Hotărârea nr. 377/2014

Hotărârea 377/2014 - Modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010 (aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei, pe termen lung, pentru asigurarea surselor de finanţare pentru programul de realizare a investiţiilor în municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 491/2010, 285/2011, 328/2012, 489/2013, 531/2013, 2/2014, 170/2014 şi 325/2014.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei la Hotararea nr. 433/2010 (aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 300.000.000 lei pe termen lung pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de realizare a investițiilor in municipiul Cluj-Napoca), astfel cum a fost modificata prin Hotărârile nr. 491/2010, 285/2011 , 328/2012,489/2013, 531/2013, 2/2014, 170/2014 si 325/2014

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010 -proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 326675/445/17.09.2014 al Direcției tehnice prin care se propune modificarea Anexei la Hotărârea nr. 433/2010:

Văzând avizul comisiei de specialitate:

Potrivit dispozițiunilor ari. 36. 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se modifică I lotărârea nr. 433/2010. astfel cum a fost modificata prin Hotărârile nr. 491/2010. 285/2011. 328/2012, 489/2013. 531/2013. 2/2014. 170/2014 si 325/2014. conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IL - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează primarul municipiului Cluj-Napoca. Direcția tehnică și Direcția economică.

Nr. 377 din 18 septembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA DIRECȚIA TEHNICĂ

Anexă la Hotărârea nr. 377/2014


LISTA INVESTIȚIILOR CE VOR I I REALIZATE DIN CREDITE

VALORILE. NC INCLUD 1 VA

LEI cu TVA

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

Nr. Hotărâre Consiliul local de aprobare documentații

Valoare aprobată

TOTAL        C+M

Credite bancare

interne, conf.

Credite bancare

interne, conf.

1 otal

credit

tehnico-economice

HCI. nr.2/2OI4 si

II Ci. nr. 170/2014

1ICI nr.325/2014

0                          l

2

3

4

5

6

7

I

Construire sală multifuncțională de sport

295 23.06.2009

269.010.000.00

188.761.100,00

87.989.892,00

87.989.892.00

87.989.892,00

2

Ansamblul Centrul Cultural transilvania - clădirea sălii de concerte, sediul Filarmonicii Transilvania, Piața Transilvania, anexe tehnice si parcaje subterane".

527/14 1 1.2013

288.000.900.00

202.872.100,00

557.843,00

557.843.00

557.843.00

3

Modernizare 100 străzi

33 31.07.2008

1.455.214,61

1.264.166,55

0,00

0,00

0.00

Cobzarilor

480.038.66

358.748.74

0.00

0.00 0.00

Grigorc Ureche

89.264.19

81.838.82

0.00

0.00

0.00

1 lacob

492.487.39

158.008.40

0.00

0.00

0.0()

Simion Mușat

393.424.37

365.570.59

0.00

0.00

0.00

4

Amenajare, modernizare străzi

212.884.441.00

201.824.627.00

114.832.392.37

171.706.868,90

171.706.868,90

Baba Novac

346/09.05.2006

716.645.00

685.213.00

0.00

0.00

0.00

Scurtărilor

342/09.05.2006

1.191.252.00

1.138.912.00

0.00

0.00

0.00

Tărnavelor

452/27.06.2006

1.363.453.00

1.218.782.00

0.00

0.00

0.00

Mărășești

448/27.06.2006

2.680.707.00

2.398.309.00

0.00

0.00

0.00

Calea Borhanciului

437/09.11.2010

7.643.520.00

6.757.348.00

9.477.964.00

9.477.964.00

9.477.964.00

Calea Dezmirului

438/09.1 1.2010

5.342.32O.OO

4.723.475.00

5.888.291.07

5 888.291,07

5.888.291.07

Ciobanului

372/23.05.2006

613.880.00

586.908.00

735.555.35

735.555.35

735.555.35

Răvașului

368/23.05.2006

748.484.00

715.656.00

896.343.25

896.343.25

896.343.25

Acces din str.Oasului la cart. Lombului

363/09.07.2009

7.868.426.00

7.212.623.00

0.00

0.00

0.00

Calea l urzii

112/20.03.2014

19.184.891.00

18.999.991,00

17.000.000.00

23.789.264.84

23.789.264.84

Bethlen Gabor

105/22.03.2011

891.844.00

813.578.00

961.817.08

961.817.08

961.817.08

Gheorghc Doja

104/22.03.2011

2.100.652.00

1.931.980.00

1.658.441,02

1 658.441.02

1 658.441.02

Lhauti Sf. luau

106'22.03.2011

16.01 1.455.00

13.609.971.00

0.00

0.00

0.00

Făgetului

103 22.03.2011

9.219.429.00

8 518.346.00

0.00

0.00

0.00

Oașului

102/22.03.2011

18 942.480.00

17.514.210.00

16.013.022.80

16.013.022.80

16.013.022.80

Luceafărului

234 14.06.2011

4.082.704.00

3.639.187.00

3 809.492.23

3.809.492,23

3.809.492.23

Aleea Vidraru

235/14.06.2011

3.059.339.00

2.720.547.00

2.490.061.33

2.490.061.33

2.490.061.33

Ion Meșter

232 1 4.06.2011

3 813.475.00

3.397.509.OO

3.981.705.59

3 981.705.59

3.981.705.59

Aleea Detunata

233/14.06.2011

1.857.500.00

1.641.697,00

1.990.120.42

1 990.120.42

1.990.120.42

Cernei

241/1 1.06.201 1

2.669.959.00

2.494.376.00

3.046.382.47

3.046.382.47

3.046.382,47

Papai Paris Ferencz

240/1 1 06.201 1

815.631.00

758.417.00

842 647.8 1

842.647.84

842.647.84

Dorobanților 102-1 13

236/1 4.06.2011

961.715.00

895.176.00

1.095.983.56

1.095.983.56

1.095 983.56

Al.Vaida Voievod

231/1 4.06 2011

889.224.00

827.312.00

945.309.06

945.309.06

945.309.06

Costumului

134 20.03.2012

1.951.042.00

1.920.503.00

2.4 19.292.08

2.419.292.08

2 419 292.08

Baia Mare

190 2604.2012

986.225.00

969.569.00

1.222.919.00

1.222.919.00

1.222.919.00

Doritei

189/26.04.2012

772.721.00

759.138.00

958.174.04

958.174.04

958.174.04

rrambitasului

191/26.04.2012

823 525.00

809.211.00

994.784.36

994.784.36

994.784.36

Lapusului

245/24.05.2012

768.561.00

755.037.00

953.015.64

953.015.64

953.015.64

Gh. Pomut

2 14/24.05.2012

397.304.00

389.12.3.00

492.656.96

492.656.96

492.656,96

Donath

240/24.05.2012

1.380.201.00

1 355.412.00

1.711 449.2 1

1 71 1.449.21

1711 449.24

AlVaida Voevod

242 24.05.2012

1.419.606.00

1 394.250.00

1.342.615.53

1 342.615.53

1 342.615.53

Miron Costin

243/24.05.2012

189 065.00

477.100.00

606. 140.60

606.440.60

606.440.60

Mihai Romanul

241/2405.2012

2.164.242.00

2 128.515.00

2 683.660.08

2.683 660.08

2.68.3.660.08

Breaza

246/24.05.2012

1.008.641.00

991.666.00

646.121.76

646.121.76

646.121.76

Povârnișului

239/24.05.2012

855.550.00

840.774,00

0.00

1 060.882.00

1.060.882.00

Scurtărilor

238 24.05.2012

4.690.859.00

1 620.894.00

3.852.757,75

3.852.757.75

3.852.757.75

Sens Giratoriu P-ta 1 Mai

237/24.05.2012

1.197.446.00

1 177.751,00

1.433.353.14

1 433.353.14

1 433.353.14

Simion Mu șal

136/20.03.2012

908.428.00

892.892,00

823.936.71

823.9.36.71

823.936.71

Fantânele-Heinrich 1 Ieine

322/06.09.2011

3.709.1.57.00

3.653.318,00

2.503.149.54

2.503.149.54

2.503 149.54

Răsăritului

321 06.09.2011

4.839.662,00

4.767.556.00

4.000.000,00

I.OOO.OOO.Ol

4.000.000.00

Salcâmului

326/06.09.201 1

1.165.570.00

1.146.333.00

l.l 16.366.01

1 116.366.04

1 1 16.366,04

Iugoslaviei

303 10.08.20! 1

3.600 775.00

3.544.377.0C

3.720.594.36

3.720.594.36

3.720.594.36

Baba Novac

323/30.08.2012

1.263.578.00

1.240.467.00

1.157.899.48

1 157.899.48

1.157.899.48

Tâmavclor

321/30.08.2012

1.240.322.00

I.217.546.OO

1 285.523.76

1 285.523.76

1.285.523.76

Tazlau

321/30.08.2012

1.278.646.00

1.255.3 I8.0C

1.088.692.29

1.088.692.29

1.0X8.692.29

Brates

320/30.08.2012

3.574.501.00

.3.518.1.37.0(

4.017.578.43

4.017.578.43

4.017.578.43

In Jurul Lacului

91/21.02.2013

193.269.00

185.560,00

0.00

0.00

0.00

Bisericii Ortodoxe

248 16.05.2013

2.965.528.00

2.920.390.00

0.00

3.677 254.72

3.677 254.72

Burcbista

94/21.02.2013

967.274.00

948.427.00

0.00

0.00

0.00

1-------------------------

Locomotivei

97 21.02.2013

227.189.00

218.991.00

0.00

281.714,36

281.714.36

Aleea Stadionului

250/16.05.2013

3.686.289.00

3.630.779.00

0.00

0.00

0.00

Metalului

108 21.02.2013

468.274.00

456.608.00

0.00

0.00

0.00

Strungarilor

106/21.02.2013

310.736.00

301.336.00

0.00

0.00

0.00

Atelierului

96/21.02.2013

461.482.00

449.913.00

0.00

0.00

0.00

Munteniei

102/21.02.2013

663.780.00

651.764.00

0.00

0.00

0.00

luliu llatieganu

322730.08,2012

277.485.00

268.564.00

0.00

344.081.40

344.081.40

Donații (tronson intre str.Taietura l urcului si intersecția de la Casa Radio)

439/12.09.2013

6.719.808.00

6.618.183.00

1.04 1.792.51

1.041.792.51

1.041.792.51

Alei adiacente Gh Dima 1-13

436/12.09.2013

1.464.158.00

1.438.161.00

0.00

0.00

0.00

Alei adiacente Gh.Dima 25-11

137/12.09.2013

1.241.235,00

1.218.446.00

1.535.330.00

1.535.330.00

1.535.330.00

Uzinei Electrice

251/16.05.2013

1.933.136.00

1.902.854,00

2.391.152.00

2.391 152,00

2.391.152.00

Dacia

345/11.07.2013

1.569.135,00

1.544.091.00

1.945.727.40

1.945.727.40

Mioriței

344/11.07.2013

520.047.00

510.099,00

644.858.28

644.X58.28

Moldovei

347/1 1.07.2013

497.201,00

487.582.00

616.529.24

616.529.24

11 ie Macelaru

348/11.07.2013

1.375.405,00

1.353.149,00

1.705.502.20

1 705.502.20

Croitorilor

249/16.05.2013

612.447,00

601.170,00

759.434.28

759.434.28

C’-tin Brancoveanu nr. 14-34 A

313/15.07.2014

1.067.633,00

1.055.005.00

1.323.864.92

1.323.864.92

Bistriței

261/19.06.201 1

2.393.691,00

2.368.454.00

2 .968.176.84

2.968.176.84

Daniil P. Barceanu

103/20.03.201 1

922.080.00

906.347.00

1 143.379.20

1.143.379.20

Nicolae Balcescu

317/15.07.201-

1.006.746,00

994.697.00

1.248.365,04

1.248.365.04

Soarelui

315/15.07.2014

405.836.00

399.500.00

503.236.64

503.236.64

Porumbeilor

108/20.03.2014

1.086.385,00

1.068.288.00

1.471.117.40

1.347.117.40

Ciprian Portimbescu

117/15.03.2013

669.805,00

655.584.00

830.558.20

830.558.20

Jiului

109/21.02.2013

3.809.973,00

3.750.220,00

4.724.366.52

4.724.366.52

Meșterul Manole

93/21.02.2013

1.175.104.00

1.153.267,00

1.457.128.96

1.457.128.96

1 larghita

107/21.02.2013

783.601.00

767.397.00

971.665.24

971.665,24

Aleea Cioplea

183'28.04.2014

1.264.505.00

1.247.529.00

1.567 9X6.20

1.567.9X6.20

Aleea Gurghiu

181/28.04.2014

1.473.177.00

1.454.216,00

1.826.739.48

1.826.739.48

F-cii Zahar (tronson intre Fabricii

si Ialomitei)

177/28.04.2014

2.024.967,00

2.000.759,00

2.510.959.08

2.510.959.08

Aleea Peana si alei adiacente

260 19.06.2014

3.723.071.00

3.685.194.00

1.616.608,04

4.6I6.60X.04

Antonio Gaudi nr 1-45

104/20.03.2014

1.939.654.00

1.909.278,00

2.105.170.96

2.405.170.96

Castanilor si alei adiacente

435/12.09.2013

2.440.576.00

2.400.528.00

3.026.314.24

3.026.314.24

Romul Ladea

438/12.09.2013

7.389.144.00

7.277.887.00

6.453.590.85

6.577.590,85

5

Reabilitare termică, clădiri supraetajate

493/10.1 1.2009

121.547.340.00

108.878.490,00

0,00

0,00

0.00

6

Modernizare și extindere

27.741.099.91

27.741.099,91

14.145.396,10

14.145.396,10

14.145.396.10

iluminat public

226/25.05.2010

2.671 589.42

2.671.589.12

227/25.O5.2OIO

2.658.624.03

2.658.624,03

extinderea și reabilitarea sistemului de iluminat public

242 14.06.2011

16.407.402.86

16.407.402.86

14.053.075.40

1 1.053.075.40

14.053.075.40

Modernizare iluminat public

243/14.06 2011

6.003.483.60

6.003.483.60

92.320.70

92.320.70

92.320.70

7

Sazin de înot de polo

HG

1339/1 l.l 1.2009

16.825.673,54

13.122.025,91

0,00

0,00

0.00

8

Autobuze, troleibuze, tramvaie

492/14.12.2010

100.000.000.00

0.00

25.600.000.00

25.600.000,00

25.600.000.00

(pentru anii 2011-2014)

1/27.01.2014

50.720.000.00

0.00

56.874.476.53

0,00

0.00

TOTAL

L037.464.669.06l

744.463.609,37

300.000.000,00|

300.000.000.00l

300.000.000.0(l|