Hotărârea nr. 477/2014

Hotărârea 477/2014 - Acordarea „diplomei de aur” şi a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 120 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea "diplomei de aur" și a premiului în sumă netă de 1.000 Iei, din bugetul local pe anul 2014. conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 120 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea "diplomei de aur" și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014. conform Hotărârii nr. 19/2014. pentru fiecare dintre cele 120 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia-Gina, Bîldea Ioan. Bocșe Ligia, Chifor Lazar Ovidiu. Constantea Radu-Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu-Valeriu, Gered Imre. Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Milășan Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe, Moisin Radu-Marin, Morar Dan-Ioan, Mureșan Adrian, Olâh Emese, Oniga Gabriel-Mihai, Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie-Emil. Rațiu Radu-Florin, Stoica Doru-Mugurel, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin-Ioan. Tarcea Dan-Ștefan, Turdean Ovidiu-Laurean, Țăgorean Iuliu-Mirel;

Analizând Referatul nr. 425224/313 din 24.11.2014 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea "diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 120 de cupluri clujene, din Anexă, care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea "diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare dintre cele 120 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economicg. Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Serviciul stare civilă.


Președinte

Jr. Ovilii

Nr. 477 din 3 decembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

Contrase

Secretarul Jr. Aur


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 477/2014


TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și câte un premiu în valoare netă de 1000 lei din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014


Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

1

ALB

VASILE

2

ANDRASI

GHEORGHE

3

ANGHELUȘ

FLOREA

4

ANTAL

IOAN

5

APAFAIAN

ȘTEFAN

6

ARPAS

MARIAN

7

BARABAS

ALEXANDRU-LAD1SLAU

8

BEBEȘEL

IOAN-IOSIF

9

BENȚEA

IOAN

10

BERCHEȘAN

VASILE

11

BERECZKI

IOSIF

12

BEZGYEK

ISTVAN

13

BOB

TEODOR

14

BRÎNZEIU

VASILE

15

BRUJ

VASILE

16

BUCUR

VASILE

17

CÂLBÂJOS

GAVRIL

18

CHIȘ

IULIU

19

CHIOREAN

SIMION

20

CHIR A

IOAN

21

CÎMPIAN

IOAN

22

CIURTIN

GHEORGHE

23

COCÂRLĂ

ARISTOTEL

24

CONSTANTINESCU

VICTOR-ROMULUS

25

COROIU

ALEXANDRU

26

COROJAN

IOAN

27

COZMA

LAZAR

28

CRIȘAN

CODREANU-VASILE


Prenume soție

Data căsătoriei

ON1ȚA

1964.10.16.

SAROLTA-GYONGYVER

1964.11.12.

MARIA

1964.10.12.

CLARA

1964.09.08.

RAVECA

1964.10.20.

MARIA

1964.09.22.

RENATE

1964.10.29.

RODICA

1964.09.24.

MARIA

1964.10.03.

ANISIA

1964.09.18.

MARGARETA

1964.10.10.

VIORICA

1964.10.16.

ANA

! 1964.10.18.

MELANIA

1964.09.17.

ROZALIA

1964.11.18.

ROZALIA

1963.11.05.

ANA

i

1964.10.29.

ROZALIA

1964.09.14.

EMILIA

1964.11.21.

MARIA

1

1

1964.08.21.

MARIA

1964.11.02.

STELA

1964.09.17.

ELVIRA

1963.11.30.

STANCA-MAR1A

1964.10.05.

VALER1A

1964.11.19.

AURELIA

1

1964.09.12.

ANA

1964.09.24.

X* ®>A Â A'

SILVIA-LUCIA / 0 ------

Al 964.10.08.

> z:. >7 «

* Cshs \

r\

. I

W S

**/

\ O                  <


Nr crt Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție

Data căsătoriei

29 CSĂKÂNY

ÂRPÂD

ILEANA

1964.09.21.

30 DAN

EMIL

VIORICA

1964.11.14.

31 DAVID

VASILE

MARIA

1964.09.28.

32 DELAC

TEODOR

ELEONORA

1964.10.23.

33 DENES

IULIU-ZSOMBOR

KRISZTINA

1964.08.18.

34 DOBRA

KORNEL

MARIA

1964.09.28.

i

35 DOZSA

GHEORGHE

ZSUZSANA

■ 1964.10.26.

36 DUCA

VALER

ILEANA

1964.10.06.

37 FARKAS

GHEORGHE-ALEXANDRU

MARIA

1960.07.19.

38 FERTEA

VASILE

VALERIA

1964.11.19.

39 FILIP

ANDREI

JOLAN

1964.11.05.

40 FODOR

FRANCISC

ROZALIA

1964.10.24.

41 GÂLĂȚAN

GEORGE

ANA

1964.11.16.

42 GÎRBO

TEOFIL

SILVIA

1964.08.22.

43 GRĂNESCU

SERJ IU

ILEANA-RODICA

1964.09.24.

44 GROZA

TEODOR

ILEANA

1964.08.27.

45 GUIA

ALEXANDRU

CRUCIȚA

1964.10.26.

46 GURBET

CONSTANTIN

MARIA

1964.10.09.

47 GYORFI

ZOLTÂN-ATTILA

ILDIKO

1964.09.02.

48 GYORGY

LASZLO

ROZALIA

1964.10.31.

49 HĂLBAC

NICOLAE

ILDIKO

1964.10.10.

50 HATHAZI

IOAN

ANNA

1964.11.05.

51 HENCZ

FERENCZ

ELISABETA

1964.09.08.

52 HUZÂU

MIHAI

IOANA

1964.09.11.

53 ILIES

CORNEL-TIBERIU

LIVLA-ADRIANA

1964.03.09.

54 INCZE

EMERIC

EDIT

| 1964.06.04.

55 ISPAS

NICOLAE

MARIA

1964.10.24.

56 KADAR

FRANCISC

MARIA

1964.09.21.

57 KASZTA

ANDREI

MARIA

1964.04.16.

58 KELEMEN

IGNATIE

CLARA

1964.09.21.

59 KIȘMARJAI

ȘTEFAN

IRINA

1964.08.09.

60 KIS

IOSEF

MARIA

1964.04.10.

61 KLEIN

ANDREI

ALIZA

i 1963.12.27.

Nr ci

1 Nume familie soți

Prenume soț

Prenume soție         Data căsătoriei

62

KOROSY

LAJOS

ANNAMARIA

1964.10.22.

63

LEBENICA

PROK.OP

MARIA

1964.08.09,

1

64

LUCACI

AUREL

IRINA

1964.10.05.

65

LUGIGAN

ZAHARIA

ELISABETA-ELENA

1964.10.22.

66

LUNGU

GHEORGHE

MARJA

1964.09.30.

67

MACEA

DĂN1LĂ

MARIA

1964.08.09. J

68

MANIU

IOSIF

MARIA

1 1964.08.27.

69

MARIAN

VALER

VIRGINIA

1964.11.14.

70

MÂRICEAN

VASILE

MARIA

1964.10.14.

71

MARINA

VASILE

MARIA

1964.10.19.

72

MARINCEANU

IOAN-SORIN

NAZARICA

| 1964.05.23.

73

MARTON-MIHUȚ

TEODOR

MARJA-GHIZELA

1964.09.12.

74

MATEI

IOAN

MARIA

1964.09.08.

75

MIREȘAN

GRIGORE

CONSTANȚA

1964.08.29.

76

MOLDOVAN

VALER

ADOLFINA

1964.11.21.

77

MOLDOVAN

GRIGORE

MARIA

1964.09.22.

78

MORARU

CONSTANTIN-MIRCEA

ILEANA

1964.09.21.

79

NAȘCA

ALEXANDRU

IRINA

1964,10.23.

i

80

NEGRU-RADU

DUMITRU

ANETA-VIORICA

' 1964.09.24.

1

81

NEEDONI

VICTOR

PETRUȚA

1964.10.05.

82

NICOLAESCU

ION

MARGARETA

1964.10.17.

83

OFRIM

ION

ECATERINA

| 1961.05.04.

84

OPREA

SEPTIMIU

CLARA

1964.10.24.

85

OROS

IOAN

ANA

1964.09.15.

86

OROSZ

ȘTEFAN

MARGIT-EVA

1964.09.25.

87

PAȘC

GHEORGHE

MARJA

1964.10.30.

88

PASCU

GHEORGHE

DOINA

1964.10.13.

89

PAVEL

PAVEL-VASILE

ANA

1964.10.29.

90

PAVEN

DUMITRU

AURELIA

1964.10.06.

91

PETER

EUGEN

MARIA

1964.10.09.

92

PINTEA

AUGUSTIN

ANA

1964.09.26.

93

POP

AUREL

LUCREȚIA

1964.10.09.

94

POP

GHEORGHE

MARJA

1964.10.31.

Nr crt Nume familie soți       Prenume soț               Prenume soție        Data căsătoriei

95

POP

IOAN

MARIA

1964.01.12.

96

POP

IOAN

MARJA

1964.09.13.

97

POP

IOAN

AURELIA

1964.10.08.

98

POPA

PETRU

LUCREȚ1A

1964.03.31.

I

99

RAȚIU

EMIL

ROZALIA

1964.10.17.

100

RUS

AVRAM

MELAN1A

1964.10.17.

101

RUS

IOAN

EMILIA

1964.10.12.

102

RUSU

GHERASIM

TEREZ

1964.10.05.

103

SABĂU

IOAN

ANA

' 1964.09.17.

104

SĂNM1HĂIAN

PETRU

LET1ȚIA

j 1964.09.22.

105

SIMON

ZOLTAN

IR IN A

1964.10.06.

1

106

STINEAN

FLORIAN

VICTORIA

1964.08.24.

107

SUCIAGHI

MARIN

MARIA

! 1964.11.12.

108

SUCIU

TOMA

MARIA

| 1963.09.05.

109

SUTEU

VASILE

SUSANA

1964.09.11.

110

TĂTAR

GHEORGHE

ANA

i 1964.10.08.

111

TÂUȚAN

CORNEL

EUGENIA

1964.10.03.

112

TOMESCU

MIHAIU-CONSTANTIN

ANA

1964.11.05.

113

UNGUR

AUREL

VALERIA

i 1964.11.05.

114

VÂRI

KAROLY

ANA

1964.10.15.

115

VELEA

TRAIAN

GHEORGHITA

1 1964.07.26.

116

VIȘAN

LAZĂR

MARIA

1964.10.25.

117

V1DRUȚ1U

DUMITRU

MINERVA

1964.10.02.

118

VINCZE-MINYA

GHEORGHE

ECATERINA

j 1964.07.23.

119

VIRÂG

LASZLO-SÂNDOR

KATALIN-ANNA

1964.10.31.

120

ZAH

VASILE

VALERIA

1964.10.31.