Hotărârea nr. 379/2014

Hotărârea 379/2014 - Modificarea art. 1 Teza 1, art. 2.1 şi art. 2.2 ale Hotărârii nr. 74/2014 (alocarea sumei de 7.430.200 lei de la bugetul local pe anul 2014, Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Art. 1, Teza 1, Art. 2.1. și Art. 2.2. ale Hotărârii nr. 74/2014 (alocarea sumei de 7.430,200 de lei de la bugetul local pe anul 2014 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Art. 1 Teza L Art. 2.1. și Art. 2.2. ale Hotărârii nr. 74/2014 (alocarea sumei de 7.430.200 de lei de la bugetul local pe anul 2014 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa consilierilor: Horvâth Anna, Olâh Emese, Csoma Botond, Gered Imre;

Analizând Referatul nr. 325922 din 16.09.2014 al Direcției generale comunicare, dezvoltare locală și management proiecte prin care se propune modificarea Art. 1, Teza 1, Art. 2.1. și Art. 2.2. ale Hotărârii nr. 74/2014 (alocarea sumei de 7.430.200 de lei de la bugetul local pe anul 2014 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Reținând dispozițiile Legii nr. 92/2007 (legea transportului public) și ale Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 1, Teza 1, Art. 2.1. și Art. 2.2. ale Hotărârii nr. 74/2014 (alocarea sumei de 7.430.200 de lei de la bugetul local pe anul 2014 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), care vor avea următorul conținut:

Art. 1, Teza 1.: „Se aprobă alocarea sumei de 7.430.200 de lei de la bugetul local pe anul 2014 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează:

- 7.000.200 de lei în vederea acordării subvenției pe mijloacele de transport în comun studenților posesori ai unuia din cele cinci cârduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, OMN1PASS și „A card/A kdrtya”, în perioada septembrie-decembrie a.c.;

Art. 2. 1.:^Abonamentul subvenționat se acordă doar pentru studenții, masteranzii și doctoranzii de la cursurile de zi ale unei universități acreditate din centrul universitar Cluj-Napoca, prin prezentarea carnetului de student, respectiv a adeverinței vizate la zi și a unuia din cele cinci cârduri menționate”.

Art. 2. 2.: „Cele cinci cârduri vor avea inscripționate logo-ul Primăriei și al Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca”.

Art. H. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 74/20014 rămân neschimbate.

Art. HL. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția generală comunicare, dezvoltare locală și management proiecte și Direcția economică.


PREȘEDțN Jr. Ovi


Contrasfemnea Secretarul m Jr. Auror


iâipntlui, Z

. /Vb'N.CV

1   5 U L


Nr. 379 din 18 septembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)