Hotărârea nr. 473/2014

Hotărârea 473/2014 - Plata sumei de 17.138 EUR, echivalent în lei la data plăţii, reprezentând despăgubiri, a sumei de 13.824,32 lei, reprezentând dobânda legală şi a sumei de 2.400 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Sebestyen Clara Eva şi Sebestyen Andrei Nicolae.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 17.138 euro, echivalent în Ici la data plății, reprezentând despăgubiri, a sumei de 13.824.32 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 2.400 lei. reprezentând cheltuieli de judecată. către SEBESTYEN CLARA EV A și SEBESTYEN ANDREI NICOLAE

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 17.138 euro. echivalent în lei la data plății, reprezentând despăgubiri, a sumei de 13.824,32 lei, reprezentând dobânda legală, calculată de la data de 21.02.2011 până la data plății și a sumei de 2.400 lei. reprezentând cheltuieli de judecată, către SEBESTYEN CLARA EV A și SEBESTYEN ANDREI NICOLAE - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 368491/411/25.11.2014. al Direcției economice prin care se propune plata sumei de 17.138 euro. echivalent în lei la data plății, reprezentând despăgubiri, a sumei de 13.824.32 lei, reprezentând dobânda legală calculată de la data de 21.02.2011 până la dala plății și a sumei de 2.400 lei. reprezentând cheltuieli de judecată. în baza Deciziei civile nr. 113/A/2013, pronunțată de Curtea de Apel Cluj în dosarul nr. 4926/211/2011. irevocabilă prin Decizia nr. 2506/2014. pronunțată de înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 4926/211/2011.

Reținând prevederile dispozitivului Deciziei civile nr. 113/A/2013;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei del7.138 euro. la cursul BNR din ziua plății, reprezentând despăgubiri, a sumei de 13.824,32 lei. reprezentând dobânda legală calculată de la data de 21.02.2011 până la data plății efective și a sumei de 2.400 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către SEBESTYEN CLARA EVA și SEBESTYEN ANDREI NICOLAE, în baza Deciziei civile nr. 113/A/2013, pronunțată de Curtea de Apel Cluj. în dosarul nr. 4926/211/2011;

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.


Nr. 473 din 3 decembrie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)