Hotărârea nr. 53/2014

Hotărârea 53/2014 - Aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Gheorghe Șurubaru, Olăh Emese, Radu Moisin, Csoma Botond, Constantin Tomoș, Anna Horvăth, Ligia Mihaiu, Lazăr Ovidiu Chifor, Gered Imre, Ioan Pop și Giacomo Dreoni;

Analizând Referatul nr. 45564/451/06.02.2014, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei finale de priorități pentru anul 2014, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista finală de priorități pentru anul 2014 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, ca urmare a soluționării contestațiilor, conform Anexei 1 și Anexei 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă afișarea listei finale de priorități pentru anul 2014 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, după aprobarea acesteia, la sediul

Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și pe site-ul autorității locale, respectiv www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-media.


Nr. 53 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa 1 la Hotărârea nr. 53 /2014


MODUL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR PRIVIND PUNCTAJUL ACORDAT CONFORM LISTEI PROVIZORII DE PRIORITĂȚI LA LOCUINȚE SOCIALE APROBATĂ PRIN HCL NR. 555 / 2013


Nr. Crt.

CONTESTATAR   NUME /

PRENUME

REZULTATUL CONTESTAȚIEI

PUNCTAJ LISTĂ PROVIZORIE APROBAT PRIN HCL NR. 555/2013

PUNCTAJ LISTĂ

FINALĂ 2014

1

DIRVARIU ANIȘOARA

RESPINS

NEELIGIBIL

NEELIGIBIL

2

HERTEG IOAN

RESPINS

NEELIGIBIL

NEELIGIBIL

3

MOLDOVAN BOGDAN DANIEL

RESPINS

76

76

4

SZEL ENIKO JUDITH

ADMIS

101

101

5

SZABO GLIGORE

RESPINS

61

61

6

SZEBESI ELISABETA

RESPINS

70

70

7

RUSU ELISABETA

RESPINS

101

101

8

PLEȘA TEODOR PAVEL

ADMIS

53

72

9

ROZMARIN ZOLTAN

RESPINS

NEELIGIBIL

NEELIGIBIL

10

IMRE ARPAD

RESPINS

67

67

11

FERCO LIVIA

RESPINS

NEELIGIBIL

NEELIGIBIL

12

POP ANDREEA ROXANA

RESPINS

67

67

13

FECHETE IOSIF

RESPINS

95

95

14

ZAGOR IOSIF

RESPINS

NEELIGIBIL

NEELIGIBIL

15

ZSIGA ION

RESPINS

31

31

16

SOOS IOSIF

RESPINS

65

65

17

OLTEAN ZAMFIR

RESPINS

87

87

18

UJVARI ATTILA

RESPINS

NEELIGIBIL

NEELIGIBIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa 2 la Hotărârea nr. 53 / 2014


LISTĂ FINALĂ DE PRIORITĂȚI LA LOCUINȚE SOCIALE ANUL 2014

Nr.

CRT.

NUME/ PRENUME

ADRESĂ DOMICILIU

PUNCTAJ

1

AJTAY GITTA

Cluj-Napoca, Str. Actorului, nr. 12

167

2

SZABO VASILE

Cluj-Napoca,Str.G-ral Traian Mosoiu, nr.43, ap.2

143

3

GYORGYFALVIFRANCISC

Cluj-Napoca, P-ta. Unirii, nr. 28

140

4

KEREKES EMRE PETER

Cluj-Napoca, Str. Universității, nr. 8, ap. 9

139

5

SUCIU MELIC ROZALLA

Cluj-Napoca, Str. Napoca, nr.2-4, ap. 61

138

6

POTRA MARIN TEODOR

Cluj-Napoca, Str. 21 Decembrie, nr. 7, ap. 4

135

7

MURESAN PETRU

Cluj-Napoca, Str. I. C. Bratianu, nr. 4, ap. 6

130

8

ALB SONIA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Beiusului, nr. 68, ap. 24

126

9

HETEA ANDREEA-IOANA

Cluj-Napoca,Str.Decebal nr.8,ap.3

123

10

KELEMEN PA VEL

Cluj-Napoca, Str. Moților

123

11

IANGO CIABA

Cluj-Napoca, Str. Emil Racovita, nr. 43, ap. 3

123

12

LMREIDA

Cluj-Napoca,Str.Horea nr.25,ap.l

121

13

BALAZS CRINA MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Sextil Puscariu, nr. 5, ap. 1

121

14

LAKATOS IOAN ANTON

Cluj-Napoca, Str. Vrăbiilor, nr. 5-7

119

15

V.ARGA IOSEFINA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 43-45, ap. 1

119

16

NONICA ILEANA

Cluj-Napoca, Str. Paris, nr. 41-43

119

17

OSOIANU ANA GHEORGHIETA

Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu, nr. 1, ap. 8

118

18

OLTEAN MARIANA

Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr. 87, ap. 19

118

19

VODĂ GABRIELA AMALIA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar, nr. 12, ap. 17

116

20

ECHARD MARIA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 131

116

21

1 CHITA GHEORGHE

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes, nr. 7, ap. 2

114

22

OROSZ EVA JUTKA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 69, ap. 1

114

23

SZENTGEORGIIOSEF

Cluj-Napoca, Str. Bare I, nr. 55A, ap. 3

113

24

RUS REGINA

Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 11

113

25

GLIGA VICTOR

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 19, ap. 4

112

26

PETRESCU DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Oltului, nr. 80, ap. 1

112

27

DANCIU IOANA VIOLETA

Cluj-Napoca, Str. Donath bl. XHI. ap. 76

111

28

DEAC LILIANA

Cluj-Napoca, Str. Fericirii, nr. 31

110

29

FODOR ATTELA

Cluj-Napoca, Str. Cojocnei, nr. 8, ap. 43

109

30

DIACONU DUMITRU

Cluj-Napoca, Str. Primăverii, nr. 8,ap. 65

108

31

RETHIIULIANA

Cluj-Napoca, Str. Florilor nr. 8

108

32

BONDOR VOICHITA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Ciucas, nr. 5, ap. 46

108

33

TALA IOAN FLORIN

Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr.5, ap. 14

108

34

PLESA RODICA

Cluj-Napoca. Str. Gheorghe Dima, nr. 1, ap. 14

107

35”

MOLDOVAN FLORINA

Cluj-Napoca, Str. Putna, nr. 7, ap. 7

107

36

BICA MARIN

Cluj-Napoca

107

37

FINDEIS CRISTINA

Cluj-Napoca, Str.Horea, nr. 59-63

107

38

CHIS HUNYADI CALIN

Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima, nr. 5A, ap. 25

106

39

BACIU OVIDIU RAZVAN

Cluj-Napoca, Str. Dunării, nr. 71, ap. 16

106

40

CR1SAN IRINA

Cluj-Napoca, George Clemenceanu, nr. 1, ap. 2

106

41

ICLOZAN IOANA MARIA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 93, ap. 50

105

42

PUICA DANIELA

Cluj-Napoca, Str. Arinilor, nr. 11, ap. 37

105

43

SANTIONEAN DOREL

Cluj-Napoca, Str. Observatorului, nr. 19, ap. 44

105

44

HODIS MARIUS DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 22-24, ap. 23       NI <4

45

CAMPEAN BIANCA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Primăverii, nr. 26, ap. 6   /---

46

BONDOR VICTORIA

Cluj-Napoca. P-ta. Unirii, nr. 13. ap. 28     / * /f

18e\

47

CAUCEAN NICULAIE BENJAMIN

Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr.1-3, ap. 20

yo5

48

JAKAB ROBERT

Cluj-Napoca, Aleea. Negoiu, nr. 7. ap. 29

49

BERKI ALIN

Cluj-Napoca                          H p

/W/

50

FELDMANN MIHAI

Cluj-Napoca, Str. 22 Decembrie 1989, nr. 10\ ■-ț-

51 | IANCU ALEXANDRU

Cluj-Napoca. Ale. Brates. nr. 5. ap. 23                    L

52

SERDEAN VIOREL

Cluj-Napoca, G-ral Traian Mosoiu, nr. 43. ap. 9

103

53

FARCAS ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Partizanilor, nr. 70, ap. 2

103

54

MOSUTAN MARCELA LACRIMA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 141,jap. 2

102

55

NANICA ANGELA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie, nr. 73, ap. 1 C

102

56

GYARMATIIOAN

Cluj-Napoca

101

57

DEMETER CLAUDLA

Cluj-Napoca, Str. Anina, nr. 19, ap. 33

101

58

RUSU ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Marasesti, nr. 79, ap. 3

101

59

SZEL ENIKO-JUDITH

Cluj-Napoca, Ale. Bușteni, nr. 5, ap. 15

101

60

PLOSCAR LUMINITA-SIMONA

Cluj-Napoca, Str. Alvema, nr. 67, ap. 40

100

61

DANCIU MIRCEA

Cluj-Napoca, Aleea Girbau, nr. 10, ap. 71

100

62

IREvIUS ANDREI

Cluj-Napoca, Aleea Clabucet, nr.2, ap. 50

99

63

D.ARADICS JOZSEF GABRIEL

Cluj-Napoca, Aleea Slatina nr.2, ap.13

99

64

CRJSAN ADRIANA

Cluj-Napoca, Str. Rarau, nr. 1, ap. 3

99

65

MOLDOVAN MAGt>ALENA IOLANDA

Cluj-Napoca, Str.Albac nr.17, ap.30

99

66

67

ROTARIOAN

Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albinii, nr. 83, ap. 2

98

HOKA ILEANA

Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, nr. 13, ap. 7

98

68

HOKA ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Nadasel, nr. 68-74, ap. 4

98

69

PONGRAT SIMONA RAMONA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 74, ap. 1

97

70

IGNA VALERIA

Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 75, ap. 21

96

71

SOTMARIFRANCISC

Cluj-Napoca,Str.Gh.Dima, nr.20, ap.l

96

72

TATAR BIANCA

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 10, ap. 12

96

73

HODINA VUHAELA LELIANA

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 10-12, ap. 97

95

74

FECHETE IOSEF

Cluj-Napoca, Str. Dionisie Roman, nr. 8, ap. 22

95

75

MĂRGINEAN CRISTINA SAVETA

Cluj-Napoca, Str. Scortarilor, nr. 5, ap. 14

94

76

BARANY ILEANA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 19, ap. 6

93

77

MACAVEI MARIA LIVIA

Cluj-Napoca, Str. Bucegi, nr. 11, ap. 137

93

78

COLDEA GEORGIANA-CRISTINA

Cluj-Napoca, Str. Observatorului, nr. 107, ap. 41

93

79

OROSZIIRMA

Cluj-Napoca, Str. Gen. Eremia Grigorescu, nr. 15

92

80

BRUMAR ANA

Cluj-Napoca, Str. Emil Petrovici, nr. 18, ap. 1

92

81

STEJAR DANIEL-COSTEL

Cluj-Napoca, Str. Dambovitei, nr. 52, ap. 44

91

82

URSU CAMELIA OLGUTA

Cluj-Napoca, Str. Beiusului, nr. 68, ap. 104

91

83

POP NICULINA MARCELA

Cluj-Napoca, Str. Anina, nr. 3, ap. 43

91

84

FERGHETE IULIANA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 1, ap. 77

91

85

UNGURAS ELISABETA

Cluj-Napoca, Str.Crisan nr.l2,ap.6

90

86

CRISAN MIREL SORIN

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 31, ap. 12

90

87

NAGY ROBERT FERENC

Cluj-Napoca, Str. Primăverii, nr. 6, ap. 142

90

88

BELEIU AVRAM

Cluj-Napoca, Str. Oașului nr. 52

90

89

LACATUS SEBASTIAN ROMULUS

Cluj-Napoca, Str. Gh. Baritiu, nr. 41-43, ap. 5

89

90

HORVATH STEFANIA MIHAELA

Cluj-Napoca, Aleea Negoiu, nr. 5, ap. 3

89

91

COPTIL ANA ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Rahovei, nr. 32

89

92

KOVACS ANNA-MARIA

Cluj-Napoca, Str. Meteor, nr. 4, ap. 13

89

93

IRIMIAS FELICIA NELICA

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 140, ap. 187

88

94

PUCANT MARTIN

Cluj-Napoca, Str. Cloșca, nr. 1, ap. 13

87

95

MOLDOVAN MONICA

Cluj-Napoca, Str. Molnar Ioan Piuariu, nr. 5, ap. 62

87

96

ARON GIORGIANA ADRIANA

Cluj-Napoca, Bld..Eroilor bl.38, ap.60

87

97

NAGY EVA ETELKA

Cluj-Napoca. Str. Tulcea, nr. 29, ap. 70

87

98

OLTEAN ZAMFIR

Cluj-Napoca, Str. București, nr. 64, ap. 40

87

99

MOCANU FLORIAN ȘTEFAN

Cluj-Napoca, Str. Calea»Floresti, nr. 77, ap. 54

86

100

TARTA ANCA MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 26

86

101

CARAZA DUMITRITA

Cluj-Napoca, Str. Iugoslaviei, nr. 68, ap. 26

86

102

LESA IOAN

Cluj-Napoca, Str. Lapusului, nr. 25, ap. 2

86

103

KONCZ GABOR

Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 34, ap. 4

86

104

SZEKELY MELINDA

Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, nr. 3, ap. 47

86

105

CECLAN TEODORA MARIA

Cluj-Napoca, Fabricii, nr. l,ap. 171

86

106

BERES GABRIELA ANA

Cluj-Napoca. Aleea Gurghiu, nr. 4, ap. 33

85

107

DRANCA DANIEL GAVRIL

Cluj-Napoca, Col. Sopor, nr. 13

85

108

SZABO PAL RALUCA MELINDA

Cluj-Napoca, Str. Cernei, tu. 2, ap. 52

85

109

DAROCZI ZOLTAN

Cluj-Napoca

84

110

SAIGO LID1A ELENA

Cluj-Napoca, Str. Octavia Petrovici, nr. 3, ap. 2

84

111

BARA KINGA-ANDREEA

Cluj-Napoca, Aleea Scarisoara, nr. 1, ap. 32

84

112

ALDEA ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Alexandru Vlahuta, nr. 28. ap. 22

83

113

SZEKELY EUGENIA

Cluj-Napoca, Str. Rovine, nr. 5, ap. 2

83

114

NAGY ZOLTAN LAJOS

Cluj-Napoca, Str. Gh. Lazar, nr. 15, ap. 5

83

115

PETEAN DANILA

Cluj-Napoca, Str. Cometei, nr. 27-29

83

116

VLASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca, Calea Baciului, nr. 47, ap. 84

82

117

PASCALAU IOANA-DELIA

Cluj-Napoca, Str. Rovine, nr. 2, ap. 26

82

118

MEȘTER SANDA

Cluj-Napoca, Ale. Retezat, nr. 6, ap. 14

81

119

ANTON AURICA-RODICA

Cluj-Napoca, Str. Str. Gării, nr. 15

81

120

CRETA ERNEST

Cluj-Napoca, Aleea Garbau, nr. 13, ap. 26

81

121

TISE ANGELA

Cluj-Napoca, Str. Vrăbiilor, nr. 5-7

81

122

POCZO ERNEST ȘTEFAN

Cluj-Napoca, Str. Taberei, nr. 4A, ap. 1

81

123

LACATUS FLOAREA ETELKA

Cluj-Napoca, Str. Sportului, nr. 13

80

124

NEAG NADIA CRISTINA

Cluj-Napoca, Str.Sobarilor nr.38, ap.6

80

125

MATEI ANA-GABRIELA

Cluj-Napoca, Str.Primaverii, nr. 4, ap. 349

80

126

CRĂCIUN ANCA

Cluj Napoca, Aleea Bizusa, nr.8, ap. 80

80

127

BUZAS ATTDLA

Cluj-Napoca, Str. Gheorghe Baritiu, nr. 18, ap. 5

79

128

MOLDOVAN CARMEN ANCUTA

Cluj-Napoca, Aleea Clabucet, nr. 9, ap. 30

78

129

HOPIRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca, Pta. Mihai Viteazu, nr. 1, ap. 16

78

130

KOVACS ROMULUS

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron, nr. 15, ap. 16

78

131

BOC LAVINIA TEODORA

Cluj-Napoca, Str. Tasnad, nr. 27, ap. 35

77

132

EGRI AURELIA COSMINA

Cluj-Napoca, Str. Dionisie Roman, nr. 10, ap.9

77

133

MOLDOVAN BOGDAN-DANIEL

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie, nr. 51, ap. 7

76

134

COCIS ELENA

Cluj-Napoca, P-ta Unirii, nr. 10, ap. 18

76

135

ONACIU COSMIN

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 34-36, ap. 2

74

136

TISE MARINELA

Cluj-Napoca, Str. Vrăbiilor, nr. 5-7

74

137

MORAR ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar, nr. 12, ap. 15

74

138

ROMAN MARIA

Cluj-Napoca, Str. Beiusului, nr 68, ap.53

74

139

CSIKIGHEORGHE ROBINSON

Cluj-Napoca, Str.Pata Rat Modul Bl, ap.l

73

140

SABAU IOAN

Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar, nr. 8, ap. 2

73

141

BOLDIJAR VALENTIN

Cluj-Napoca, Str. Rarau, nr. 1, ap. 3

73

142

RUS CĂTĂLINĂ

Cluj-Napoca, Str. Cemei, nr. 9, ap. 45

73

143

OROSZ FERENCZ ARPAD

Cluj-Napoca, Str. Arany Janos, nr. 15, ap. 7

72

144

BACI SANDA

Cluj-Napoca, Aleea Baisoara, nr. 9, ap. 118

72

145

BARBU LUMINIȚA

Cluj-Napoca, Str. Câmpeni, nr. 13, ap. 2

72

146

RUSU ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Barbu Lautaru, nr. 15

72

147

PLESA PA VEL TEODOR

Cluj-Napoca, Str. Oltului, nr. 36, ap. 1

72

148

STANCU FLORIN

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, Modul B5, ap. 3

71

149

ROATIS ANGELA MELANIA

Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu. nr. 13, ap. 36

71

150

DUMITRACHE ADRIANA

Cluj-Napoca, Str. Liviu Rebreanu, nr.58. ap. 11

71

151

ELEKES RUDOLF

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 24

71

152

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca, Str.Livezii nr.43, ap.2

71

153

HARKO OSCAR

Cluj-Napoca, Str. Maresesti, nr. 14-16, ap. 6

70

154

SEBESI ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Coastei, nr. 18, ap.4

70

155

SABAU EMILIA

Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 5, ap. 10

70

156

CONSTANTINESCU GABRIEL MIRAI

Cluj-Napoca, P-ta. Baba Novac, nr. 8, ap. 21

69

157

SIMON TUNDE EVA

Cluj-Napoca, Str. G-ral Ion Dragalina, nr 79, ap. 1

69

158

SIPOS VASILICA

Cluj-Napoca, Str. Ialomița, nr.5, ap. 40

68

159

CHITA GHEORGHE IR

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes, nr. 7, ap. 1

67

160

CALANYOS .ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str.Livezii nr.43,ap.2

67

161

EMRE ARPAD

Cluj-Napoca, Str.Closca nr.l,ap.5

67

162

ROSTAS LUIZA

Cluj-Napoca, Str. Cosașilor, nr. 42, ap. 3

67

163

POP ANDREEA-ROXANA

Cluj-Napoca, Bld. Eroilor nr. 34. ap. 13

67

164

ROZSA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, ap. 1

67

165

HOCA ELIS.ABETA

Cluj-Napoca, Str. Porumbeilor, nr. 4, ap. 1

66

166

NAGY MELINDA JULIA

Cluj-Napoca,Str.Somesului nr.26

65

167

MINCU ANDREEA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Fabricii, nr. 12, ap. 17

65

168

SOOS IOSIF

Cluj-Napoca, Str. Observatorului, nr. 9, ap. 4

65

169

FULOP IOAN CIPRIAN

Cluj-Napoca, Str. Fabricii de Zahar. nr. 65-69, ap. 37

65

170

BECHIANU DAN SEBASTIAN

Cluj-Napoca. Str. Oașului, nr. 86-90, ap. 10B

64

171

FLANC ovroru

Cluj-Napoca, Aleea Bucura, nr. 1, ap. 88

64

172

NEGREA LAURA

Cluj-Napoca, Str. Oașului, nr. 293, ap. 11

64

173

KOVACSCSABA ZSOLT

Cluj-Napoca, Str. Castanilor, nr. 2, ap. 22

64

174

NITA ELENA CĂTĂLINĂ

Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr. 47 N, ap. 3

63

175

MILAC MARIA-STANCA

Cluj-Napoca,Str.Cojocnei nr. 11-13, ap.88

63

176

POP ANDA MIHAEI.A

Cluj-Napoca, Str. Teleorman, nr. 26, ap. 8

63

177

BOGDAN BEATA

Cluj-Napoca, Str. Prof Tudor Ciortea, nr. 24

63

178

SFAIT ELENA

Cluj-Napoca, Str. Cojocnei, nr. 11-13, ap. 10

63

179

RAD ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Ion Meșter, nr. 5, ap. 9

62

180

VIDRIGHJN-BRATU IOAN

Cluj-Napoca, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 28, ap. 13

61

181

ASCHILEAN BLANCA ADRIANA

Cluj-Napoca, Str. Burebista, nr. 1, ap. 2

61

182

SABAU GLIGORE

Cluj-Napoca, Str. Sitarilor, nr. 4

61

183

BOTEZAN DANIELA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Nasaud, nr. 10, ap. 5

60

184

MUNTEAN ALIN NICOLAE

Cluj-Napoca, Str. Primăverii, nr. 2, ap. 334

59

185

CRISTOF NORBERT

Cluj-Napoca, Str. Traian nr. 39, ap. 10

58

186

BURZ VIOLETA STELUTA

Cluj-Napoca, Str.Constantin Brancusi, nr. 194, ap. 4

57

187

CISMAS MARIANA

Cluj-Napoca

57

188

KALO LETITIA

Cluj-Napoca, Str. Marasesti, nr. 14-16, ap. 6

56

189

NOJE COSMINA SEMONA

Cluj-Napoca, Str. Tulcea, nr.16, ap. 12

56

190

SZABO IULIANA

Cluj-Napoca

55

191

PETEAN DANIELA

Cluj-Napoca,Pata Rat, Modul A5,ap.3

55

192

URSAN VERONICA

Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 1, ap. 6

54

193

FOGARASI ELENA

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, Modul A. 2, ap. 2

53

194

IOJA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Pata Rit, Modul Al, ap. 4

52

195

GOIA ADRIAN

Cluj-Napoca

52

196

DEJAN FLOAREA

Cluj-Napoca

52

197

MIHESAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 20-22, ap. 6

52

198

SCARLAT ILEE MARIN

Cluj-Napoca, Str. Marasesti, nr. 14-16, ap. 6

51

199

DANCIU ANA

Cluj-Napoca,Str.George Gordon Byron nr,15,et.l,ap.l9

50

200

CHITA FELICIAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes, nr. 7, ap. 1-2

49

201

BERCHI EMIL-CRISTIAN

Cluj-Napoca

48

202

NAGY ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 20, ap. 11

48

203

OROSZ PETRU

Cluj-Napoca

48

204

DEAK K1NGA RENATA

Cluj-Napoca

47

205

ROST AS FELICIA

Cluj-Napoca

46

206

FLORESCU ADRLAN IONUT

Cluj-Napoca, Str. Nichita Stanescu, nr. 3

44

207

BERKI VALENTIN

Cluj-Napoca, Str. Pata Rit, Modul A3, ap. 3

42

208

RUSUIANCA ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str.Coastei nr.l8,ap.3

42

209

SZILAGYI NICOLETA LACRAMIOARA

Cluj-Napoca. Str. Pata Tit, Modul A 3, Ap. 1

40

210

FERENTIANGELA

Cluj-Napoca, Str. Pata Rit, Modul A5, ap. 4

40

211

GRETA LIVIA

Cluj-Napoca, Str. Coastei, nr. 18, ap. 1

37

212

GRETA ANTONIU REMUS

Cluj-Napoca, Str.Pata Rat modul A5, ap.4

37

213

GHEORGHE FLORIN

Cluj-Napoca, Str. Mehedinți, nr. 50-52, ap. 44

35

214

MIHALI ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 39, ap. 9

32

215

ZSIGA ION

Cluj-Napoca, Pata Rit, Modul A2, ap. 4

31

216

KOLBASZ ILEANA SOMNA

Cluj-Napoca

29

217

HORCU REMUS

Cluj-Napoca

28

218

ADAM ARPAD

Cluj-Napoca

25

219

LACATUS VOICHITA

Cluj-Napoca, Str.Fagului,nr.l,ap.l6

22

220

BALINT ENIK.0 EBOLYA

Cluj-Napoca, Str. Unirii, nr. 9, ap. 48

NEELIGIBIL

221

CORABIAN IOAN

Cluj-Napoca, Str. Clinicilor, nr. 34

NEELIGIBIL

222

BOLDI MERCEA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

223

VERNIS CORINA-CRISTINA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

224

KOSZORUS GABRIELA

Cluj-Napoca, Aleea Baita, nr. 4, ap. 2

NEELIGIBIL

225

MARCUS LIANA LUCIA

Cluj-Napoca, Ale. Clabucet, nr. 4, ap. 119

NEELIGIBIL

226

RAD VERONICA-MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Ion Meșter, nr. 5, ap. 9

NEELIGIBIL

227

ROZMARIN ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Paris, nr. 26, ap. 3

NEELIGIBIL

228

FERCO LIVIA

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 47. ap. 5

NEELIGIBIL

229

BOZSAK PETRE-ZOLT AN

Cluj-Napoca, Str. Traian, nr. 39, ap. 5

NEELIGIBIL

230

ROTARIU ANA

Cluj-Napoca,Bdul 21 dec. 1989, nr. 131,ap.59

NEELIGIBIL

231

HOSU VASILE-DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Parang, nr. 15, ap. 38

NEELIGIBIL

232

MATEIASU EUGEN ANDREI

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron, nr. 15, ap. 18

NEELIGIBIL

233

FOGARASI ANA

Cluj-Napoca, Str. Coastei, nr. 18, ap. 8

NEELIGIBIL

234

KONTI MELINDA MAGDALENA

Cluj-Napoca, Str. Horea, nr. 68-70, ap. 2

NEELIGIBIL

235

ZSIGA CRJNA

Cluj-Napoca, Str. Sobarilor, nr. 38, ap. 20

NEELIGIBIL

236

VEDICAN ANDREEA-FLAVIA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

237

ROSTAS FELICLAN

Cluj-Napoca

NEELIGEBIL

238

FECHETEPETRU

Cluj-Napoca, P-ta Unirii, nr. 27, ap. 11

NEELIGIBIL

239

ANDRAS ANICA

Cluj-Napoca, Str.Izei nr.8,ap.3

NEELIGEBIL

240

POP MIHAELA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 19, ap. 2

NEELIGIBIL

241

SZEL ERNO

Cluj-Napoca, Aleea Detunata, nr. 19, ap. 10

NEELIGEBIL

242

VARGA JUDIT

Cluj-Napoca, Str. Brutarilor, nr. 24

NEELIGIBIL

243

ROZSA IOAN

Cluj-Napoca, Str. Platanilor, Modul B2, ap. 1

NEELIGEBIL

244

PUSCAU MIHAELA

Cluj-Napoca, Str. Parang, nr. 23, ap. 2

NEELIGIBIL

245

DANCIU DARIUS

Cluj-Napoca, Str. Donath, bl. XIII, ap. 76

NEELIGEBIL

246

LACO VIOLETA-ANGELICA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

247

ROZSA MARIA ELISABETA

Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 50, ap. 4

NEELIGEBIL

248

PRIPON RUBEN SAMUEL

Cluj-Napoca, Str. Dejului, nr. 1, ap. 49

NEELIGIBEL

249

HORVATH LIVIA MARCELA

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron, nr. 6A, ap.75

NEELIGEBIL

250

MOCANU IONUT

Cluj-Napoca, Str. Câmpului, nr. 42, ap. 9

NEELIGEBIL

251

KISS ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand, nr. 21, ap. 5

NEELIGIBEL

252

UJVARI ATTILA

Cluj-Napoca, Str. Lunii, nr. 5, ap. 27

NEELIGEBIL

253

CZANKA ANA MARLA

Cluj-Napoca

NEELIGIBEL

254

MATHE LESZAY STELA VIORICA

Cluj-Napoca, Str. Lucemei, nr. 9, ap. 3

NEELIGEBIL

255

COROIAN ANDREA MIHAELA

Cluj-Napoca, Str. A. Vlahuta, Bl Lama F, ap. 24

NEELIGEBIL

256

ROȘU FINA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 64, ap. 3

NEELIGIBIL

257

SROTIS ATILA

Cluj-Napoca, Str. Decebal, nr. 8, ap. 7

NEELIGEBIL

258

CIACA VASILE MARIL'S

Cluj-Napoca, Str. Partizanilor, nr. 92

NEELIGIBEL

259

DANI MAGDOLNA

Cluj-Napoca, Str. Universității, nr. 6, ap. 4

NEELIGEBIL

260

SURDUCANJANETA MARIANA

Cluj-Napoca, Str. Clinicilor, nr. 28, ap. 6

NEELIGIBIL

261

BORZA AURELIA

Cluj-Napoca, Moților, nr. 30

NEELIGEBIL

262

CORDA IOAN

Cluj-Napoca, Str. Ploiești, nr. 37, ap. 8

NEELIGIBIL

263

DUDUTA VASILE ALIN

Cluj-Napoca, Str. Avram Iancu nr.3, ap.3

NEELIGIBEL

264

DAMIAN RAZVAN ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Sobarilor, nr. 29

NEELIGIBIL

265

BUICA VIRGINIA

Cluj-Napoca, Str. G-ral Traian Mosoiu, nr. 43, ap. 5

NEELIGIBIL

266

STAN GAVRILA

Cluj-Napoca, Str. Buzău, nr. 9, ap. 20

NEELIGIBEL

267

VLAS FILICA

Cluj-Napoca, Str. Aurel Suciu, nr. 32, ap. 27

NEELIGIBEL

268

MOLDO VAN EUGENIA

Cluj-Napoca

NEELIGIBEL

269

HERTEG IOAN

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

270

CORCHIS DAN AUGUSTIN

Cluj-Napoca, Str. Jiului, nr. 24, ap. 26

NEELIGIBIL

271

ZAGOR IOSIF

Cluj-Napoca, P-ta Unirii, nr. 14, ap. 23

NEELIGEBIL

272

MOISE EN1KO

Cluj-Napoca, Str. Sobarilor, nr. 38, ap. 1

NEELIGIBIL

273

RADAR ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Constantin Brancoveanu, nr. 58, ap. 36

NEELIGIBIL

274

SALAGEAN DUMITRU

Cluj-Napoca, Primăverii, nr. 6, ap. 372

NEELIGIBIL

275

DIRVARIU ANISOARA

Cluj-Napoca, Str. Donath, nr. 192, ap. 24

NEELIGIBIL

276

SERGENTU OCTAVLAN

Cluj-Napoca, Str. Calimanesti, nr. 5, ap. 2

NEELIGIBIL

277

LAKATOS RODICA

Cluj-Napoca, Str. Decebal, nr. 3, ap. 3

NEELIGIBEL

278

RATIU ANDREI

Cluj-Napoca, Calea Manastur, nr. 93, ap. 52

NEELIGIBIL

279

MOCANU ELENA VIORICA

Cluj-Napoca, Str. Nicolae Teclu, nr. 37

NEELIGIBIL

280

LUDOSAN VIORICA

Cluj-Napoca, Str. George Gordon Byron, nr. 3A, ap. 46

NEELIGEBIL

281

LUGOJAN ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Pata Rit, Modul A 2, ap. 3

NEELIGIBIL

282

CIOBAN SEDONIA MARLA

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

283

HOZAN COSMIN ADRIAN

Cluj-Napoca, Str. București, nr. 55, ap. 31

NEELIGIBIL

284

PIHODI RAVEICA

Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes, nr. 7

NEELIGEBIL

285

FARKAS ELISABETA

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George, nr. 15, ap. 3

NEELIGIBEL

286

DOBOȘ MIRCEA MARIUS

Cluj-Napoca, Str. Dambovitei, nr 81, ap. 64

NEELIGIBIL

287

VARGA GHEORGHE MULAI

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

288

RICZIADALBERT

Cluj-Napoca, George Gordon Byron, nr. 15, ap. 19

NEELIGEBIL

289

LINGURAR FLOREN'I IN A IOANA

Cluj-Napoca, Str. Miklos Zrinyi, nr. 7

NEELIGEBIL

290

CSURKULY MARGIT

Cluj-Napoca,Str.Stephenson George nr.l5,ap. 1

NEELIGIBIL

291

FERENCZI ANA MARIA

Cluj-Napoca, Str. Marasesti, nr. 42-44. ap. 19

NEELIGEBIL

292

GABOR MINDRA

Cluj-Napoca

NEELIGIBEL

293

COLOJI LMRE

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

294

SEBESI CAROL

Cluj-Napoca, Str. Coastei, nr. 18, ap. 4

NEELIGIBIL

295

FARKASJANOS

Cluj-Napoca

NEELIGIBIL

296

KOVACS TEBERIU ANDREI

Cluj-Napoca, Str. Fagului, nr. 1, ap. 4

NEELIGIBIL

297

GABORȘTEFAN

Sat Magherani, nr. 28, Jud. Mureș

NEELIGIBEL

298

VADAN RUSANDA

Sat Elciu, Jud. Cluj

NEELIGIBIL

299

BUD COREL ȘTEFAN

Baia Mare, Str. Cărăușilor, nr. 18

NEELIGIBIL

300

ARGHELUS FLORENTINA

Cluj-Napoca, Str. Tulcea, nr. 13, ap. 12

NEELIGIBEL

301

SASTRAS ADELA ANA

Cluj-Napoca,Str.Fantanele nr.53,bl.B5,sc.2,et.3,ap.57

NEELIGEBIL

302

MURESAN GHEORGHE

Cluj-Napoca, Str.Traian Mosoiu nr.43, ap.12

NEELIGIBIL

303

OROSZ IULIANA

Cluj-Napoca, Pata Rit, Modul B 3, ap. 1

NEELIGIBIL

304

GRAJDAN GHEORGHE IULIAN

Cluj-Napoca, P-ta. Mihai Viteazu, nr. 1, ap. 15

NEELIGIBEL

305

SZABO ERZSEBET MERCEDES

Cluj-Napoca

NEELIGIBEL

306

MUSZKA ATTILA

Cluj-Napoca, Str. Tulcea, nr. 20, ap. 19

NEELIGEBIL

307

SANDRI VALENTINA

Cluj-Napoca,Str.Dambovitei nr.41 ,ap.38

NEELIGIBEL

308

MAROSAN ALEXANDRU VIRGIL

Cluj-Napoca,Str.Poet Gr.Alexandrescu nr. 20, ap.24

NEELIGIBIL

309

SPEELMAN SANDA

Cluj-Napoca

NEELIGEBIL

310

ZIMA VASELE

Cluj-Napoca,Str.Teodor Mihali nr.2, ap. 109

NEELIGIBEL

311

NEAGOS IOANA

Cluj-Napoca, Str.Ploiesti nr.21,ap. 10

NEELIGEBIL

312

CRISTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Nasaud, nr. 14, ap. 3

NEELIGIBEL

313

DONDOS ANA

Cluj-Napoca, Str. Moților, nr. 19, ap. 5

NEELIGIBIL

314

UDVARI ALEXANDRU

Cluj-Napoca, Str. Elicei, nr. 12

NEELIGIBEL

315

SASU EMIL NORBERT

Cluj-Napoca,Str.Timisului nr.75,ap.9

NEELIGEBIL

316

LORJNCZ CASIAN

Cluj-Napoca, Str. Octavian Petrovici, nr. 17, ap. 1

NEELIGEBIL

317

MACULA IOANA MAREA

Cluj-Napoca, Str. George Stephenson, nr. 15, ap. 1

NEELIGIBEL

318

HALBAC LIANA

Cluj-Napoca, Str. Sportului, nr. 10

NEELIGEBIL

319

GIURGIU EMILIA

Cluj-Napoca, Str. I C Bratianu, nr. 43

NEELIGEBIL

320

SZABO ZOLTAN

Cluj-Napoca, Str. Timișului, nr. 81

NEELIGIBEL

321

BOJTE SIMONA

Cluj-Napoca, Str. Stephenson George, nr. 15, ap. 1

NEELIGIBIL