Hotărârea nr. 364/2014

Hotărârea 364/2014 - Însuşirea Protocolului privind reglementarea depozitării deşeurilor din judeţul Cluj pe platformele de stocare temporară autorizate şi în curs de autorizare, până la deschiderea celulei de la depozitul nou, ecologic, dar nu mai târziu de 31.12.2015, precum şi monitorizarea depozitului neconform de la Pata Rât.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 24.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2013, din care 8.000 de lei (sumă netă) pentru premierea elevilor Bechet Ioana Alexandra, Popan Tabita-Alina și Oltean Andrei de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Haș Adelina-Cristina de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr", Bora Marilena-Georgiana de la Liceul Teoretic „Avram Iancu", Neag lulia-Alexandra de la Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”, Mustea Oana-Mădălina de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Mihai Mocean de la Liceul Teologic Adventist „Maranatha" (câte 1.000 de lei fiecare - sumă netă), pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2013 și 16.000 de lei (sumă netă) pentru fondul de premiere al profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor (din care 6.000 de lei Colegiului Național „Emil Racoviță”, 2.000 de lei Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Avram Iancu”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Lucian Blaga” și 2.000 de lei Liceului Teologic Adventist „Maranatha”), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 21.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2013, din care 8.000 de lei (sumă netă) pentru premierea elevilor Bechet Ioana Alexandra, Popan Tabita-Alina și Oltean Andrei de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Haș Adelina-Cristina de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Bora Marilena-Georgiana de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”, Neag lulia-Alexandra de la Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”, Mustea Oana-Mădălina de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” (câte 1.000 de lei fiecare - sumă netă), pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2013 și 16.000 de lei (sumă netă) pentru fondul de premiere al profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor (din care 6.000 de lei Colegiului Național „Emil Racoviță”, 2.000 de lei Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr", 2.000 de lei Liceului Teoretic „Avram Iancu”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai” și 2.000 de lei Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia Gina, Borza Ioana Sanda, Chifor Lazăr Ovidiu, Constantea Radu Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin. Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu Marin, Morar Dan Ioan. Mureșan Adrian, Mureșan Anca Angela, Olâh Emese, Oniga Gabriel Mihai. Pop Ioan, Popa Adrian, Popa Irimie Emil. Rațiu Radu Florin. Stoica Doru Mugurel, Șurubaru Gheorghe. Tarcea Dan Ștefan. Tomos Constantin Ioan. Turdean Ovidiu Laurean, Țăgorean Iuliu Mirel;

Analizând Referatul nr. 222998 din 9.07.2013 al Direcției Comunicare, relații publice și turism prin care se propune alocarea sumei de 21.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2013, din care 8.000 de lei (sumă netă) pentru premierea elevilor Bechet Ioana Alexandra. Popan Tabita-Alina și Oltean Andrei de la Colegiul Național „Emil Racoviță”. Haș Adelina-Cristina de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr". Bora Marilena-Georgiana de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”. Neag lulia-Alexandra de la Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”, Mustea Oana-Mădălina de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” (câte 1.000 de lei fiecare - sumă netă), pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2013 și 16.000 de lei (sumă netă) pentru fondul de premiere al profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor (din care 6.000 de lei Colegiului Național „Emil Racoviță". 2.000 de lei Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr". 2.000 de lei Liceului Teoretic „Avram Iancu". 2.000 de lei Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai” și 2.000 de lei Liceului Teoretic „Lucian Blaga". cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca:

în urma dezbaterilor și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit art. 9 (7), art. 12 (3), art. 103. al. (2) și art. 105 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei 24.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2013. din care 8.000 de Iei (sumă netă) pentru premierea elevilor Bechet Ioana Alexandra, Popan Tabita-Alina și Oltean Andrei de la Colegiul Național „Emil Racoviță”, Haș Adelina-Cristina de la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, Bora Marii ena-Georgiana de la Liceul Teoretic „Avram Iancu”. Neag Iulia-Alexandra de la Liceul Teoretic „Gheorghe Șincai”, Mustea Oana-Mădălina de la Liceul Teoretic „Lucian Bl aga’", Mihai Mocean de la Liceul Teologic Adventist „Maranatha" (câte 1.000 de lei fiecare - sumă netă), pentru rezultatele deosebite obținute la examenul de bacalaureat, sesiunea 2013 și 16.000 de lei (sumă netă) pentru fondul de premiere al profesorilor care s-au ocupat de pregătirea elevilor (din care 6.000 de lei Colegiului Național „Emil Racoviță”, 2.000 de lei Colegiului Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Avram Iancu”, 2.000 de lei Liceului Teoretic „Gheorghe Șincai”. 2.000 de lei Liceului Teoretic „Lucian Blaga” și 2.000 de lei Liceului Teologic Adventist „Maranatha"), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Comunicare, relații publice și turism și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Contrasem: Secretarul i Jr. Aurora^

Nr. 364 din 11 iulie 2013 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)