Hotărârea nr. 431/2014

Hotărârea 431/2014 - Alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, în vederea achiziţionării de produse alimentare (dulciuri) şi acordarea acestora cu ocazia Sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou 2015.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală. în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2015

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2015 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 387.268 din 28.10.2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, prin care se propune alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a 180 pachete, la prețul de maxim 100,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor din familiile beneficiare aliate în evidențele serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, cuprinși în Anexa la prezenta hotărâre:

în temeiul art. 11 și 112 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul pe anul 2014 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare (dulciuri) pentru acordarea a 180 pachete, la prețul de maxim 100,00 lei/pachet (inclusiv TVA), care să fie distribuite copiilor din familiile beneficiare aliate în evidențele serviciilor de specialitate ale Direcției de Asistență Socială și Medicală, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2015. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția de Asistență Socială și Medicală.

Nr. 431 din 3 noiembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Anexa la Hotărârea nr. 431 /2014


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA ȘI MEDICALĂ

LISTA

privind repartizarea pachetelor cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou 2015

Nr. crt.

Instituția

Adresa

Persoana de contact

Nr. pachete

Direcția de Asistență Socială și Medicală                                             180

1

Centrul de Zi “Tara Minunilor"

Str. Traian Vuia. nr. 76

Iclodean Cristian

20

2

Centrul de Servicii Social-Medicale

Str. Aviator Bădescu. nr. 32

Vlădescu Alin

70

3

Centrul Social de Urgență

Str. Dragoș Vodă. nr.

36-38

Ploscar Alexandru

10

4

Centrul de Zi provizoriu pentru copiii din rampa de gunoi

Str. Platanilor f.n.

Iclodean Cristian

80

TOTAL GENERAL

180