Hotărârea nr. 399/2014

Hotărârea 399/2014 - Plata sumei de 95.520 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă şi a sumei de 11.565 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Banffy Toma Ştefan Adrian, Banffy Adalbert Iosif, Banffy Fruzsina, Clara Bojthe Cristina, Banffy Andras Jozsef.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 95.520 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință și a sumei de 11.565 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către BANFFY TOMA ȘTEFAN ANDREI, BANFFY ADALBERT IOSIF. BANFFY FRUZSINA, CLARA BOJTHE CRISTINA, BANFFY ANDRAS IOZSEF

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 95.520 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință și a sumei de 11.565 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către BANFFY TOMA ȘTEFAN ANDREI, BANFFY ADALBERT IOSIF, BANFFY FRUZSINA, CLARA BOJTHE CRISTINA, BANFFY ANDRAS IOZSEF - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 343084/411/02.10.2014 al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 95.520 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință și a sumei de 11.565 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei civile nr. 579/R/2014, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 10050/211/2012, către BANFY TOMA ȘTEFAN ANDREI, BANFFY ADALBERT IOSIF, BANFFY FRUZSINA, CLARA BOJTHE CRISTINA, BANFFY ANDRAS IOZSEF;

Reținând prevederile dispozitivului Deciziei civile nr. 579/R/2014, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 10050/211/2012;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de 95.520 lei, reprezentând contravaloarea lipsei de folosință și a sumei de 11.565 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, în baza Deciziei civile nr. 579/R/2014, pronunțată de Tribunalul Cluj în dosarul nr. 10050/211/2012, către BANFY TOMA ȘTEFAN ANDREI, BANFFY ADALBERT IOSIF, BANFFY FRUZSINA, CLARA BOJTHE CRISTINA, BANFFY ANDRAS IOZSEF.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Serviciul juridic, contencios.