Hotărârea nr. 348/2014

Hotărârea 348/2014 - Dezmembrarea, concesionarea, prin încredinţare directă şi însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr. 16, în suprafaţă de 6 mp., în vederea extinderii şi mansardării locuinţei.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2012, pentru fiecare dintre cele 106 cupluri clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 59/2012

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acordarea unei diplome de aur și a premiului în sumă netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2012, pentru fiecare dintre cele 106 cupluri clujene, care au împlinit 50 ani de căsătorie neîntreruptă, conform Hotărârii nr. 59/2012- proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Anastase Claudia-Gina, Borza Ioana-Sanda, Cătăniciu Steluța-Gustica, Chifor Lazăr-Ovidiu, Constantea Radu-Mihai, Csoma Botond, Dreoni Giacomo, Florian Ovidiu-Valeriu, Gered Imre, Gliga Florin-Valentin, Horvâth Anna, Mihaiu Ligia, Moisin Radu-Marin, Morar Dan-Ioan, Mureșan Adrian, Mureșan Anca-Angela, Olâh Emese, Oniga Gabriel-Mihai, Pop Ioan, Rațiu Radu-Florin, Stoica Doru-Mugurel, Șurubaru Gheorghe, Tomoș Constantin-Ioan, Turdean Ovidiu-Laurean, Țăgorean Iuliu-Mirel, Uioreanu Elena-Ramona;

Analizând Referatul nr. 281577/313 din 12.09.2012 al Serviciului Stare civilă, prin care se propune acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2012, conform Hotărârii nr. 59/2012, pentru fiecare dintre cele 106 cupluri clujene, din anexă, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă acordarea “diplomei de aur” și a premiului în sumă netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2012, pentru fiecare dintre cele 106 cupluri clujene, care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, la data depunerii cererii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Comunicare, Relații Publice și Turism și Serviciul Stare civilă?


Nr. 348 din 27 septembrie 2012 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 348/2012

TABEL NOMINAL

cu cuplurile clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, cărora li se acordă o "diplomă de aur" și un premiu în valoare netă de câte 1000 lei din bugetul local pe anul 2012, conform Hotărârii nr. 59/2012IOSIF


GRIGORE


VALERIU


CORNEL


SAVIN


VASILE


VASILE


LAJOS


ADALBERT


LIVIU


TIBERIU


ȘTEFAN


LUDOVIC


NICOLAE


IOVIAN


IOAN


VASILE


ALEXANDRU


VASILE


IOAN


STOIAN


VASILE


ANDREI


GHEORGHE


ARGHIL-VASILE


GHEORGHE


OCTAVIAN-TUDOR


IOAN


TITUS-OVIDIU


VASILE-SIMION


IOSIF


VARVARA


MARIA


MARTA-VALERIA


SUSANA


DIONA-MARIA


CARMEN-RUXANDRA


ANA


EMMA


IULIANA


ANA


MARTA-CATALINA


MARIA


ANA


EDITH


AURICA


TITIANA


SILVIA


MARIA


ERZSEBET-MATILD


IREN


ELENA


ANA


VALERIA


MAGDALENA


ELENA-ROZALIA


FLOAREA


MARIA


CORNELIA-LIA


LEONTINAVOICHIȚA-ADRIANA


SUSANA


ILONA


29.06.1962


26.07.1962


30.07.1962


22.08.1962


26.06.1962


30.08.1962


14.07.1962


21.07.1962


11.07.1962


18.07.1962


14.07.1962


16.08.1962


21.07.1962


02.07.1962


14.07.1962


05.06.1962


28.08.1962


13.08.1962


22.08.1962


04.09.1962


22.08.1962


01.09.1962


01.08.1962


16.08.1962


25.07.1962


02.09.1962


14.07.1962


06.08.1962


18.08.1962!

95

TANȚĂU

VASILE

MARIA

18.08.1962

96

TĂRĂU

ILIE

ELISABETA

16.06.1962

97

TEREC

GHEORGHE

SUSANA

11.08.1962

98

TICO

IUSTIN-LUCIAN

EMILIA

01.07.1962

99

TRIFAN

EMIL

ANA

02.07.1962

100

TUDUCE

EMIL

MARIA

13.07.1962

101

UCENIC

IOAN

ZINCUȚA

21.07.1962

102

URSU

VIOREL

MARIOARA-DORINA

09.07.1962

103

VEZENDAN

VASILE

ANA

24.05.1962

104

ZADOR

CONSTANTIN-ANDREI

LUCIA

11.08.1962

105

ZENTKO

IULIU-MIHAI

ROZALIA

29.08.1962

106

ȚEPUȘE

VIOREL

ALEXANDRINA

29.06.2012