Hotărârea nr. 501/2014

Hotărârea 501/2014 - Aprobarea preţurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de „reparaţii şi întreţinere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri şi străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

II O T Ă R Â R E

privind aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodemizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extaordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodernizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 455114 din 16.12.2014 al Direcției economice prin care se propune aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca pentru activitatea de “reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodemizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca”;

Văzând dispozițiile H.C.L . nr. 470/2013;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 4 lit "a", 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, începând cu data de 1 ianuarie 2015. prețurile pentru activitatea de “reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe poduri și străzilor nemodemizate de pe raza municipiului Cluj-Napoca” încredințată Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca prin Hotărârea nr. 470/2014, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, Direcția tehnică și Direcția economică.


INTE Dt/SEDINȚĂ,


flXO feontrasemnează:

u n icm i u Iu i, .Xy Jr/Aurora!Roșea

Nr. 501 din 22 decembrie 2014

(I lotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)ARTICOL

U.M

x I V t

PREȚ UNITAR APROBAT lei tara TVA

1

2

3

4

1

Plombare gropi imbracaminti asfaltice cu asfalt cilindrat, cu decaparea imbracamintii

TO

325.38

2

Plombare gropi imbracaminti asfaltice cu asfalt cilindrat, cu frezarea imbracamintii

TO

322.08

3

Reparații prin stropiri succesive executate mecanizat

TO

204.56

4

Plombări cu mixtura stocabila, in sezonul rece

TO

398.59

5

Plombare gropi cu asfalt turnat -                           |    TO

897.28

6

Plombare gropi imbracaminti din lianți hidraulici cu beton de ciment rutier

MC

345.71

7

Colmatare rosturi si crăpături cu mastic bituminos

ML

11.21

8

Badijonarea fisurilor la imbracaminti asfaltice

ML

8.51

9

Beton asfaltic : ba 16

TO

292.74

10

Mixtură asfaltica stabilizată: MAS 12,5; MAS16

TO

458.48

11

Beton asfaltic deschis : BAD20

TO

203.69

12

Anrobat bituminos cu criblură: AB31,5

TO

199.27

13

Mortar antifisura

TO

536.82

14

Asternere Geocompozit tip50x50 kN/m

MP

33.71

15

Asternere strat subțire bituminous la rece, pentru drumuri urbane trafic intens-17 kg/mp -un strat(h=8 cm)

MP

6.02

16

Tratament bituminos simplu

MP

4.21

17

Frezare imbracaminti cu lianți bituminosi , adâncime 4 cm

MP

17.76

18

Frezare imbracaminti cu lianți hidraulici, adâncime 4 cm

MP

20.57

19

Reprofilarea pârtii carosabile cu autogrederul si compactarea platformei

MP

6.57

20

Scarificarea si reprofilarea cu adaos de material pietros (300mc/km) urmata de compactare

MP

25.52

21

Plombarea gropilor izolate cu amestec optimal

MC

74.73

22

Strat balast cilindrat

MC

39.04

23

Strat de piatra sparta cu impanare si innoroire- mc

MC

224.23

24

întreținere cu materialul obtinut din frezare

MP

6.92

25

întreținerea drumurilor de pamant prin reprofilare, urmata de pichetarea platformei drumului

100 MP

14.79

26

Lucrări de pavaj din piatra naturala calupuri 9x9x9

MP

97.17

27

Refacere pavaje vechi

MP

17.80

28

Trotuare cu dale de beton vibropresat -pe suport existent

MP

43.80

29

49.44


Trotuare cu dalede beton vibropresat -inclusiv strat suport

Mixtura asfaltica executata la cald pentru trotuar, pusa in

30 opera______


Decapare imbracaminti cu lianți bituminosi, adâncime 4

31 cm


Plombare gropi imbracaminti din lianți hidraulici cu beton i 32 de ciment (alei,trotuare, scări piețonale) *           ___Pavaje carosabile -dale din beton vibropresat- pe suport

MP


47.25


33 existent


155.81


73 Trotuare cu dale de beton tip mozaic -


MC

MC

69.71

32.45

25.98

Pavaje carosabile -dale din beton vibropresat-inclusiv

 • 34 strat suport                 ___

 • 35  Curățirea șanțurilor, a rigolelor, manual

 • 36  Curățirea șanțurilor a rigolelor, mecanic               __

  37

  Curățirea (săpătură) platformei drumului, manual

  MC

  36.25

  38

  Curățirea (săpătură) platformei drumului, mecanic

  MC

  38.67

  39

  Montat guri scurgere noi

  BUC

  407.22

  40

  Rigole din dale de beton 50x50

  MP

  7I.45

  41

  Rigole pereate

  MP

  39.49

  42

  Rigole transversale străzii

  ML

  441.55

  43

  Pozat borduri mari de granit,noi pe fundații din beton simplu - ml

  ML

  125.63

  44

  Pozat borduri de granit recuperate pe fundații din beton simplu - ml

  ML

  18.03

  45

  Pozat borduri mici din beton,noi, pe fundații din beton simplu - ml

  ML

  21.22

  46

  Pozat borduri prefabricate mari din beton,noi, pe fundații din beton simplu - ml

  ML

  i

  46.49

  47

  Pozat bordura pentru accese

  ML

  54.94

  48

  Demontat borduri - ml

  ML

  20.43

  49

  Strat balast stabilizat- mc

  MC

  142.16

  50

  Canalizare D200, adâncime =1,5 m-ml

  ML

  73.15

  51

  Canalizare D300, adâncime = 1,5 m-ml

  ML

  108.63

  52

  Canalizare D400, adâncime = 3 m-ml

  ML

  146.54

  53

  înființare gura de scurgere noua

  BUC

  545.02

  54

  Ridicat la cota guri de scurgere existente - buc

  BUC

  203.83

  55

  Ridicat la cota cămine carosabile existente cu placi prefabricate-buc

  BUC

  215.68

  56

  Montat cămine carosabile cu placi prefabricate noi-buc

  BUC

  1,037.02

  57

  Ridicat la cota cămine necarosabile-buc

  BUC

  183.50

  58

  Montat cămine necarosabile noi-buc

  BUC

  370.82

  59

  Confecții metalice-kg

  KG

  25.29

  60

  Spargere betoane- mc

  MC

  206.81

  61

  Dren

  ML

  71.30

  62

  Blocaj piatra

  MC

  105.30

  63

  Zid de sprijin h=0,5 M

  ML

  99.81

  64

  Zid de sprijin h=1,0M

  ML

  160.83

  65

  Zid de sprijin h=1,5M

  ML

  272.40

  66

  Execuția podețe cu d=800mm si lungime de 6 ml -pret/buc

  buc

  3,994.79

  67

  Execuție podețe cu d=600mm si L=6 m-pret/buc

  buc

  3,506.50

  68

  Execuție podețe cu d = 300 mm si L=3,00 m -pret/buc

  buc

  668.84

  69

  Pavele de piatra carosabil 12x20x8 cm

  MP

  154.35

  70

  Pavele tip mare pt trotuare 24x49x8

  MP

  248.01

  71

  Pavele tip mare pt trotuare 20x40x8 fiamata

  MP

  257.36

MP

Trotuare cu dale de beton tip mozaic -pe suport existent

144.76

i

i

72: