Hotărârea nr. 370/2014

Hotărârea 370/2014 - Acordarea diplomei „Seniorul cetăţii” şi a două premii în sumă netă de 2.500 lei, din bugetul local pe anul 2014, domnului Triff Ioan şi doamnei Gaspar Ilona, conform prevederilor Hotărârii nr. 419/2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea diplomei “ Seniorul cetății ” și a două premii în sumă netă de 2.500 Ici, din bugetul local pe anul 2014, d-lui Triff Ioan și d-nei Gaspar Ilona, conform prevederilor Hotărârii nr. 419/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea diplomei “Seniorul cetății” și a două premii în sumă netă de 2.500 lei, din bugetul local pe anul 2014 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând prevederile Flotărârii nr. 419/2013, privitoare la procedura acordării diplomei „Seniorul cetății” și a premiului de 2500 lei net, de la bugetul local, cu ocazia celebrării Zilei internaționale a vârstnicului, unui bărbat și unei femei, desemnați ca cele mai vârstnice persoane, în anul respectiv, în municipiul Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 315.446/313 din 09.09.2014 al Serviciului stare civilă, prin care se propune acordarea diplomei “Seniorul cetății” și a două premii în sumă netă de 2.500 lei, din bugetul local pe anul 2014, d-lui Triff Ioan și d-nei Gaspar Ilona.

Văzând raportul comisiei de validare în urma votului secret exprimat și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36. 39 alin.l și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art. 1. Se acordă diploma “Seniorul cetății” și un premiu în sumă netă de 2.500 lei, din bugetul local pe anul 2014, d-lui Triff Ioan și d-nei Gaspar Ilona.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică, Direcția

evenimente publice și Serviciul stare civilă.


Nr. 370 din 18 septembrie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)Președinte de ședi

Jr. Ovidi


Secretari 4 >1^0'9

Jr. Aur