Hotărârea nr. 432/2014

Hotărârea 432/2014 - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI C L U J - N A P OCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 383.689 din 27.10.2014 al Serviciului Asistența Persoanelor cu Nevoi Speciale din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, prin care se propune alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru a organiza sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități;

Reținând prevederile art. 21 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, (R2). cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, capitolul bugetar 68.02 - Asigurări și asistență socială, pentru organizarea recepției pentru persoanele cu dizabilități, parte a programului organizat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală și Cantina de Ajutor Social și Pensiune.

Nr. 432 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi )

Anexă la Hotărârea nr. 432 /2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U .1 - N A P O C A

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ Șl MEDICALĂ

DEVIZ ESTIMATIV

privind costurile activităților organizate pentru 200 de persoane cu dizabilități, cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități

I. Meniu pentru 200 persoane x 50 lei/persoană

10.000 lei


Total: 10.000 lei