Hotărârea nr. 439/2014

Hotărârea 439/2014 - Aprobarea listei provizorii de priorităţi, pentru anul 2015, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestaţiilor şi a componenţei Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2015, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2015, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvăth Anna, Ioan Pop și Gered Imre;

Analizând Referatul nr. 422191/451/20.11.2014, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2015, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista provizorie de priorități pentru anul 2015 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă afișarea listei provizorii de priorități pentru anul 2015 în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, după aprobarea acesteia, la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, precum și pe site-ul autorității locale, respectiv www.primariaclujnapoca.ro.

Art. 3. Contestațiile privind punctajul acordat solicitanților cuprinși în lista provizorie de priorități pentru anul 2015, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, se depun în termen de 30 de zile calendaristice de la data afișării listei, la Registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Art. 4. Se aprobă componența Comisiei de soluționare a contestațiilor, după cum urmează: Președinte:

  • 1. Milășan Flavius, consilier local,

  • 2. Olah Emese, consilier local,

  • 3. Tomoș Constantin, consilier local.

  • 4. Bîldea loan, consilier local,

  • 5. Roxana Lăpușan - consilier juridic - Serviciul Juridic-contencios;

  • 6. Mihaela Miron - Șef al Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru:

Secretarul Comisiei: Carmen Ileana Gabor- Serviciul Administrare spații, terenuri.

Art. 5. Modul de soluționare a contestațiilor și lista finală de priorități pentru anul 201 5 vor fi supuse aprobării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Biroul Mass-mcdia.

Președinte durdeanSecretarul muiWciftiof


Jr. Auror;


Nr. 439 din 3 decembrie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 439/2014


LISTĂ PROVIZORIU DE PRIORI IĂ | 1 PENTRU ANUL 2015 ÎN VEDEREA REPARTIZĂRII. PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUIN I ELOR DIN FONDUL LOCATIV DE S EAT


NR. CRI

NUME / PRENUME

ADRESA

PUNCTAJ

I

S1ARMUI.LER RATAI.IN

Cluj-Napoca, Str.George Enescu Nr. 6, Ap. 1

159

2

CORAB1AN IOAN

Cluj-Napoca, Aleea Peana. Nr. 11, A. 21

151

3

SZABO VASII.E

Cluj-Napoca. Str. Traian Mosoiu. Nr. 43, Ap. 2

147

4

DREVEA 1.1D1A

Cluj-Napoca. Str.Carpati Nr. 23

145

5

GYORGYEALVI FRANCISC

Cluj-Napoca, Str. P-Ta Unirii Nr.28

142

6

SURDUCAN JANE'l A MARIANA

Cluj-Napoca, Str..Clinicilor, Nr.28,Ap.6

140

7

NEAGOSIOANA

Cluj-Napoca,Str.Ploiesti Nr. 21. Ap. 10

139

8

MUN1EANU CRENGUȚA

Cluj-Napoca. Str. Brașov Nr. 3. Ap.3

136

9

IIER4 EG ANA

Cluj-Napoca.Gen.De Armata Vasile Milea Nr.43. Ap. 13

136

10

C’RISAN MARIANA

Cluj-Napoca

134

11

IMRE ARPAD

Cluj-Napoca. Str.Closca Nr. 1 ,Ap.5

132

12

CORDA VIORICA

Cluj-Napoca, Str.. Ploiești, Nr.37, Ap.8

132

13

lOMOS NORMF.TA

Cluj-Napoca, Str. Traian, Nr. 47. Ap. 15

131

14

LORINCZ IOAN

Cluj-Napoca, Str..Milcov Nr.21, Ap.2

131

15

BUICA VIRGINIA

Cluj-Napoca,Str.G-Ral Traian Mosoiu Nr. 43, Ap. 5

130

16

ROTARIU ANA

Cluj-Napoca, Str. Bld.21 Decembrie 1989 Nr. 131. Ap. 59

128

17

KII.IN AITILA

Cluj-Napoca. Str. Universității Nr. 3. Ap. 33

128

18

SANDR1 VALENTINA

Cluj-Napoca. Str.Dimbovitei Nr.41, Ap.38

126

19

ROZSA MAR1A ELISABE TA

Cluj-Napoca. Calea Dorobanților. Nr. 50, Ap. 4

126

20

DAM1AN RAZVAN ANDREI

Cluj-Napoca, Str.Sobarilor Nr.29

124

21

K1LIN ESZTER ZSUZSANNA

Cluj-Napoca, Calea Turzii, Nr. 32.

124

22

ANTON AUR1CA-RODICA

Cluj-Napoca. Str. Gării. Nr. 15

123

23

l’LESA RODICA

Cluj-Napoca. Gh. Dima, Nr I.Ap. 14

122

24

NONICA ILEANA

Cluj-Napoca. Str.Paris Nr. 41-43

121

25

PAZSINT ILDIRO

Cluj-Napoca. Str. Paris Nr. 111

121

26

VODĂ GABRIELA AMAL1A

Cluj-Napoca. Str.Fabricii De Zahar Nr. 12. Ap. 17

120

27

OLTEAN MARIANA

Cluj-Napoca. Str.BId. Muncii Nr.87, Ap. 19

120

28

KONCZGABOR

Cluj-Napoca

119

29

PETEAN ALIN

Cluj-Napoca. Str. 11 Octombrie. Nr.5

119

30

ALUPOAE ELENA

Cluj-Napoca, Str. Ion Meșter Nr.l. ?\p. 43

118

31

SZTOICA IOSIF

Cluj-Napoca. Str. Parang. Nr. 27. Ap. 27

118

32

BENK GYORGY

Cluj Napoca

118

33

PARLOG ANA-MARIA

Cluj Napoca, Str.Univcrsitatii. Nr.3,Ap.30

117

34

LAKA1OS IOAN ANTON

Cluj Napoca. Str. Vrăbiilor. Nr. 5-7

117

35

CHITA GHEORGHE

Cluj Napoca, Str.Vlad Tepes, Nr.7,Ap.2

117

36

MUZUR IOAN

Cluj-Napoca, Str. Ale. Clabucet Nr.l 1. Ap.75

117

37

SP1ROIU SANDA

Cluj-Napoca. Str.l lorca Nr. 16, Ap. 15

117

38

DEAC I II.IANA

Cluj Napoca, Str.Fcricirii. Nr.31

117

39

BERKI ALIN

Cluj-Napoca

116

40

PRIPON GABRIELA

Cluj-Napoca. Str. Dejului, Nr. 1. Ap. 49

116

41

OSOIANU ANA GHEORGH1ETA

Cluj Napoca. Str.Mihai Viteazu, Nr.l Ap.8

115

42

MOLDOVAN FLORIN

Cluj-Napoca. Str.Bethlcn Gabor Nr.3.Ap.28

115

43

CIORCA 1ULIA

Cluj-Napoca, Str. Horea Nr. 48. Ap. 14

115

44

G1.IGA VICTOR

Cluj-Napoca, Str. Moților Nr. 19. Ap.4

115

45

BURDUJANU DUMITRU

Cluj-Napoca. Str. Fabricii, Nr. 11. Ap. 9

115

46

PARDI KLARA RERA

Cluj-Napoca. Str. Mitropolit Andrei Saguna. Nr. 34-36. Ap. 41

115

47

CZANKA ANA MARIA

Cluj-Napoca

115

48

BRAD IEODOR ALEXANDRI

Cluj-Napoca Str.Republicii Nr. 13. Ap.2

113

49

CIOBAN I.AURENUL

Cluj-Napoca

113

50

SROTIS ATILA

Cluj-Napoca. Str. Decebal. Nr. 8. Ap. 7

113

51

LACA1US SEBAST IAN ROMIJLUS

Cluj-Napoca,Str. Ale. Peana Nr.13. Ap.2

113

52

SIMIONESCU ROZALIA

Cluj-Napoca, Str. Caracal Nr. 17

112

53

BONDOR VOICH1TA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Ciucas Nr.5. Ap. 46                              1

54

COROIAN ANDREA MIHAELA

Cluj-Napoca. Str.Alexandru Vlahuta BL Lama F. Ap.24  /     *

55

FODOR Al FILA

Cluj Napoca. Str.Cojocnei, Nr.8. Ap.43                /

^n2 «

56

ROS 1 AS STELA

Cluj-Napoca,Str.G-Ral Eremia Grigorescu Nr.37-39 A

57

FARCAS ALEXANDRU

Cluj Napoca. Str.George Gordon Bvron. Nr.6a. Ap.35 [     /

JI2

58

PIN TEA DORIN

Cluj-Napoca. Bld. Muncii. Nr. 47 N                  :59

BICA MARIN

Cluj Napoca. Str.Intre Lacuri. Nr.4l,Ap.2

112

60

JAK.ABROBERI

Cluj-Napoca. Str. Anatole France Nr. 48

112

61

KL’LI’lNSKl AMARILDO GABI

Cluj-Napoca. Str. Horea. Nr. 5. Ap. 10

1 1 1

62

GIURGIU 1.MII.IA

Cluj-Napoca. Str.l C Bratianu, Nr. 43. Ap. 3

110

63

TATAR BIANCA

Cluj-Napoca. Str. Traian. Nr. 10. Ap. 12

110

64

BIJZE AUREI.

Cluj-Napoca. Str. Constantin Brancoveanu, Nr. 60. Ap. 2

110

65

IANCU ALEXANDRU

Cluj Napoca. Str. Bratcs, Nr.5. Ap.23

110

66

COVACI IULIU

Cluj-Napoca. B-Dul Muncii Nr. 47n

110

67

MOLDOVAN FLORINA

Cluj Napoca, Str.Putna. Nr.7. Ap.7

110

68

MURESAN DORU AN ION

Cluj-Napoca, Str. Alc.Rasinari Nr.4. Ap. 14

110

69

II.EA CALIN CRISTIAN

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989. Nr. 135. Ap. 126

110

70

RETHIIULIANA

Cluj-Napoca, Str. Florilor, Nr. 8

110

71

MAROSAN ALEXANDRU VIRGIL

Cluj-Napoca

110

72

l’E I RESCIJ COLA DANIEL

Cluj Napoca. Str.Oltului, Nr.80. Ap. 1

109

73

CAUCEAN NICULAE BENIAMIN

Cluj Napoca, Str.Oasului. Nr.l-3.Ap.20

109

74

PUICA DANIELA

Cluj-Napoca, Str. Arinilor, Nr. 11, Ap. 37

109

75

IECIIEIE IOSIF

Cluj-Napoca, Str.Dionisie Roman Nr.8, Ap. 22

108

76

IGNA VALERIA

Cluj Napoca, Str. 1 lorea, Nr.75

108

77

RUS REGINA

Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, Nr. 11

108

78

CIIIS IIUNYADI CALIN DANIEL

Cluj Napoca, Str. Gheorghe Dima, Nr.5a Ap.25

107

79

SANTIONEAN DOREL

Cluj-Napoca, Str. Observatorului. Nr. 19. Ap. 44

107

80

HEGYI MIHAIL

Cluj-Napoca, Str. Scxtil Puscariu, Nr. 5. Ap. 4

107

81

CAMl’EAN BIANCA MAR1A

Cluj-Napoca. Str.Primăverii Nr. 26. Ap.6

107

82

CIOBAN ILEANA

P-Ta Mihai Viteazu Nr.28. Ap.7

106

83

MOLDOVAN VASILE

Cluj-Napoca. Str.Agricultorilor Nr. 34. Ap. 1

106

84

IIODIS MARIUS DANIEL

Cluj Napoca, Str.Mehedinti, Nr.22-24,Ap.23

106

85

LUDVIG IULIANA MIREI.A

Cluj-Napoca. Str. Traian, Nr. 10. Ap. 17

105

86

POP MIHAELA

Cluj-Napoca. Str. Moți lor Nr. 19. Ap.2

105

87

NANICA ANGELA

Cluj Napoca, Str. 21 Decembrie, Nr.73, Ap. Ic

105

88

RAITA LUMINIȚA DORINA

Cluj-Napoca

105

89

DEMETER CLAUDIA

Cluj Napoca, Str. Anina. Nr. 19, Ap.33

104

90

EERCO LIVIA

Cluj-Napoca. Str. Traian. Nr. 47, Ap. 5

104

91

GYARMAȚI IOAN

Cluj-Napoca

103

92

SZEL ENIKO JUDII H

Cluj-Napoca. Str.Ale. Bușteni Nr. 5. Ap. 15

103

93

lODEA MELANIA LIUTA

Cluj-Napoca, Str. Taberei Nr.20c.Ap.56

103

94

KOVACS ROMIJLUS

Cluj-Napoca. Str. George Gordon Byron Nr. 15. Ap. 16

103

95

PLOSCAR LUMINITA-SIMONA

Cluj Napoca, Bld. Muncii, Nr.101. Ap.157

103

96

DRAGUS ROMICA

Cluj-Napoca. Str. Alexandru Vaida Voevod. Nr. 68. Ap. 4

102

97

OPREA MARIUS CALIN ION

Cluj Napoca, Str. Dorobanților, Nr.50. Ap. 1

102

98

CELEMEN STEFANIA MIHAELA

Cluj Napoca, Str.Georgc Gordon Byron. Nr.6a. Ap.3

102

99

MURESAN CORNEL

Cluj-Napoca

102

100

IRIMUS ANDREI

Cluj-Napoca. Str. Tasnad, Nr. 27, Ap. 2

102

101

DANCI U M1RCEA

Cluj-Napoca. Str.Ale.Garbau Nr. 10. B1.K.5, Ap. 71

102

102

VERNIS COR1NA-CRISTINA

Cluj-Napoca. Str. l.iviu Rebreanu. Nr. 2. Ap. 38

101

103

ROSTAS ROZALIA

Cluj-Napoca

100

104

PONGRAT SIMONA RAMONA

Cluj Napoca. Str.Mehedinti, Nr.74. Ap. 1

100

105

VONAS VASILE DANIEL

Cluj-Napoca. Str.Ciresilor Nr. 50. Ap. 1

100

106

ROTAR IOAN

Cluj-Napoca. Str. Septimiu Albini. Nr. 83. Ap. 2

100

107

CRISAN ADRIANA

Cluj Napoca, Str.Constantin Brancoveanu. Nr.54.Ap.20

99

108

COI.DEA GEORGIANA-CRISTINA

Cluj-Napoca. Str. Observatorului. Nrl07. Ap. 41

99

109

RUSU EI.ISABETA

Cluj Napoca. Str. Marasesti. Nr.79,Ap.3

99

110

IJJVARI ATIII.A

Cluj Napoca. Str. Lunii. Nr.5. Ap.27

99

1 11

VI. AS FI L IC A

Cluj-Napoca, Str. Aurel Suciu Nr. 32. Ap.27

99

1 12

SOTMARI FRANCISC

Cluj-Napoca, Str. Gh. Dima. Nr. 20. Ap. 1

99

113

GAVRII.A CORNELIA

Cluj-Napoca. Str. Someșului. Nr. 43. Ap. 2

99

1 14

HODINA MIIIAIELA LIANA

Cluj Napoca, Str.Mehedinti. Nr. 10-12. Ap.97

98

115

BEI.EIU AVRAM

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, Nr. 148. Ap. 1

98

116

SZABO ILEANA

Cluj-Napoca, Dorobanților Nr32

98

117

CRISAN MIREL SORIN

Cluj-Napoca, Str. Molilor, Nr. 31. Ap. 12

98

118

SZEKELY TIBERIU

Cluj-Napoca. Str. .Ale Baisoara Nr. 3. Ap. 47

98

119

MĂRGINEAN CRISTINA SAVE 1A

Cluj-Napoca,Str. Scortarilor Nr. 5. Sc.l. Ap. 14

98

120

VIR1.AN CA PELA

Cluj Napoca, Str. Garoafelor. Nr. 2

98

12)

OLTEAN ZAMFIR

Cluj-Napoca,Str.Bucuresti Nr. 64. Ap.40

98

122

VRABIE VITALIE

Cluj-Napoca, Str. Dr. Victor Babes Nr. 7, Ap.5

97

123

COPTIL ANA ELISABETA

Cluj-Napoca. Str. Rahovei. Nr. 32

97

124

KAL M AN DAN1 ELA-M A R1A

Cluj-Napoca. Str. Jcan Jaures. Nr. 10. Ap. 9

96

125

GIRBA LI VILI

Cluj-Napoca.Bld.Muncii Nr.85.Ap.30

96

126

NAGY EV A 1 IEI KA

Cluj-Napoca. Str. Tulcea. Nr. 29. Ap. 70

96

127

l’OPNICULINA MARCL. 1.A

Cluj-Napoca. Str. Anina, Nr. 3. Ap. 43

96

128

BRUMAR ANA

Cluj-Napoca, Str. Emil Petrovici. Nr. 18, Ap. 1

96

129

DARADICS JOZSEE GABR1EL

Cluj-Napoca. Aleea Slatina, Nr. 2, Ap. 13

96

130

STEJAR DANIEI -COSTEI.

Cluj-Napoca. Str. Dambovitei Nr.52, Ap.44

95

131

STANCU FLORIN

Cluj Napoca, Str.Platanilor. Bl. Modul. Ap.3

95

132

SOOS IOSIF

Cluj Napoca. Str. Observatorului. Nr. 9. Ap.4

93

133

LUGERDEAN NICOLAE

Cluj-Napoca. Str. Mehedinți. Nr. 14-16. Ap. 62

93

13-1

IRIM1AS EEI.1CIA NEI.ICA

Cluj-Napoca,B-Dul 21 Decembrie 1989 Nr 140. Ap. 187

93

135

SZILAGYI ERZSEBET MEI.INDA

Cluj-Napoca

92

136

KOVACS ANNA-MAR1A

Cluj-Napoca. Str.Metcor Nr.4.Ap. 13

92

137

DONDOS ANA

Cluj-Napoca, Str. Moților. Nr. 19, Ap. 5

92

138

MOLDOVAN MAGDALENA IOLANDA

Cluj-Napoca. Str. Alhac, Nr. 17, Ap. 30

92

139

NAGY ROBERT l’ERENC

Cluj Napoca,Str. Primăverii, Nr.6.Ap. 142

92

140

UNGIJRAS ELISABETA

Cluj-Napoca. Str. Crisan Nr. 12, Ap.6

91

141

FINDE1S CR1STIN.A

Cluj-Napoca, Str.l lorea Nr. 59-63, Ap.27

91

142

LACATUS ANGIIEI.UT GIIEORGI IE

Cluj-Napoca, Str. Fagului, Nr. 1. Ap. 25

91

143

BEEEI BARBU ANDREI

Cluj-Napoca, Calea Floresti Nr.81.Ap.88

91

144

OPREA LIVIA

Cluj-Napoca, Str. G-Ral Traian Mosoiu Nr. 54. Ap. 3

91

145

KALLO ERZSEBET

Cluj-Napoca. Str. loan Chica, Nr. 30. Ap. 2

91

146

IIANGA SORIN

Cluj-Napoca. Str.Gorunului, Nr. 4. Ap. 38

91

147

BAREI IU CRIST1NA

Str.Unirii Nr.21.Ap.l8

90

148

KOVACS IOAN

Cluj-Napoca. Str. 21 Decembrie. Nr. 68. Ap. 5

90

149

OROSZI IRMA

Cluj-Napoca. Str. G-Ral Eremia Grigorescu. Nr. 15

90

150

MOLDOVAN MONICA

Cluj-Napoca, Str. Molnar loan Piuariu Nr. 5.Ap.62

90

151

MATEI ANA-GABRIEI.A

Cluj-Napoca, Str. Prim|Verii. Nr. 4. Ap. 349

90

152

BRIE LI VIU CORNEL

Cluj-Napoca. Calea Floresti, Nr. 77, Ap. 57

90

153

BENEA ALEXAGRIGORE

Cluj Napoca. Str.Stelutei.Nr.5,Ap.3

90

154

MATINGO LUDOVIC

Cluj-Napoca.Girbau. Nr. 3. Ap. 42

89

155

CSIKI MARCELA EEENA

Cluj-Napoca, B-Dul 21 Decembrie 1989, Nr. 148. Ap. 24

89

156

KOSZORUS GABRIELA

Cluj-Napoca, Str.Alc.Baita Nr.4. Ap.2

89

157

BARANY ILEANA

Cluj-Napoca. Moților. Nr. 19. Ap. 6

89

158

MOLDOVAN BOGDAN-DAN1EL

Cluj-Napoca. Bld. 21 Decembrie, Nr. 51. Ap. 7

89

159

SA1GO LIDIA ELENA

Cluj Napoca. Str. Oclavian Petrovici Nr. 3. Ap.2

89

160

SZABO PAL. RALUCA MERINDA

Cluj-Napoca. Str. Cernei. Nr. 2. Ap. 52

88

161

MOLDOVAN IOAN ADRIAN

Bld. 21 Decembrie. Nr.51. Ap.7

88

162

SZEKELY EUGENIA

Cluj Napoca. Str. Rovine. Nr.5.Ap.2

88

163

PASCALAU IOANA-DEI.IA

Cluj-Napoca, Str. Rovine Nr.2. .Ap. 26

87

164

CECI.AN TEODORA MAR1A

Cluj-Napoca. Str.Fabricii Nr. 1. Ap. 171

87

165

SABAIJ l’ENICA MAR1A

Cluj Napoca. Str. Sitarilor. Nr.4. Ap.2

87

166

CSOMA ZSOLT

Cluj-Napoca, Str.Conductorilor Nr. 15.Ap. 1

87

167

SASARMAN CLAUDIA CREȘTINA

Cluj-Napoca,Str. August Treboniu I.aurian. Nr.28

87

168

PALACEAN ERAI AN

Cluj-Napoca. Str. Dambovitei. Nr. 79. Ap. 98

87

169

GEBER ISTVAN TEOF1L.

Cluj-Napoea.Str.Jean Jaures Nr.2. Ap. 1

87

170

CAMARASAN FELICIA NAȘ I ASIA

Cluj-Napoca. Str. Fantancle, Nr. 7. Ap. 130

86

171

SZEKELY ENIKO

Cluj-Napoca. Str. Mehedinți. Nr. 23. Ap. 6

86

172

SALAGEAN DUMITRU

Cluj-Napoca. Str.Primăverii Nr.6, Ap.372

86

173

BUZAS ATTILA

Cluj-Napoca. Str.Ghe.Baritiu Nr. 18. Ap. 5

86

174

BARA KINGA-ANDREEA

Cluj-Napoca. Str.Ale. Baita Nr.7.Ap.27

85

175

NEAG NADIA CRISTINA

Cluj Napoca. Str.Sobarilor. Nr.38. Ap.6

85

176

URSU CAMELIA OLGUTA

Cluj Napoca. Str. Beiusului. Nr.68. Ap. 104

85

177

POP SILVIU

Cluj-Napoca. Teodor Mihali, Nr. 2. Bl. 18. Ap. 42

85

178

I.EGMAN ANA

Cluj-Napoca

85

179

VI.ASA ANA AURELIA

Cluj-Napoca. Calea Baciului. Nr. 47. Ap. 84

85

180

AGOSTON MARIA

Cluj-Napoca. Str. Moților. Nr. 141. Ap. 8

84

181

RLJSU ALEXANDRU

Cluj-Napoca. Barbu Lautaru. Nr. 15

84

182

POP ROD1CA ADRIANA

Cluj-Napoca. Bld. 21 Decembrie, Nr. 9. Ap. 2

84

183

PI ESA TEODOR

Cluj-Napoca. Str. Oltului. Nr. 36. Ap. 1

84

184

POCZO ERNEST ȘTEFAN

Cluj-Napoca. Str. Taberei Nr. la. Ap.l

84

185

MOCANU FLORIAN STEI'AN

Cluj-Napoca, Str. Cal Floresti Nr.77. Ap. 54

84

186

EGRI AURELIA COSM1NA

Cluj Napoca. Str.Dionisic Roman. Nr. 10. Ap. 9

84

187

MAN IOANA MIIIAELA

Cluj-Napoca. Str.Ale.Clabucet Nr. 11. Ap.68

84

188

I.ABO AURELIA ANA-MARIA

Cluj-Napoca

84

189

ARMAN IOAN

Cluj-Napoca. Str. l’avel Roșea. Nr. 1. Ap. la

84

190

MOLNAR ANA MAREA

Cluj-Napoca. Str. Nirajului Nr.50, Ap.l

83

191

BALINT STEI'AN

Cluj-Napoca. Str. Fagului Nr. 1. Ap.36

83

192

IIOPIRTEAN CONSTANTIN

Cluj-Napoca. Str.P-Ta Mihai Viteazu Nr. 1. Ap. 16

83

193

LACATUS FLOAREA EIELKA

Cluj-Napoca. Str. Sportului Nr. 13

82

191

BARBU LUMINI I A

Cluj Napoca. Str. Câmpeni. Nr. 13. Ap.2

82

195

ORBAN SEBASTIAN Al.IN

Cluj-Napoca B-Dul 21 Decembrie 1989 Nr. 92. Ap.3

82

196

SEBESI EL1SABETA

Cluj-Napoca Str. Coastei Nr. 18. Ap.4

82

197

ONACIU COSM1N

Cluj Napoca. Str. Mehedinți. Nr.34-36. BI.D10. Ap.2

81

198

BUCURIOAN

Cluj-Napoca Str. Ploiești, Nr. 31, Ap. 16

81

199

COZMA TEODOR

Cluj-Napoca Bld. Constantin Braneusi. Nr. 188, Ap. 106

81

200

CIMI’AN CLAUDIU COSMIN

Cluj-Napoca. Str. Ale.Brates Nr. 6. Ap.50

80

201

CHIRCA EMILIA

Cluj-Napoca. Str. Regele Fcrdinand Nr. 30. Ap.3

80

202

COVACEAN AUGUST1N

Cluj-Napoca. Str. Alexandru Macedonski Nr. 6

80

203

SCARI.AT II IE MARIN

Cluj-Napoca,Str.Marasesti Nr. 14-16. Ap.6

80

204

POP AN DRE EA-ROX AN A

Cluj-Napoca. Bld. Eroilor, Nr. 34, Ap. 13

80

205

DRIMIJS 1ULIANA

Cluj-Napoca. Str.Ale.Garbau Nr. 8. Ap. 65

79

206

VIMAN DANIEL ADRIAN

Cluj-NapocaCal.Floresti Nr. 79, Ap.72

79

207

CISMAS MARIANA

Cluj-Napoca

78

208

INCZE EI.ISABETA

Cluj-Napoca. Str. Ale. MicusNr. 1. Ap.70

78

209

CORCH1S DAN AUGUSTIN

Cluj-Napoca, Str. Jiului. Nr. 24. Bl N7. Ap. 26

78

210

FEHER I.IVIA

Cluj-Napoca. Str. Jj Rousscau. Nr. 12. Ap. 57

77

211

CIURI CALIN LUCIAN

Cluj-Napoca. Str. București. Nr. 29, Ap. 3

77

212

ROTAR RALUCA IOANA

Cluj-Napoca. Str,Primăverii Nr.2,Ap.295

77

213

RUS DANIELA ALINA

Cluj-Napoca, Str.Ale. Baita Nr. 10. Ap.36

77

214

UDVAR1 ANA MARIA

Cluj-Napoca. Str. Elicei Nr. 12

77

215

HOSIJ VASILE-DANIEL

Cluj-Napoca. Str. Parang, Nr. 15. Ap. 38

77

216

KALLO DACI ANA CLAUD1A

Cluj-Napoca, Str. Anton Pan. Nr. 22. Ap. I

77

217

VARGA ROMEO

Cluj-NapocaStr. Meșterul ManoleNr.2. Ap. 12

76

218

OROSZ FERENCZ ARPAD

Cluj Napoca. Str.Arany Janos, Nr. I5.Ap,7

76

219

TOADER ROBERT FLORIN

Str. ParingNr.2, Ap.7

75

220

COCIS AUREL

Cluj-Napoca.Str.Alc Tazlau Nr.7,Ap. 24

75

221

BACI SANDA

Cluj-Napoca. Aicea Baisoara Nr. 9. Ap. 118

75

222

URSAN VERONICA

Cluj-Napoca, Str. Fagului. Nr. 1. Ap. 6

74

223

KOVACS EMESE MELINDA

Cluj-Napoca. Str.Fagului Nr.I.Ap.4

74

224

VADEAN ANA

Cluj Napoca, Str. Ploiești, Nr.31,Ap,7

73

225

ROATIS ANGEI.A ME1.ANIA

Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu. Nr. 13. Ap. 36

73

226

LAPUSAN ALINA

Cluj-Napoca. Str. Tulcea, Nr. 7. Ap. 1

73

227

TAMAS ADRIAN

Cluj-Napoca, Str.Tasnad NT.27.B1.D1. Ap. 11

72

228

BOJTE IOAN

Cluj-Napoca, Str. Stephenson Gcorge.Nr. 15, Ap. 1

71

229

BUNEA ANDREEA MARIA

Cluj Napoca. Str.Fabricii De Zahar. Nr.12. Ap. 17

71

230

CHITA GHEORGHE JR

Cluj Napoca. Str.Vlad Tepes, Nr.7. Ap.l

70

231

CRISTEA IU1.IANA

Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladirnircscu, Nr. 6-8. Ap. 117

69

232

BERKJ VALEN TIN

Str.Pata Ral Modul A3.Ap.3

69

233

HOCA EI.ISABETA

Cluj-Napoca. Str. Porumbeilor. Nr. 4. Ap. 1

68

234

CSIJRKULY JANOS

Cluj-Napoca.Str.Stephenson Nr. 15.Ap. 1

67

235

KOVACS CSABA ZSOLT

Cluj-Napoca. Str. Ale.Castanilor Nr.2. Ap. 22

67

236

RACZ EMESE ENIKO

Cluj Napoca. Aleea l’adin, Nr.2.Ap.54

67

237

MILAC MARIA-STANCA

Cluj-Napoca, Str. Cojocnei. Nr.l 1-13. Ap. 88

67

238

KEDVES1UTKA

Cluj-Napoca.Str.Partizanilor Nr.87

67

239

MIHAILA NATALIA SON1A

Cluj-Napoca. Aleea Baisoara Nr.l3. Ap. 130

67

240

SZILAGYI N1COLETA LACRAMIOARA

Cluj-Napoca, Str.Pata Rat Modul A3, Ap.l

66

241

VARADY ZOLTAN

Cluj-Napoca. Str. Croitorilor Nr. 18. Ap.2

66

242

EI.EKES RUDOLF

Cluj-Napoca. Str. Traian, Nr. 14

66

243

BECHIANU DAN SEBASTIAN

Cluj Napoca. Str.Oasului, Nr.89-90. Ap.l()b

65

244

TOLVAI II.DIKO IREN

Cluj Napoca

65

245

MOLDOVAN ARANKA

Cluj Napoca

65

246

VIDRIGIIIN-BRATU IOAN

Cluj-Napoca, Str.Poet Grigore Alexandrcscu Nr. 28. Ap. 13

64

247

SIN I EOAN NICOLAI

Cluj-Napoca. Str. Alvema Nr. 59. Ap. 16

6.3

248

NEGREA LAURA

Str. Gasului. Nr. 293. Ap. 11

63

249

POP OVID1U CIPRIAN

Cluj-Napoca. Calea Floresti. Nr. 133. Ap. 12

63

250

SZABO II.DIKO

Cluj-Napoca. Str.Sextil Puscariu Nr. 1-3. Ap.2

63

251

SZAI3O ANNAMARIA HAJNAI.

Cluj-Napoca. Str. Intre Lacuri. Nr. 24-26. Ap. 1

63

252

POPITĂ VAS1LE

Cluj-NapocaAle.Micus Nr. 1. Sc.3. Et.3. Ap.56

63

253

VOICU I.ILIANA

Cluj-Napoca, Str.Scolii Nr. 1

62

254

NON1CA IOSIF CRISHAN

Cluj Napoca. Str. Paris. Nr.41-43, Ap.4

62

255

BUNACSI ANA PAPUSIC'A

Cluj Napoca. Str. Paris. Nr.47. Ap.5

62

256

LINGURAR DINA DANIELA

Cluj-Napoca. Str. Gcorgc Gordon Byron. Nr. 15. Ap. 22

61

257

MIHESAN IOAN

Cluj-Napoca Str. Molilor. Nr. 20-22. Ap. 6

61

258

NYESTEZOLTAN

Cluj-Napoca Str. Maramureșului, Nr. 69

61

259

NOJE COSMINA SIMONA

Cluj Napoca Str.Tulcea Nr.16, Ap.12

60

260

BURZ VIOLE TA STIH I A

Cluj Napoca. Str. Constantin Braneusi. Nr. l94.Ap.4

60

261

CRI.1A ERNEST

Cluj-Napoca. Aleea Garbau. Nr. 13. Ap. 26

60

262

C IR UNA GUIORGIII

Cluj-Napoca. Str.Samuil Micu Nr.9. .Ap.l

59

263

CRE TA IULIANA

Cluj-Napoca

58

264

MURESAN I.AL'RA CR1STINA

Cluj Napoca, Str. Aurel Vlaicu. Nr.54. Ap. 14

57

265

BOROS STEI,.A SIMONA

Cluj-Napoca, Str. Sarnuil Micu Nr.9. Ap. 1

57

266

BOJTE JANOS

Cluj-Napoca, Str. Stcphcnson George Nr. 15. Ap. 1

56

267

SVAJCZF.R EVA

Cluj-Napoca,Str.Clinicilor NT. 9

56

268

BENEDEKFI 1S1VAN

Cluj-Napoca. Str. Paris, Nr. 98, Ap. 1

56

269

BUNGARDEAN SORIN OV1D11J

Cluj-Napoca. Bld. Muncii. Nr. 47 N

55

270

EARKAS MAR IA

Str. George Stcphcnson, Nr. 15, Ap.3

54

271

MACULA IOANA MARIA

Cluj-Napoca.Str.Stephenson George Nr. 15. Ap. 1

54

272

GOI A ADRIAN

Cluj-Napoca

54

273

LACO JIMI

Cluj-Napoca, Str. Napoca Nr. 19-21 ..Ap. 10

54

274

RATIU ANDREI

Cluj-Napoca. Cal. Manastur. Nr. 93. Bl. E 9. Ap. 52

53

275

COROIAN EL.AVIA MARIA

Cluj Napoca, Str. Samuicl Brassai. Nr.25,Ap.4

53

276

BOTHA ROZ. ALIA ILONA

Cluj-Napoca, Str. Pajistei Nr.43

53

277

VARGA GHEORGHE MIIIAI

Cluj-Napoca

5.3

278

OTVOSZOLTAN

Cluj-Napoca

53

279

MOLDOVAN GEORGE

Cluj-Napoca, Str.Ion Meșter Nr.l, Ap. 106 B

53

280

NAGY ANDREI

Cluj-Napoca.Str.Cardinal luliu Hossu Nr. 20.Ap.l 1

53

281

MATINGO DOINA

Cluj-Napoca Str.Motilor Nr. 141. Ap.13

52

282

DEAK KINC.A RENALA

Cluj-Napoca

52

283

CHITA FEL1CIAN 1OAN

Cluj Napoca, Str.Vlad Tepes. Nr.7. Ap. 1-2

52

284

FUI.OP OLGA

Cluj-Napoca. Str. Samuil Micu, Nr. 3, Ap. 6

51

285

EARKAS JANOS

Cluj Napoca. Str. Stcphcnson George. Nr. 15. Ap. 1

51

286

PERENI 1 ANGELA

Cluj Napoca. Str. Platanilor. Bl. Modul A5, Ap.4

51

287

BOTEZAN DANIELA MARIA

Cluj-Napoca. Str. Nasaud, Nr. 10. Ap. 5

50

288

GASPAR LIANA ADRIANA

Cluj-Napoca. Str. Sportului. Nr. 4

49

289

VITAN Vll.MA

Cluj-Napoca

48

290

ROS I AS FELICTA

Cluj-Napoca

48

291

DAN ALIN SABIN

Cluj-Napoca, Str.Mehedinti Nr.5, Ap.94

47

292

GOCAN CRINA

Cluj-Napoca. Str. Coastei Nr. 18, Ap.8

45

293

brii: i.ucretia

Cluj Napoca, P- l a Unirii. Nr.13.Ap.25

44

294

KITA CARMEN

Cluj Napoca. Str.Izvorului. Nr.l l.Ap.l

43

295

RUHAIMRE

Cluj-Napoca

43

296

I.ASZLO M1KLOS

Str.Marasesti Nr.3I.Ap.3

41

297

VARGA REMUS

Cluj-Napoca.Bld.21 Decambrie 1989. Nr.75, Ap. 5

39

298

MACINGO SILVIA DOINITA

Cluj Napoca. Str. Decebal. Nr.86. Ap.l

39

299

GEREBERESIULIANA

CTuj-Napoca,Str.Primaverii Nr.S.Ap. 15

38

300

SZ.ABO ZOLTAN

Cluj Napoca. Str. Timișului. Nr. 81. Ap. 1

35

301

FOGARASI ȘTEFAN

Cluj Napoca. Str.Coastei. Nr. 18, Ap.8

29

302

RUHA LI VIA MARGARETA

Cluj-Naopoca, Str. Traian, Nr. 47

29

303

HERTEG FRANCISC

Cluj-Napoca

NE

304

MUNTEAN ALIN NICOLAE

Cluj Napoca. Str. Primăverii. Nr.2. Ap.334

NE

305

MOLDOVAN AUREL

Cluj-Napoca. Str. Parcul Feroviarilor. Nr. 12, Ap. 4

NE

306

RICZ1 ADALBERT

Cluj-Napoca

NE

307

OROSZ IULIANA

Cluj-Napoca. Str. Platanilor. Modul B3, Ap. 1

NE

308

ROSTAS FELICIAN

Cluj Napoca,

NE

309

M1CU MARCEL GABRIEL

Cluj-Napoca. Str. Cal.Turzii Nr.22, Ap. 2

NE

310

GABOR MINDRA

Cluj-Napoca

NE

311

GALA I AN(J LEONTIN

Cluj Napoca. Str. Moților. Nr. 141. Ap.6

NE

312

ZAGOR IOSIF

Cluj-Napoca. Pta Unirii. Nr. 14. Ap. 23

NE

313

EARKAS ZOI . I AN

Cluj-Napoca, Str. Stcphcnson George, Nr. 15. Ap. 1

NE

314

LACATUS ANGHEI.UT DANIEL

Cluj-Napoca, Str. Tulcea Nr.26. Ap. 17

NE

315

ROSTAS l.UIZ.A

Cluj Napoca, Str.Cosasilor, Nr.42,Ap.3

NE

316

CSURKUI.Y ERNO

Cluj-Napoca

NE

317

DUCA PETER IOSIF

Cluj-Napoca. Str.Pata Rit. Bl. Modul B2. Ap.3

NE

318

SFAII ROMEO VASII.E

Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie. Nr. 57. Ap. 12

NE

319

SZ1LAGY1 LORENA VIOLETA

Cluj-Napoca

NE

320

MATESAN IOANA ANIELA

Cluj-Napoca

NE

321

HATEGAN MARIA

Cluj Napoca. Str. Maramureșului. Nr. 1/6

NE

322

PETER IOSIF

Cluj-Napoca, Str.Traian Nr. 17. Ap. 7

ne:

323

POTRA MARIN TEODOR

Cluj-Napoca, Str. Bld.21 Decembrie Nr. 7. Ap.4

NE

324

CIMPEAN DAIANA RAI.LCA

Str.Bucium Nr. 15. Ap.25

NE

325

CAD1S ILEANA

Cluj Napoca. Str.Maresal Ion Antoncscu. Nr. I2,Ap.7

NE

326

ORASAN I.ENUTA

Cluj Napoca. Str.Tudor Vladimircscu, Nr.6-8. Ap.l 12

NE

327

POPOVICIU ANA MARIA

Cluj Napoca, Str. Gr.Alexandrcscu. Nr. 19, Ap.13

NE

328

DUNKI.ER AN NA

Cluj Napoca. Str.Ciucas. Nr.7.Ap.27

NE

329

SIMON ARPAD

Cluj Napoca. Str.Gral Ion Dragalina. Nr.79. Ap.l

NE

330

CRISTUREAN EMILIA IOANA

Cluj-Napoca, Str. Nasaud. Nr. 14. Ap. 3

NI.

331

ASANICA MARII,ENA

Cluj Napoca. Str.Baisoara. Nr. 9a. Ap.57

NE

332

KAI.O JANOS

Cluj Napoca. Str.Marasesti. Nr. 14-16. Ap.6

NE

333

HARKO MIHAI

Cluj-Napoca. Slr. Marasesti. Nr. 14-16. .Ap. 6

NE

334

ANDRAS ANICA

Cluj-Napoca.Str.lzci Nr.8. Ap.3

NE

335

BURCEATEREZ

NE

336

BUNEA RAMONA ANCEI A

Furda

NE

337

NEAG MARIANA NICOLETA

Cluj-Napoca. Calea Manastur. Nr. 78. Ap. 66

NE

338

RADAC DANIELA

Cluj-Napoca

NE

339

CS1KI GIIEORGHE ROBINSON

Cluj Napoca, Str.Pata Ral. Modul Bl. Ap. 1

NE

340

ANDRAS CRINA BOGDANA

Cluj-Napoca, Slr. l/.ei Nr.. Ap.3

NE

341

BAI.l.A MELINDA-IDA

Cluj Napoca. Str.Dunarii. Nr.7l. Ap.17

NE

342

LAKATOS V VII.MOS

Cluj-Napoca. Slr. Sarnuii Micu. Nr. 3. Ap.6

NE

343

ANTAL OCTAV1AN LUCIAN

Cluj-Napoca. Str.G-Ral Traian Mosoiu Nr.43, Ap.3

NE

344

MA I ES BOGDAN PETRU

Huedin,Str. Trandafirilor Nr. 37 A

NE

345

RESCI1 NOEMI

Sat llalmeu. Jud.Satu-Mare

NE

346

DOMNI I BOGDAN GIIEORGHE

Cluj-Napoca.Str. Blajului Nr.63, Ap.l

NE

347

SECUIREBECA

Cluj-Napoca.Str.Streiului Nr. 1. Ap. 101

NE

348

CALANYOS Al.EXANDRU

Cluj Napoca. Str. Livezii. Nr.43. Ap.2

NE

349

PETEAN DANILA

Cluj-Napoca. Str.Cometci Nr.27-29

NE

350

BOZSAK PETRE-ZOIT AN

Cluj-Napoca. Str. Traian Nr. 36,Ap.9

NE

351

CHIS ALEXANDRU

Cluj-Napoca. Str.Mihai Eminescu Nr.4,Ap.8

NE

352

PIIIODI RAVEICA

Cluj-Napoca, Str.Vlad Tcpes Nr.7

NE

353

ROZMARIN ZOLTAN

Cluj Napoca, Str. Paris, Nr.26. Ap.3

NE

354

MURESAN ANA MAREA

Cluj-Napoca. Str. Plopilor, Nr. 58, Ap. 30

NE

355

RUS CA 1 ALINA

Cluj-Napoca. Str.Cernei Nr.9.Ap.45

NE

356

RO/.SA MAR1A

Cluj-Napoca. Str. Platanilor Modul A3

NE

357

VINARU I.ARISACOR1NA

Cluj-Napoca, Str. Regele Ferdinand. Nr. 4. Ap. 24

NE

358

NEDELCU FLORINA VALENTINA

Cluj Napoca. Str.Bucurcsti Nr.68. Ap.47

NE

359

KOVACS ATTILA

Cluj Napoca. Rid. Muncii. Nr. 47n

NE

360

HERTEGIOAN

Cluj-Napoca.Str. Donath Nr. 238

NE

361

IIAI.BAC LIANA

Cluj Napoca. Str.Sportului. Nr. 10

NE

362

MAKAI MELINDA

Cluj Napoca. Aicea Garbau. Nr.4,Ap.l8

NE

363

D1RVARIU ANISOARA

NE

364

PESCAR DAFIN

Cluj-Napoca, Samuicl Brassai. Nr. 7

NE

365

CALANYOS MARGARETA

Cluj-Napoca. Str.Livezii Nr.43. Ap.2

NE

366

ASCHILEAN BIANCA ADRIANA

Cluj Napoca.Str. Trandafirilor. Nr.l.Ap.15

NE

367

KOVACS IOSIF

Cluj Napoca. Str. Porumbeilor. Nr. 11. .Ap.3

NE.

368

Ml 1II EAN N1COLETA CECILIA

Cluj-Napoca. Str. Cemei. Nr. 7. Ap. 37

NE

369

1IARAN DUMITRU

Cluj-Napoca. Str. Taberei, Nr. 40. Et. 1. Ap. 27

NE

370

TARTA ANCA MARIANA

Cluj-Napoca. Str. Oașului, Nr. 246

NE

371

MARIS MIHAI VASILE

Cluj Napoca. Str. Petofi Sandor. Nr.25

NE

372

LAZAR ILEANA

Cluj-Napoca. Bld. 21 Decembrie. Nr 73, Ap. 6

NE

373

SABAU IOAN

Cluj-Napoca. Str.Aurel Vlaicu Nr.2. Ap.73

NE

374

POP ANA MARIA

Cluj-Napoca. Str.Primaverii Nr. 22. Ap.5

NE

375

LAZEA I'OMA

Cluj-Napoca. Str.Tudor Vladimirescu Nr. 6-8. Ap. 11

NE

376

ANDRAS CRISTIAN STEI.IAN

Cluj-Napoca. Str.Telcorman Nr.4.Ap.3O

NE

377

KOCSIS ANA MARIA

Cluj-Napoca

NE

378

DEZSI SUSAN.A

Cluj-Napoca, Str. Steluței, Nr. 5. Ap. 4

NE

379

VINCZI IOANA MARIA VERONICA

Cluj-Napoca. Str. Steluței, Nr. 5

NE

380

POP VILICA

Cluj-Napoca. Str. Steluței, Nr. 5. Ap. 1

NE

381

GROSU COSTICA

Cluj-Napoca

NE

382

PUCAN1 MARTIN

Cluj-Napoca, Str. Cloșca

NE

383

MOGA CAMEL IA

Cluj-Napoca. Slr. Ileana Cosanzcana Nr.8. Ap.24

NE

384

GAJI EMANUEL DAN

Cluj-Napoca

NE

385

BUZIJMURGA MIHAI

Cluj-Napoca. Str. AlbacNr.21. Ap.3

NE

386

TAMAS CLAUDIA GABRIELA

Cluj-Napoca. Str. Mehedinți. Nr. 7, Ap. 28

NE

387

CI IF.BAC VASILE

Cluj-Napoca. Str. Nicolea Cristca, Nr. 13

NE