Hotărârea nr. 433/2014

Hotărârea 433/2014 - Alocarea sumei de 40.000 lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014 pentru premierea elevilor câştigători ai locului I la olimpiadele şcolare, faza naţională, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 40.000 de lei de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014 pentru premierea elevilor câștigători ai Locului 1 la Olimpiadele școlare, faza națională, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014 pentru premierea elevilor câștigători ai Locului I la Olimpiadele școlare, faza națională, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 382473 din 27.10.2014 al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune alocarea sumei de 40.000 de lei de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014 pentru premierea elevilor câștigători ai Locului 1 la Olimpiadele școlare, faza națională, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

în urma dezbaterilor și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit art. 9 (7), art. 12 (3), art. 103, al. (2) și art. 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 40.000 de lei de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014 pentru premierea elevilor câștigători ai Locului 1 Ia Olimpiadele școlare, faza națională, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Direcția economică.

Nr. 433 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL


Anexa la Hotărârea nr. 433/2014


AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA1. Componența Echipei de Fotbal a Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca (liceu/fete):

Nr. crt

Numele și prenumele elevului

Disciplina

Cls.

Profe sorul coordo nator

Premi ul

Unitatea școlară

Denumire competiție

Suma

1.

MERAIULIA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

11

PAPUC TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

2.

DESMEREAN

LAURA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

11

PAPUC TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ

A

SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

3.

BOGDAN ROXANA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

11

PAPUC TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

4.

PRUNEAN ROXANA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

11

PAPUC

TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

5.

SZOKE KRISZTINA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/

10

PAPUC TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

FOTBAL

orOK IIV

6.

MORARU ȘTEFAN IA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

9

PAPUC

TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

7.

NAGYOSI

DENISA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

10

PAPUC TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ

A

SPORTULUI

ȘCOLAR

1000 de lei

8.

BÂTEA MARA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT/

FOTBAL

12

PAPUC TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

9.

LIPOTEAN GEORGIANA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/

10

PAPUC TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NATiq,NALL„ A

1000 de leiFOTBAL

SPORTULUI

ȘCOLAR

10.

ZĂHAN SORINA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

9

PAPUC TEODOR

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

2. Componența Echipei de Pentatlon a Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca (liceu/fete):

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului

Disciplina

Cls.

Profe sorul coordonator

Premi ul

Unitatea școlară

Denumire competiție

Suma

1

SÂRB MARIA

EMILIA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ ATLETISM

12

MACELARU

MELINTIA

I

LICEUL CU

PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

2

ALMĂȘAN

ADINA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ ATLETISM

10

MACELARU MELINTIA

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

3

DOLHA CRISTIANA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ ATLETISM

10

MACELARU

MELINTIA

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

4

LEGMAN GEORGIANA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ ATLETISM

12

MACELARU MELINTIA

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

5

M ATEI

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl QDHRT/

12

POP

I

LICEUL CU PROGRAM

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A RPORTI II 1 II

1000

MAI tZl

VERONICA

ATLETISM

kJnDrxl tZL

SPORTIV

ȘCOLAR

3. Componența Echipei de Pentatlon a Liceului cu Program Sportiv Cluj-Napoca (liceu/băieți):

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului

Disciplina

Cls.

Profe sorul coordonator

Pre mi ul

Unitatea școlară

Denumire competiție

Suma

1

MORARU

ZENO

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ ATLETISM

10

MACELARU MELINTIA

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

2

ȘIMONFI

CSABA ZOLTAN

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ ATLETISM

11

MACELARU

IOAN

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

3

PÂRV VLAD

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

11

POP GABRIEL

I

LICEUL CU PROGRAM

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

I000 de lei

SPORT/ ATLETISM

SPORTIV

SPORTULUI ȘCOLAR

4

GĂDĂLEAN

MIHAI

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ ATLETISM

10

POP GABRIEL

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

5

MÂȚ MARIUS

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ ATLETISM

11

MACELARU

IOAN

I

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

4. Componența Echipei de Fotbal a Școlii Gimnaziale "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca (primar/băieți):

Nr. crt

Numele și prenumele elevului

Disciplina

Cls.

Profe sorul coordonator

Pre mi ul

Unitatea școlară

Denumire competiție

Suma

1

SHAL'ATA

ANDI

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

4

GHENTI PAUL/ GABOR HORATIU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA NU"

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

2

BELEAN HOREA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

4

GHENTI PAUL/ GABOR HORATIU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU”

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

3

FILIP DENIS

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

4

GHENTI PAUL/ GABOR HORATIU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU"

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

1000 de lei

4

FLOREA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

4

GHENTI PAUL/

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ „ION

OLIMPIADA NAȚIONALĂ

A

I000

TUDOR

SPORT/ FOTBAL

GABOR HORATIU

AGÂRBICEA

NU"

SPORTULUI ȘCOLAR

de lei

5

GROSAN DARIUS

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

4

GHENTI PAUL/ GABOR HORATIU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU"

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

6

POPALEX

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

4

GHENTI PAUL/ GABOR HORATIU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA NU"

OLIMPIADA NAȚIONALĂ

A

SPORTULUI

ȘCOLAR

I000 de lei

7

PUȘCAȘ

MIHAI

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

4

GHENTI

PAUL/

GABOR

HORATIU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION AGÂRBICEA

NU”

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ

A

SPORTULUI

ȘCOLAR

I000 de lei

8

PRUNAR IOAN

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl

4

GHENTI

PAUL/

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

OLIMPIADA NAȚIONALĂ

I000 de lei

SPORT/ FOTBAL

GABOR HORATIU

„ION

AGÂRBICEA

NU”

A

SPORTULUI

ȘCOLAR

9

CSEREI CRISTIAN

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

4

GHENTI

PAUL/ GABOR HORATIU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU’

OLIMPIADA

NAȚIONALĂ

A

SPORTULUI

ȘCOLAR

I000 de lei

10

IANCU

MARIO

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

4

GHENTI PAUL/ GABOR HORATIU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU”

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

5. Componența Echipei de Fotbal a Școlii Gimnaziale "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca (gimnaziu/fete):

Nr. crt.

Numele și prenumele elevului

Disciplina

Cls.

Profe sorul Coordonator

Premi ul

Unitatea școlară

Denumire competiție

1

GRECU DIANA CRISTINA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

8

SZOCS ZOLTAN/ STAMATE DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU"

OLIMPIADA NAȚIONALĂ

A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

2

CRĂCIUN ANDRA NICOLE

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

8

SZOCS ZOLTAN/ STAMATE DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU"

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

3

INDREI DARIANA PERSIDA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

8

SZOCS ZOLTAN/ STAMATE DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

Nil”

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI

SCOl AR

I000 de lei

4

POPA LOREDANA ȘTEFAN IA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

8

SZOCS ZOLTAN/ STAMATE DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEA

NU”

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

5

NEGREA OANA ELENA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

7

SZOCS ZOLTAN/ STAMATE DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU”

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

6

KIS ANDREEA GEORGETA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

6

SZOCS ZOLTAN/ STAMATE DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU”

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

7

BANDE ANDRADA ORHIDEEA

EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

8

SZOCS ZOLTAN/

STAMATE

DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI

I000 de lei

NU”

ȘCOLAR

8

BADEA

ALINA

ZORELA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

8

SZOCS ZOLTAN/ STAMATE DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

JON

AGÂRBICEA

NU"

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

9

CHERTES ALEXANDRA MARIA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl SPORT/ FOTBAL

8

SZOCS ZOLTAN/

STAMATE

DUMITRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA NU”

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

10

RUS DIANA ADRIANA

EDUCAȚIE

FIZICĂ Șl

SPORT/ FOTBAL

8

SZOCS ZOLTAN/ STAMATE DUMIIRU

I

ȘCOALA

GIMNAZIALĂ

„ION

AGÂRBICEA

NU”

OLIMPIADA NAȚIONALĂ A

SPORTULUI ȘCOLAR

I000 de lei

Total general:

40.000 de lei