Hotărârea nr. 82/2014

Hotărârea 82/2014 - Aprobarea listei finale, pentru anul 2014, pentru tineri care au acces la locuinţe construite prin A.N.L., destinate închirierii, rezultată în urma soluţionării contestaţiilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei finale pentru anul 2014 pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L.. destinate închirierii, rezultată în urma soluționării contestațiilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale pentru anul 2014 pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L.. destinate închirierii, rezultată în urma soluționării contestațiilor - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 84023/451/10.03.2014, al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei finale pentru anul 2014 pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, rezultată în urma soluționării contestațiilor;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998 republicată, actualizată cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006. ale Legii nr. 114/1996 republicată și actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se aprobă lista finală pentru anul 2014 pentru tinerii care au acces la locuințe construite prin A.N.L., destinate închirierii, rezultată în urma soluționării contestațiilor, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Afișarea listei prevăzute la art. 1 va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariacluinapoca.ro.

ART.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.


Președinte de ședință,

Ec. Florin-Valentin


Nr. 82 din 20 martie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)

CONSILIUL LOCAL AI. MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 82 /2014


LISTĂ FINALĂ PENTRU ANUL 2014, REZULTATĂ ÎN URMA SOLUȚIONĂRII CONTESTAȚIILOR, PENTRU TINERII CARE AU ACCES LA LOCUINȚE CONSTRUITE PRIN A.N.L., DESTINATE ÎNCHIRIERII

Nr. CRT.

NUME / PRENUME

ADRESĂ DOMICILIU

PUNCTAJ

1

PÂLIMARIU OANA-LAURA

Str.Borsec nr.4 ap.10

77

2

NISTOR TITIANA

Str. Jiului nr.15B ap.2

75

3

BUTA ERZSEBET

Str.A.lancu nr.486A Florești

65

4

RÂCATĂIANU NICOLETA

Str.Gruia nr.58 ap.13

63

5

FODOREAN CAMELIA

Str.Mehedinți nr.22-24 ap.85

63

6

BUGAR ROBERT ARPAD

Str.G.Dima nr.12 ap.25

62

7

LEOCA SABIN

Str.L.Pasteur nr.52 ap.20

61

8

BUCUR MIHAELA

Str.L.Pasteur nr.69 ap.22

61

9

CHERECHEȘ IOANA-OTILIA

Str Trascăului nr.4 ap.28

60

10

OLOSUTEAN RALUCA-NECTARA ,

Str. Arinilor nr.15 ap.68

60

11

TUȘA CAMELIA ANDA

Str.21 Decembrie nr.134 ap.8

59

12

CHINDRIȘ IOAN ANTONIO

Str.Cioplea nr.7 ap. 15

59

13

BAN CAMELIA CĂTĂLINA

Str.Rarău nr.24

59

14

POD LOREDANA

Str Parâng nr.33 ap.47

58

15

COLOJI GLIGOR -VASILE

Str.A.VIaicu nr.21 Cîmpia Turzii

58

16

BAI SZILARD

Str.Mehedinți nr.10 ap.98

58

17

MÂRINCUȘ ALEXANDRA CLAUDIA

Str. Blajului nr.63 ap.4

57

18

BÂLC ANCA DUMITRIȚA

Str.G.Dima nr.4 ap.32

56

19

DECEA COSMIN DACIAN

Str.Lacul Roșu nr.5 ap.3

56

20

VELCHEREAN MARCELA-FELICIA

Str.Vidraru nr.13.15 ap.10

56

21

IEPURE-GORSKI MIHAI

Str.C.Mănăștur nr.70 ap.73

56

22

BARTIS ERZSEBET

Str.Izlazului nr.18 ap.24

55

23

LUPAN MAGDA

Str.Horea nr.67-73

55

24

MUREȘAN MIHAELA

Str.Bizușa nr.8 ap.40

54

25

TUFAR IOANA

Str.Padin nr.4 ap.6

54

26

GHIP MĂRIA ANGELA

Sat.Băișoara nr.247

53

27

POPA-BOIER HOREA DAN

Str.L.Pasteur nr.69 ap.9

53

28

GIURGIU PAULA DIANA

Str.A.VIaicu nr.58 ap.9

52

29

DEAK CSILLA-ANDREA

Str.A.Janos nr.21 ap.7b

52

30

BABJUC RÂZVAN CIPRIAN

Str Fabricii nr.17 ap.33

51

31

POP MIRCEA-NICOLAE

Str.C.Porumbescu nr.20 ap.11

51

' 32

SABÂU MARIUS

Str.Plopilor nr.56 ap.32

51

33

TÎRNOVEANU PAUL VLAD

Str.Cocorilor nr.28

49

34

DAMIAN RÂZVAN ANDREI

Str.Sobarilor nr.29

49

MOCANU IOANA-DAN1ELA

Str. Bucium nr.9 ap 19

48

36

SZABO-PAL RALUCA-MELINDA

Str.Cernei nr.2 ap.52

47

37

DIOSZEGI IMOLA-BEATA

Str.21 Decembrie nr.148 ap.83

47

38

ȘERBAN FLAVIA MARINA

Str.Teleorman nr.4 ap.49

47

39

POP SILVIU

Str.G.Mihali nr.2 ap.42

46

40

VERDE ROXANA

Str.Maramuresului nr.40 ap.1

46

41

KASSAY KATALIN-BOGLARKA

Str.Heltai nr.16

45

42

CARAMAN CRISTINA

Str.Slănic nr.3 ap.14                      -ț

AÂ AfX

43

HUDREA RAUL-RÂZVAN

Str.Anma nr.10 ap.2                   '

■-----x

44

CRĂCIUN DANIEL

Str.Slatina nr.1 ap 14           /* /r

w

45

PĂDURE DIANA-CRINA

Str.Bâlea nr.4 ap.4

46

MAIER PETRU OVIDIU

Str.Lacul Roșu nr 9 ap 9          ȘA

Page 1                                    ‘^UN.

' / Aiul J/

47

COCIȘ ALINA-AURICA

Str.G.Alexandrescu nr. 19 ap 11

43

48

RADAR ENIKO

Str.Dâmboviței nr.28 ap.15

43

49

ZSOLDOS SARI

Str.G.Alexandresu nr.40-42 ap.20

43

50

TURDEAN ALINA

Sat.Triteniide jos nr.315

43

51

PASTOR MIHAELA DIANA

Str.Suceava nr.16

43

52

MUREȘAN ANAMARIA

Str.București nr.64 ap.40

43

53

BUCUR CRISTINA-ANDREEA

Str.Slatina nr.8 ap.14

42

54

LEHENE EMIL-PETRU

Str. Pădurii nr.22 ap.11

42

55

PÂCURARU SORIN IOAN

Str.Almașului nr.7 ap. 18

42

56

POP DORINA -MARIA

Str.gGârbău nr.7 ap. 18

41

57

POP LUISANA

Str.Paris nr.15

41

58

HOLHOȘ MIHAELA-VERONICA

Str.T.Andreica nr.23

41

59

BODIAN MARIUS-VIOREL

Str. Dorobanților nr. 113 ap. 18

41

60

BUZE AUREL

Str.C.Brâncoveanu nr.60 ap.2

41

61

RADU IOAN TUDOR

Str.Parâng nr.17 ap.19

40

62

AGU MĂDĂLINA CRISTINA

Str.G.Barițiu nr.40A ap.23 Turda

40

63

MOLDOVAN GEORGE

Str.l.Meșter nr.1 ap.106B

40

64

GYORFFY LEVENTE ZSOLT

Str.Bucium nr.3 ap.29

40

65

BOGDAN VLAD

Str.N.Titulescu nr.10 ap.3

40

66

BORCA PETRICA

Str.L.Rebreanu nr.4O ap.45

40

67

DUCA IULIACLAUDIA

Str.Traian nr.17 ap.4

39

68

GYULAI KRISZTINA             (

Str. Fabricii nr.1 ap.150

39

69

PUȘCAȘ IOAN-RAUL

Str.Nădășel nr.53 ap.2

38

70

VULTUR OTILIA-AMALIA

Str.E.Teodoroiu nr.30A ap.26 Dej

38

71

POPESCU RADU

Str.Magnoliei nr.3 ap 21 BACIU

38

72

SÂBÂDUȘ VASILE-ADRIAN

Str.Burebista nr. 12-14 ap 13

38

73

DUMITRESCU DACIANA

Str. Izlazului nr.4 ap.18

38

74

RACOȘIU SHADY BAHJAT

Sat.Jucu de sus nr.227 ap.11

37

75

ACHIM VASILE

Str.D.Ferenc nr.21 ap.15

36

76

CIOBANU OANA

Str.S.Prodan nr.3 Măgina/Aiud

36

77

LUCACIU FLAVIU BOGDAN

Str.lL.Pasteur nr.79 ap.33

36

78

GABORA ERIKA

Str.N.Teclu nr.9 ap.1

36

79

KEREKES GABRIEL TIBERIU

Str.C.Dorobanților nr.90 ap.34

35

80

ANCHEȘ DIANA IONELA

Str.G-ral T.Moșoiu nr.4 ap.19

34

81

IOVÂNESCU AURELIA ILDIKO

Str.Mehedinți nr 38-40 ap.103

34

82

RAȚIU ANDREI

Str.C.Mănăștur nr.93 ap.52

30

83

FRÂȚILÂ ADELA CLAUDIA

Str.V.Onițiu nr.8

28

84

MALCOCI MARIA-CRISTINA

Str.A.Bădescu nr.29 ap.2

27

85

LAPOS1 ZSUZSANNA

Str.C.Mănăștur nr.70 ap.11

26

86

CSURKULY ERNO

Str.Stephenson nr.15 ap.3

14

87

ȘERBAN FLORIN IOAN

Str.Tecuci nr.2 ap.18

neeligibil

88

GIURCA IOAN ADRIAN

Str.Mehedinți nr.13 ap.30

neeligibil

. 89

CRIȘAN-ALB ANGELA-DIANA

Str.Lunii nr.1 ap. 10

neeligibil

90

POPA DAN

Str.Gruia nr.28A ap.319

neeligibil

91

GABOR CRISTINA

Str. Lăcrimioarelor nr.10 ap.52

neeligibil

92

GEBER ISTVAN-TEOFIL

Str.J.Jaures nr.2 ap.1

neeligibil

93

ROMAN IOAN-MARCEL

Sat.luriu de Câmpie nr.6

neeligibil

94

POP CORINA

Sat.Vâlcele nr 232

neeligibil

95

CHEȚE EMIL-GABRIEL

Str.21 Decembrie nr.140 ap.158

neeligibil

96

BOJTE SIMONA

Str.G.Stephenson nr.15 ap.1

neeligibil

97

BUCUR SORIN

Str Bujorului nr.18

neeligibil

98

BUZE ANA-DANIELA

Str.C.Brâncoveanu nr.60 ap.2

neeligibil

99

RADU OANA CAMELIA

Str.Decebal nr.87 ap.4

--n^e+tș^l

100

DRUHORA EMILIA-CORINA

Str.T.Mihali nr.2 ap.69              /

101

MOISE ENIKO

Str.Sobarilor nr.38 ap.1           /    /

102

BODEA ADRIANA

Str. Izlazului nr 10 ap.21          /* /

IA

Ho

Page 2