noi din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă atribuirea de denumiri unor străzi din municipiul Cluj-Napoca, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea străzilor cărora li se atribuie denumire prin prezenta hotărâre în zona fiscală ”D".

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism și Direcția Taxe și impozite locale.


Nr. 101 din 29 februarie 2012

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Direcția Urbanism

Anexă

la Hotărârea nr. 101/2012


Lista denumirilor de străzi atribuite

Denumire propusă

amplasament

observații

zona fiscală

1

Aleea Veveriței

din Drumul

Sf. Ioan, spre sud

PUD Căpușan,

HCL nr. 792/1999

D”

99^

2

Aleea Ursului

din str. Făgetului, spre vest

Extindere PUD Bende, Aviz

CTATU nr. 22267/106/2009

D”

99^

3

Aleea Crișan Mircioiu

din str. Cetinei, spre nord

PUD Drăgan,

HCL nr. 60/2010

D”

99JZ