Hotărârea nr. 52/2014

Hotărârea 52/2014 - Aprobarea listei solicitanţilor rezultată în urma departajării, conform criteriilor-cadru, care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuinţelor disponibile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei solicitanților, rezultatată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru. care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii. în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultatată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru. care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Ligia Mihaiu, Ioan Bîldea;

Analizând Referatul nr. 50986 din 12.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe;

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998. actualizată, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 592/2006. ale Legii nr. 114/1996, actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă lista solicitanților. rezultată în urma departajării, conform Criteriilor-cadru. care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii. în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, conform Anexei, care face parte integrată din prezenta hotărâre.

ART. 2. Afișarea listei va fi făcută după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca și prin postare pe site-ul autorității locale www.primariaclujnapoca.ro.

ART. 3.  (1) Contestațiile vor fi depuse în termen de șapte zile de la data afișării.

(2) Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile de la înregistrare. în condițiile legii.

ART. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății.Președinte de ședință.


lig


Jr. Aurorajlțo^a


Nr. 52 din 20 februarie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 52/2014


LISTA DE PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2014

I

CU SOLICITANTII CARE AU ACCES LA LOCUINȚE CONSTRUITE PRIN A.N.L. DESTINATE ÎNCHIRIERII

____________________________________ _________________»______________________________________________»__________________________________________________________________________________________________

Nr. crt.

Numele și prenumele solicitantului

Adresa de domiciliu

Nr. de înreg.a cererii inițiale

Nr.de înreg. documente

Punctaj

1

PĂLIMARIU OANA-LAURA

Str.Borsec nr.4 ap.10

39464/05.06.2003

386435/18.11.2013

77

2

NISTOR TITIANA

Str. Jiului nr.15B ap.2

80673/17.11.2003

393307/21.11.2013

75

3

BUTA ERZSEBET

Str.A.lancu nr.486A Florești

12650/22.02.2005

325649/07.10.2013

65

4

RĂCĂTĂIANU NICOLETA

Str.Gruia nr.58 ap.13

97877/22.12.2006

392651/21.11.2013

63

5

FODOREAN CAMELIA

Str.Mehedinți nr.22-24 ap.85

21860/30.03.2004

428389/19.12.2013

63

6

BUGAR ROBERT ARPAD

Str.G.Dima nr.12 ap.25

12984/23.02.2005

428974/19.12.2013

62

7

LEOCA SABIN

Str.L.Pasteur nr.52 ap.20

51862/22.06.2007

433886/30.12.2013

61

8

BUCUR MIHAELA

Str.L.Pasteur nr.69 ap.22

86541/18.10.2007

354444/28.10.2013

61

9

CHERECHEȘ IOANA-OTILIA

Str.Trascăului nr.4 ap.28

11555/12.02.2007

413545/09.12.2013

60

10

OLOSUTEAN RALUCA-NECTARA

Str. Arinilor nr.15 ap.68

3417/15.01.2007

432622/23.12.2013

60

11

TUȘA CAMELIA ANDA

Str.21 Decembrie nr.134 ap.8

75806/19.19.2007

431648/23.12.2013

59

12

CHINDRIȘ IOAN ANTONIO

Str.Cioplea nr.7 ap.15

80873/05.10.2007

385507/18.11.2013

59

13

BAN CAMELIA CĂTĂLINA

Str.Rarău nr.24

412722/27.12.2012

401241/28.11.2013

59

14

POD LOREDANA

Str.Parâng nr.33 ap.47

98405/28.12.2006

434051/30.12.2013

58

15

COLOJI GLIGOR -VASILE

Str.A.VIaicu nr.21 Cîmpia Turzii

405912/18.12.2012

432227/23.12.2013

58

16

BAI SZILARD

Str.Mehedinți nr.10 ap.98

68476/07.09.2006

408791/04.12.2013

58

17

MĂRINCUȘ ALEXANDRA CLAUDIA

Str.Blajului nr.63 ap.4

55521/04.07.2007

430884/20.12.2013

57

18

BÂLC ANCA DUMITRIȚA

Str.G.Dima nr.4 ap.32

2192/10.01.2007

432854/24.12.2013

56

19

DECEA COSMIN DACIAN

Str.Lacul Roșu nr.5 ap.3

,67.846/17.08.2007

419594/12.12.2013

56

20

VELCHEREAN MARCELA-FELICIA

Str.Vidraru nr. 13.15 ap. 10

97887/22.12.2006

421203/13.12.2013

56

21

IEPURE-GORSKI MIHAI

Str.C.Mănăștur nr.70 ap.73

T66T37M8.08.2009

432948/24.12.2013

56

22

BARTIS ERZSEBET

Str.lzlazului nr.18 ap.24

7848/1^51.2009

427217/18.12.2013

55

-------------1 \ 1 ‘

C Aț/

23

LUPAN MAGDA

Str. Horea nr.67-73

429193/19.12.2013

429193/19.12.2013

55

24

MUREȘAN MIHAELA

Str.Bizușa nr.8 ap.40

2302/10.01.2007

421186/13.12.2013

54

25

TUFAR IOANA

Str.Padin nr.4 ap.6

192479/26.08.2010

428491/19.12.2013

54

26

GHIP MARIA ANGELA

Sat.Băișoara nr.247

308176/17.12.2010

429052/19.12.2013

53

27

POPA-BOIER HOREA DAN

Str.L.Pasteur nr.69 ap.9

109958/27.05.2009

431276/20.12.2013

53

28

GIURGIU PAULA DIANA

Str.A.VIaicu nr.58 ap.9

23025/19.03.2007

430099/20.12.2013

52

29

DEAK CSILLA-ANDREA

Str.A.Janos nr.21 ap.7b

40902/25.02.2009

433444/30.12.2013

52

30

BABJUC RĂZVAN CIPRIAN

Str.Fabricii nr.17 ap.33

50646/27.06.2006

433157/24.12.2013

51

31

POP MIRCEA-NICOLAE

Str.C.Porumbescu nr.20 ap.11

116123/28.05.2010

^434080/30.12.2013

51

32

SABĂU MARIUS

Str.Plopilor nr.56 ap.32

70576/29.08.2007

431247/20.12.2013

51

33

TÎRNOVEANU PAUL VLAD

Str.Cocorilor nr.28

76962/13.04.2010

283020/15.11.2013

49

34

DAMIAN RĂZVAN ANDREI

Str.Sobarilor nr.29

364795/04.11.2013

364795/04.11.2013

49

35

MOCANU IOANA-DANIELA

Str.Bucium nr.9 ap. 19

304442/15.12.2010

431761/23.12.2013

48

36

SZABO-PAL RALUCA-MELINDA

Str.Cernei nr.2 ap.52

262176/15.09.2011

394793/22.11.2013

47

37

DIOSZEGI IMOLA-BEATA

Str.21 Decembrie nr.148 ap.83

7020/10.01.2011

1244/06.01.2014

47

38

ȘERBAN FLAVIA MARINA

Str.Teleorman nr.4 ap.49

90624/29.04.2010

428993/19.12.2013

47

39

POP SILVIU

Str.G.Mihali nr.2 ap.42

208493/22.07.2011

370553/07.11.2013

46

40

VERDE ROXANA

Str.Maramuresului nr.40 ap.1

303379/02.10.2012

428690/19.12.2013

46

41

KASSAY KATALIN-BOGLARKA

Str.Heltai nr.16

401065/14.12.2012

423131/16.12.2013

45

42

CARAMAN CRISTINA

Str.Slănic nr.3 ap.14

359395/14.12.2011

428075/19.12.2013

45

43

HUDREA RAUL-RĂZVAN

Str.Anina nr.10 ap.2

19950/29.01.2009

430151/20.12.2013

45

44

CRĂCIUN DANIEL

Str.Slatina nr.1 ap.14

427071/18.12.2013

427071/18.12.2013

45

45

PĂDURE DIANA-CRINA

Str.Bâlea nr.4 ap.4

429199/19.12.2013

429199/19.12.2013

45

46

MAIER PETRU IVIDIU

Str.Lacul Roșu nr.9 ap.9

207495/19.10.2009

2417/06.01.2014

44

47

COCIȘ ALINA-AURICA

Str.G.Alexandrescu nr.19 ap. 11

59448/02.03.2011

428641/19.12.2013

43

48

KADAR ENIKO

Str.Dâmboviței nr.28 ap.15

293712/11.09.2013

424742/17.12.2013

43

49

ZSOLDOS SARI

Str.G.Alexandresu nr.40-42 ap.20

426871/18.12.2013

426871/18.12.2013

43

50

TURDEAN ALINA

Sat.Triteniide jos nr.315

180542/27.07.2011

428199/19.12.2013

43

51

PASTOR MIHAELA DIANA

Str.Suceava nr.16

80503/07.03.2013

384668/18.11.2013

43

52

MUREȘAN ANAMARIA

Str.București nr.64 ap.40

143238/19.05.2011

432667/23.12.2013

43

53

BUCUR CRISTINA-ANDREEA

Str.Slatina nr.8 ap. 14

63114/27.02.2012

1847/06.01.2014

42

54

LEHENE EMIL-PETRU

Str.Pădurii nr.22 ap.11

258238/08.08.2013

430136/20.12.2013

42

55

PĂCURARU SORIN IOAN

Str.Almașului nr.7 ap. 18

412126/21.12.2012

430400/20.12.2013

42

56

POP DORINA -MARIA

Str.gGârbău nr.7 ap.18

84767/11.03.2013

427893/18.12.2013

41

57

POP LUISANA

Str.Paris nr.15

11206/10.01.2013

2472/06.01.2014

41

58

HOLHOȘ MIHAELA-VERONICA

Str.T.Andreica nr.23

425436/17.12.2013

425436/17.12.2013

41

59

BODIAN MARIUS-VIOREL

Str.Dorobanților nr.113 ap. 18

51605/23.02.2011

390151/20.11.2013

41

60

BUZE AUREL

Str.C.Brâncoveanu nr.60 ap.2

355908/29.10.2013

355908/29.10.2013

41

61

RADU IOAN TUDOR

Str.Parâng nr.17 ap.19

57984/18.02.2013

304725/19.09.2013

40

62

AGU MĂDĂLINA CRISTINA

Str.G.Barițiu nr.40A ap.23 Turda

245886/30.08.2011

368040/06.11.2013

40

63

MOLDOVAN GEORGE

Str.l.Meșter nr.1 ap.106B

2127/06.01.2014

2127/06.01.2014

40

64

GYORFFY LEVENTE ZSOLT

Str.Bucium nr.3 ap.29

425528/17.12.2013

425528/17.12.2013

40

65

BOGDAN VLAD

Str.N.Titulescu nr.10 ap.3

206652/14.09.2010

433989/30.12.2013

40

66

BORCA PETRICA

Str.L.Rebreanu nr.40 ap.45

433975/30.12.2013

433975/30.12.2013

40

67

DUCA IULIA CLAUDIA

Str.Traian nr.17 ap.4

403727/29.11.2013

403727/29.11.2013

39

68

GYULAI KRISZTINA

Str.Fabricii nr.1 ap.150

170245/23.05.2013

331565/10.10.2013

39

69

PUȘCAȘ IOAN-RAUL

Str.Nădășel nr.53 ap.2

402395/17.12.2012

410225/05.12.2013

38

70

VULTUR OTILIA-AMALIA

Str.E.Teodoroiu nr.30A ap.26 Dej

429390/19.12.2013

429390/19.12.2013

38

71

POPESCU RADU

Str.Magnoliei nr.3 ap.21 BACIU

223176/18.07.2012

343319/21.10.2013

38

72

SĂBĂDUȘ VASILE-ADRIAN

Str.Burebista nr.12-14 ap.13

10058/10.01.2012

1866/06.01.2014

38

73

DUMITRESCU DACIANA

Str.lzlazului nr.4 ap.18

383068/15.11.2013

383068/15.11.2013

38

74

RACOȘIU SHADY BAHJAT

Sat.Jucu de sus nr.227 ap.11

386797/19.11.2013

386797/19.11.2013

37

75

ACHIM VASILE

Str.D.Ferenc nr.21 ap.15

326850/14.11.2011

399947/27.11.2013

36

76

CIOBANU OANA

Str.S.Prodan nr.3 Măgina/Aiud

307680/27.10.2011

433696/30.12.2013

36

77

LUCACIU FLAVIU BOGDAN

Str.lL.Pasteur nr.79 ap.33

124466/23.04.2012

425164/17.12.2013

36

78

GABORA ERIKA

Str.N.Teclu nr.9 ap.1

112992/26.05.2010

425596/17.12.2013

36

79

KEREKES GABRIEL TIBERIU

Str.C.Dorobanților nr.90 ap.34

434010/30.12.2013

434010/30.12.2013

35

80

ANCHEȘ DIANA IONELA

Str.G-ral T.Moșoiu nr.4 ap.19

347629/23.10.2013

347629/23.10.2013

34

81

IOVĂNESCU AURELIA ILDIKO

Str.Mehedinți nr.38-40 ap.103

431105/20.12.2013

431105/20.12.2013

34

82

RAȚIU ANDREI

Str.C.Mănăștur nr.93 ap.52

27523/25.01.2012

334413/14.10.2013

30

83

FRÂȚILĂ ADELA CLAUDIA

Str.V.Onițiu nr.8

84

MALCOCI MARIA-CRISTINA

Str.A.Bădescu nr.29 ap.2

85

LAPOSI ZSUZSANNA

Str.C.Mănăștur nr.70 ap.11

86

CSURKULY ERNO

Str.Stephenson nr.15 ap.3

87

ȘERBAN FLORIN IOAN

Str.Tecuci nr.2 ap. 18

88

GIURCA IOAN ADRIAN

Str.Mehedinți nr. 13 ap.30

89

CRIȘAN-ALB ANGELA-DIANA

Str.Lunii nr.1 ap.10

90

POPA DAN

Str.Gruia nr.28A ap.319

91

GABOR CRISTINA

Str. Lăcrimioarelor nr.1O ap.52

92

GEBER ISTVAN-TEOFIL

Str.J.Jaures nr.2 ap.1

93

ROMAN IOAN-MARCEL

Sat.luriu de Câmpie nr.6

94

POP CORINA

Sat.Vâlcele nr.232

95

CHEȚE EMIL-GABRIEL

Str.21 Decembrie nr.140 ap.158

96

BOJTE SIMONA

Str.G.Stephenson nr.15 ap.1

97

BUCUR SORIN

Str.Bujorului nr.18

98

BUZE ANA-DANIELA

Str.C.Brâncoveanu nr.60 ap.2

99

RADU OANA CAMELIA

Str.Decebal nr.87 ap.4

100

DRUHORA EMILIA-CORINA

Str.T.Mihali nr.2 ap.69

101

MOISE ENIKO

Str.Sobarilor nr.38 ap.1

102

BODEA ADRIANA

Str.lzlazului nr.10 ap.21

7 i

\s£o c

412045/12.12.2012

433698/30.12.2013

28

399497/27.11.2013

399497/27.11.2013

27

429672/19.12.2013

429672/19.12.2013

26

349417/24.10.2013

349417/24.10.2013

14

2735/06.01.2014

2735/06.01.2014

neeligibil

1951/06.01.2014

1951/06.01.2014

neeligibil

413541/28.12.2012

430336/20.12.2013

neeligibil

429137/19.12.2013

429137/19.12.2013

neeligibil

426703/18.12.2013

426703/18.12.2013

neeligibil

416247/10.12.2013

416247/10.12.2013

neeligibil

397985/26.11.2013

397985/26.11.2013

neeligibil

47154/13.02.2012

385265/18.11.2013

neeligibil

49073/11.07.2003

378422/13.11.2013

neeligibil

347488/23.10.2013

347488/23.10.2013

neeligibil

334062/14.10.2013

334062/14.10.2013

neeligibil

327316/08.10.2013

156463/14.05.2013

neeligibil

45942/10.02.2012

2892/06.01.2014

neeligibil

289409/06.09.2013

2158/06.01.2014

neeligibil

410320/20.12.2013

429578/19.12.2013

neeligibil

315830/27.09.2013

315830/27.09.2013

neeligibil