Hotărârea nr. 34/2014

Hotărârea 34/2014 - Însuşirea documentaţiei cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 57.

CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 57

Consiliul local ai municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 57 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 47581/45/10.02.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de reapartamentare a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 57;

Reținând prevederile Ordinului nr. 634/2006 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, modificat prin Ordinul nr. 134/2008 și Ordinul nr. 415/2008, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, modificată și republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c" al. 5 lit. „b", 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă ieșirea din indiviziune a podului din imobilul situat în muncipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 57, compus din:

teren intravilan în suprafață de 745 mp. cu nr. topo. 4908/1/1, nr. cad. 8691, înscris în CF nr. 271282 Cluj-Napoca, (CF vechi 127359) și construcția CI, cu nr. topo. 4908/1/1/C, nr. cad. 8691-C, înscrisă în CF 271282-C1, având 12 apartamente, cu părți indivize comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces în imobil, coridoarele de acces în pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poartă, podul, acces pod, racordurile de apă, canal, electricitate, gaz metan, respectiv:

 • -   apartamentul nr. 1, la parter, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, o boxă cu suprafața de 8,77 mp., cu suprafața utilă de 46,98 mp., cu părți indivize comune în cotă de 8,46/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 63/745 parte, înscris în CFnr. 271282-C1-U9;

 • -   apartamentul nr. 2, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o baie, un culoar, boxă pivniță. împrejmuire cu suprafața de 14,62 mp., cu suprafața utilă de 45,79 mp., cu părți indivize comune în cotă de 9,07/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 68/745 parte, înscris în CF nr. 271282-C1-U4;

 • -   apartamentul nr. 3, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, un antreu, o pivniță, cu suprafața utilă de 64,05 mp., cu părți indivize comune în cotă de 10,22/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 75/745 parte, înscris în CF nr. 271282-C1-U1;

 • -   apartamentul nr. 4, la parter, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, un antreu, un wc. o pivniță cu suprafața de 16,66 mp, cu suprafața utilă de 49,70 mp., cu părți indivize comune în cotă de 10.53/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de

parte, înscris în CF nr. 271282-C1 -U11;

 • -   apartamentul nr. 5, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, o pivniță, cu suprafața utilă de 34,82 mp., cu părți indivize comune în cotă de 5,72/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 43/745 parte. înscris în CF nr. 271282-C 1 -U7;

 • -   apartamentul nr. 6. la parter, compus din: trei camere, bucătărie, baie, pivnița cu suprafața de 4,23 mp., cu suprafața utilă a apt. de 56,68 mp., cu părți indivize comune în cotă de 9,64/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 72/745 parte, înscris în CF nr. 271282-C1-U6;

 • -   apartamentul nr. 7, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o baie, o pivniță cu suprafața de 8,86, cu suprafața utilă de 47,61 mp., cu părți indivize comune în cotă de 8,30/100 parte. înscris în CF nr. 271282-C1-U10;

 • -   apartamentul nr. 8, corp clădire A, compus din: o cameră, o bucătărie, un wc comun, pivniță, cu suprafața utilă de 43,67 mp., cu părți indivize comune în cotă de 6,54/100 parte. înscris în CF nr. 271282-C1-U12;

 • -   apartamentul nr. 9, compus din: două camere, bucătărie, wc, pivniță, cu suprafața utilă de 48,09 mp., cu părți indivize comune în cotă de 7,20/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 720/10000 parte, înscris în CF nr. 271282-C1-U3;

 • -   apartamentul nr. 10, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, cu suprafața utilă de 34,40 mp., cu părți indivize comune în cotă de 6,48/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 48/745 parte, înscris în CF nr. 271282-C1-U5;

 • -   apartamentul nr. 11, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, o pivniță cu suprafața de 18,18 mp., cu suprafața utilă de 57,93 mp., cu părți indivize comune în cotă de 11,46/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 1146/10000 parte, înscris în CF nr. 271282-C 1-U8;

 • -   apartamentul nr. 12, Corp clădire A, la parter, compus din: o cameră, bucătărie, un wc comun, cu suprafața utilă de 30,36 mp., cu pivniță în suprafață de 8 mp., cu părți indivize comune în cotă de 5,08/100 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 38/745 parte, înscris în CF nr. 271282-C 1-U2.

(2) Situația propusă după ieșirea din indiviziune a podului este următoarea:

 • -  teren intravilan în suprafață de 745 mp. cu nr. topo. 4908/1/1, nr. cad. 8691 și construcția CI, având 15 apartamente, cu părți indivize comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces în imobil, coridoarele de acces în pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poartă, acces pod, racordurile de apă, canal, electricitate, gaz metan, respectiv:

apartamentul nr. 1, la parter, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, o boxă cu suprafața de 8,77 mp., cu suprafața utilă de 46,98 mp., cu părți indivize comune în cotă de 353/10000 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 63/745 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Opriș Bucur Bogdan și Opriș Alice Constantina;

 • -   apartamentul nr. 2, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o baie, un culoar, boxă pivniță, împrejmuire cu suprafața de 14,62 mp., cu suprafața utilă de 45,79 mp., cu părți indivize comune în cotă de 344/10000 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 68/745 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Oltean Gheorghe;

 • -   apartamentul nr. 3. la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, un antreu, o pivniță, cu suprafața utilă de 64,05 mp., cu părți indivize comune în cotă de 481/10000 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 75/745 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Nistor Andra-Bianca;

 • -   apartamentul nr. 4, la parter, compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, un antreu, un wc, o pivniță o pivniță cu suprafața de 16,66 mp, cu suprafața utilă de 49,70 mp., cu părți indivize comune în cotă de 373/10000 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 78/745 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Oltean Viorica;

 • -   apartamentul nr. 5, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, o pivniță, cu suprafața utilă de 34,82 mp., cu părți indivize comune în cotă de 262/10000 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 43/745 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou. în proprietatea lui Bica Piroska-Olga;

 • -   apartamentul nr. 6. la parter, compus din: trei camere, bucătărie, baie, pivnița cu suprafața de 4,23 mp., cu suprafața utilă a apt. de 56,68 mp., cu părți indivize comune în cotă de 426/10000 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 72/745 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Petrea Marinela Cristina;

apartamentul nr. 7, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o baie, o pivniță cu suprafața de 8,86, cu suprafața utilă de 47,61 mp., cu părți indivize comune în cotă de 358/10000 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou , în proprietatea lui Ardelean Daniel și Ardelean Annamaria;

apartamentul nr. 8 corp clădire A, compus din: o cameră, o bucătărie, un wc comun, pivniță, cu suprafața utilă de 43,67 mp., cu părți indivize comune în cotă de 328/10000 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -   apartamentul nr. 9 compus din: două camere, bucătărie, wc, pivniță, cu suprafața utilă de 48,09 mp., cu părți indivize comune în cotă de 361/10000 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea Statului român, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • -   apartamentul nr. 10, la parter, compus din: o cameră, o bucătărie, o cămară de alimente, cu suprafața utilă de 34,40 mp., cu părți indivize comune în cotă de 259/10000 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 48/745 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Szekely Dezideriu și Szekely Ana;

 • -   apartamentul nr. 11 compus din: două camere, o bucătărie, o cămară de alimente, o baie, o pivniță cu suprafața de 18,18 mp., cu suprafața utilă de 57,93 mp., cu părți indivize comune în cotă de 435/10000 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou C1-U8, în proprietatea lui Raț Crista Anita;

 • -   apartamentul nr. 12, Corp clădire A, la parter, compus din: o cameră, bucătărie, un wc comun, cu suprafața utilă de 30,36 mp., cu pivniță în suprafață de 8 mp., cu părți indivize comune în cotă de 228/10000 parte și teren atribuit în proprietate în cotă de 38/745 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Raț Crista Anita;

POD. cu suprafața utilă de 771,00 mp., cu părți indivize comune în cotă de 59171/10000 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în favoarea proprietarilor de apartamente, conform părților indivize comune aferente fiecărui apartament.

Art. 2. Se aprobă modificarea părților indivize comune a apartamentelor ca urmare a ieșirii din indiviziune a podului.

Art. 3. Se apobă dezlipirea prin partaj voluntar a podului cu suprafața utilă de 771,00 mp., cu părți indivize comune în cotă de 59171/10000 parte, astfel:

 • -   POD (Unitatea individuală nr. 13), cu suprafața utilă de 653,00 mp., cu părți indivize comune în cotă de 4906/10000 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în favoarea: proprietarilor ap. 1 în cotă de 9,19%; proprietarilor ap. 2 în cotă de 9,07%; proprietarilor ap. 3 în cotă de 12,65%; proprietarilor ap. 4 în cotă de 9,81%; proprietarilor ap. 5 în cotă de 6,92%; proprietarilor ap. 6 în cotă de 11.21%; proprietarilor ap. 7 în cotă de 9,41%; proprietarilor ap. 8 în cotă de 8,64%; proprietarilor ap. 9 în cotă de 9,50%; proprietarilor ap. 10 în cotă de 6,84%; proprietarilor ap. 11 în cotă de 0,72% și proprietarilor ap. 12 în cotă de 6,04%;

POD (Unitatea individuală nr. 14), cu suprafața utilă de 75.00 mp., cu părți indivize comune în cotă de 563/10000 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Raț Crista Anita;

 • -    POD (Unitatea individuală nr. 15), cu suprafața utilă dc 43,00 mp., cu părți indivize comune în cotă de 323/10000 parte, care va fi înscris în CF nou Cluj-Napoca, cu nr. cadastral nou, în proprietatea lui Raț Crista Anita.

Art. 4. Se însușește documentația cadastrală de reapartamentare pentru imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 decembrie 1989 nr. 57, întocmită de PFA Colțan Dan-Mihai, ce se constituie în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Președinte de ședință, Ec. Florin>yălerâin Gliga


Nr. 34 din 20 februarie 2014 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 34/2014

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ COLȚAN DAN MIHAI

CERTIFICAT DE AUTORIZARE A.N.C.P.I.

AUTORIZAȚIA Seria RO-B-F, Nr. 0785

Tel. 0744/889434 sau 0740-761186


FIȘA PROIECTULUI

DENUMIREA LUCRĂRII:

Documentație cadastrala pentru REAPARTAMENTARE prin ieșirea din indiviziune a podului de deasupra ap. nr. 11 si ap. nr. 12

BENEFICIAR:

Rat.Cri.sta Anira--------------------------------------

Mun. Cluj-Napoca, str. Cireșilor, nr. 29, jud. Cluj.

AMPLASAMENT:

Mun. Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 57, jud. Cluj.

EXECUTANT:

Ing. COLȚAN DAN MIHAI

DATA EXECUTĂRII:

IANUARIE 2014


.^execute

CERTIFICAT V, DE      f

UTORIZARE 1 0785/2010 | [COLȚAN AN - MIHAI
MEMORIU TEHNIC

Atiresa*imobUulm^XZlaj-NUp^^7^îr70Wernrfb’rre_t9897TTr_57rjnd_eitij:

 • 2. Beneficiarul lucrării :

Rar Crista Anita

Mun. Cluj-Napoca, str. Cireșilor, nr. 29, jud. Cluj.

 • 3. Persoana fizica autorizata : ing. Coltan Dan Mihai, autorizație RO-B-F-0785/2010

 • 4. Obiectul lucrării : Corpul de proprietate care face obiectul acestei lucrări este situat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 57, jud. Cluj. Pe acest teren este amplasata o construcție CI - înscris in CF 271282-C1

 • 5. Scopul lucrării : REAPARTAMENTARE prin ieșirea din indiviziune a podului de deasupra ap. nr. 11 si ap. nr. 12, in baza unei autorizații de construire ce urmeaza a fi eliberata

 • 6. Amplasamentul imobilului: Corpul de proprietate este amplasat în intravilanul mun. Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 57, jud. Cluj.

 • 7. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : Pentru realizarea măsurătorilor s-a utilizat metoda de lucru măsurătorilor GPS static prin staționarea pe doua puncte cunoscute din rețeaua geodezica de sprijin, combinata cu metoda drumuirii si radierii.

 • - aparatura folosita: 3 receptoare GPS SOKKIA STRATUS, statie teodolit electrooptic Elta3. Pentru realizarea măsurătorilor s-a folosit următoarele puncte de sprijin vechi: Tăietură Turcului materializate cu masa metalic si Gheorgheni Sud Vest materializate cu borna de beton, si Puncte noi: 100 si 101. Punctele geodezice vechi menționate mai sus sunt in stare buna. Punctele topografice noi determinate in cadrul lucrării sunt materializate cu bulon metalic - vezi anexa:Descriere topografica. Preciziile obținute: cu precizia de 5 “ pentru unghiuri si +(3 + 2 ppm x D) pentru distante, compensarea s-a realizat cu ajutorul programului Toposys prin metoda celor mai mici patrate. Rcprczentarca-i-n-format-dwg, dxfs-a realizat cu ajutorul programului ZW CAD.—

 • - eroarea de determinare a punctelor de sprijin este de 2 cm, iar a punctelor de pe contur este de 5 cm si se incadreaza in toleranta de +.10 cm pentru punctele de contur ale imobilului

 • - Sistem de proiecție -STEREO 1970 - Trapezul - L-34-48-C-a-4-II

 • - s-a calculat prin metoda analitică suprafața măsurată, rezultând o suprafață de 745 mp si s-a

elaborat Planul de amplasament si delimitare a imobilului scara 1:500. S-a utilizat un computer PentiumIV pentru prelucrarea datelor si intocmirea documentației.

Imobilul este împrejmuit parțial cu gard

 • 8. Situația juridica a corpului de proprietate: Corpul de proprietate este înscris în C.F. nr. 271282-C1 Cluj-Napoca, nr. cad. 271282-C1.

Mențiune : ap. nr. 11 are o cota de 1146/10000 din părțile indivize comune si ii revine o suprafața de 88.36mp din pod, ap. nr. 12 are o cota de 508/10000 din părțile indivize comune si ii revine o suprafața de 39.17mp din pod. Din totalul suprafeței din pod ce revine ap. 11 si 12, respectiv 127,53mp, 77.00mp reprezintă suprafața din pod de deasupra ap. 11, si 43.00mp reprezintă suprafața din pod de deasupra ap. 12, restul de 7.53mp se atribuie ap. nr. 13

înscrieri privitoare la sarcini :

 • - Intabulare, drept de ipoteca, valoare 112. 281. 390 Lei + dobânzi aferente - Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca - asupra unitarii individuale nr. 6

 • - Intabulare, drept de ipoteca, valoare 10. 834 Lei + dobanda - Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca - asupra unitarii individuale nr. 12


Data: 09.01.2014

întocmit,


COLTAN DAN

Carte Funciară Colectivă Nr. 271282-C1


COPIE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoc

A. Partea I. (Foaie de avere)

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57                                CARTE FUNCIARA NR. 271282-C1

CAD: 8691-C Nr. Topo: 4908/ 1/ 1/ C Suprafața: -                               Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

Parti comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces în imobil, coridoarele de acces în pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poarta, podul, acces pod, racordurile de apă, canal, electricitate, gaz-metan

Observații: -

Nr. tron son

Sca ra

Nivel

Nr. Ap.

Cod U.I.

Nr. CF individ

Supraf. utila

Cota parti comune

Cota teren

Observații

parte

1

9

271282-

C1-U9

47,0

846/ 10000

63/ 745

compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 boxă cu suprafața de 8,77 mp, cu suprafața utilă de 46,98 mp, cu p.i.c. 8,46/100

parte:

2

4

271282-

C1-U4

46,0

907/ 10000

68/ 745

Ap. nr. 2, compus din : 1 cameră, 1 bucătărie,

1 baie, 1 culoar, boxă pivniță, împrejmuire, cu suprafața de 14,62 mp, cu Su = 45,79 mp, cu p.i.c. 9,07/100 și teren atribuit în proprietate 68/745 parte

parter

3

1

271282-Cl-Ul

64,0

1022/ 10000

75/ 745

compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 pivniță, cu suprafața utilă de 64,05 mp, cu p.’i.c. 10,22/100

parter

4

11

271282-Cl-Ull

49,7

1053/ 10000

78/ 745

Apartamentul nr. 4 compus din 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 wc, 1 pivniță cu suprafața de 16,66 mpă, PIC de 49,70 mp, PIC de 10,53/100 TEREN în proprietate 78/745 parte

parter

5

7

271282-

C1-U7

35,0

572/

10000

43/ 745

compus din: 1 cameră, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 pivniță, suprafața utilă: 34,82 mp, p.i.c. 5,72/100 parte înscrise în cartea funciară colectivă nr. 127359, teren în folosință: 43/745 parte

parter

6

6

271282-

C1-U6

57,0

964/ 10000

72/ 745

Compus din 3 camere, bucătărie, baie, pivnița cu su de 4,23 mp, cu su a apt de 56,68 mp. Teren în proprietate 72/45 parte

Parter

7

10

271282-

C1-U10

47,61

8,30

62\

Apartamentul nr. 7, la parter, compus din :

1 cameră, 1 bucătărie, 1 baie, 1 pivniță cu suprafața de 8,86 mp. cu S.u=47,61_mp._cu p.i.c=8,30/100 . Teren în proprietate f62/445Jjarte .

8

12

271282-

C1-U12

43,67

Ap.nr.8, corp clădire A, compus din~Tcarneră, Ibucătărie, lwc comun cu ap.13, pivniță, suprafața utilă de 43,67mp, cu p.i.c de 6,54/100

-

9

3

271282-

C1-U3

48,0

720/ 10000

720/ 10000

Compus din 2 camere, bucătărie, wc, pivniță cu su de 48,09 mp

parter

10

5

271282-

C1-U5

34,0

648/

10000

48/ 745

Apartamentul nr. 10, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, cu suprafața utilă de 34,40 mp, cu părțile indivize comune aferente în cotă de 6,48/100 parte înscrise în cartea funciară colectivă 127359. Teren atribuit în proprietate; 48/745 parte

parter

11

8

271282-

C1-U8

58,0

1146/ 10000

1146/ 10000

compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 pivniță cu suprafața de 18,18 mp, cu suprafața utilă de 57,93 mp, cu p.i.c. 11,46/100

parter

12

2

271282-

C1-U2

30,0

508/ 10000

38/ 745

Ap.nr.12, corp clădire A, la parter, compus din lcameră,bucătărie,lwc comun cu suprafața utilă de 30,36mp, cu pivniță în suprafață de 8mp, cu pTi.c de‘5,08/100 parte

Teren atribuit în proprietate : 38/745 parte

TOTAL

558,00

Descriere

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CONSTRUCȚIE

Observații / Referințeînscrieri privitoare la proprietate

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 1

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

26614 / 23.04.2007

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________1

Contract de vanzare-cumparare nr. 866/19.04.2007, emis de notar public Jakab Etelka

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota

Al

actuala 1/1, cota inițiala 1/1

(provenita din conversia CP

1

1

OPRIȘ BUCUR BOGDAN, căsătorit CU

128429)

2

OPRIȘ ALICE CONSTANTINA, bun comun

Unitate individuala Nr: 2

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

6172 / 09.04.1998

Contract de vanzare-cumparare nr. 35776, din 10.11.1997, emis de SC Constructardealul SA

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 128785)

1 |OLTEAN GHEORGHE

Unitate individuala Nr: 3

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

17280 / 04.11.1998

Act

Bl

(provenita din conversia CF 131097)

Radiata prin cererea 89431 / 09.08.2010; actul nr. 36425 / 21.07.1998

1 IUH-.U t-U'ti iLCm     TJLJ 1 f    Ut T 1U f'V    U'fJU'iUuUn UU IU uni, rTT U JOaU‘11 L/ 1"~

11531 / 03.07.2003

Certificat moștenitor nr. 38/2003, emis de notar public Mihuțiu Oana

B2

(provenita din conversia CF 131097)

aettiala-O; cota inițiala-1 / 1-

1 | CORPAPEA M IRC EA, bun propriu

89431 / 09.08.2010

Act administrativ nr. 36425, din 21.07.1998, emis de SC CONSTRUCTARDEALUL SA CLUJ NAPOCA

B3

Se radiază notarea interdicției de înstrăinare de sub Bl

-

124504 / 31.10.2011

Act notarial nr. 793, din 24.10.2011, emis de BNP GHILE BIANCA -LAVINA

B4

Radiata prin cererea 124504 / 31.10.2011; actul nr. 825/ 28.10.2011

ir» 1A1 1        /—’JTI C DTAM/-A  1 M/TMA    L, ~4-^      mnOATlCA Mînr-'-A

T J C*T. IVJ.CXJ 11, HUUJ" UniLt-Dlnl'ILM  UMVti’î/TJ tnUTiClutU TTTtTVJ CUM HUCn rtltA^CMȚ

Act notarial nr. 825, din 28.10.2011, emis de BNP GHILE BIANCA-LAVINA

85

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1 | NISTOR ANDRA - BIANCA, bun propriu

B6

se radiază notarea promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare de sub B4

-

Unitate individuala Nr: 4

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

10974 / 08.07.1998

Contract de vanzare-cumparare nr. 31196, din 25.11.1996, emis de SC Constructardealul SA

1

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/2, cota inițiala 1/2

A1

(provenita din conversia CF

129414/A)

1 |OLTEAN VIORICA

82

se notează interdicția de înstrăinare timp de 10 ani de la data cumpărării 25.11.1996 conform Legii 112/1995

Al

(provenita din conversia CF 129414/A)

Unitate individuala Nr: 6

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

18575 / 30.09.2004

Titlu proprietate nr. 40726, din 22.07.2004, emis de Consiliul Local

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept CUMPĂRARE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 150761)

1 | PETREA MARINELA CRISTINA

B2

INTERDICȚIA DE ÎNSTRĂINARE A APARTAMENTULUI ÎN BAZA ART 9 DIN L 112/1995

Al

(provenita din conversia CF 150761)

Unitate individuala Nr: 7

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

15747 / 12.03.2007

Contract de vanzare-cumparare nr. 258, din 09.03.2007, emis de BNP Popa Anca Gabriela

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 127968)

1

ARDELEAN DANIEL, și soția

2

ARDELEAN ANNAMARIA, bun comun

Unitate individuala Nr: 8

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

16382/ 26.09.1996

Cerere

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 127360)

1

STATULUI ROMÂN, în administrarea operativă a

2

CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CLUJ-NAPOCA

Unitate individuala Nr: 9

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

16382 / 26.09.1996

Act nr. documențație tehnică

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 127360)

1

STATUL ROMAN, în administrarea operativă a

2

CONSILIULUI LOCAL, al municipiului Cluj Napoca

Unitate individuala Nr: 11

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

108532 / 08.09.2008

Contract de vanzare-cumparare nr. 4270/05.09.2008, emis de notar public Stancu Tudor

Bl

(provenita din conversia CF 129257)

actuala 0, cota inițiala' 1/1

1 | S.C. SUPERMED SRL -GU SEDIUL ÎN CLUJ-NAPOCA

108534/ 03.09.2008

Act

B2

(provenita din conversia CF 129257)

Radiata prin cererea 137840 / 14.12.2012; actul nr. 2952/ 12.12.2012

3C fiutCuLu înrcruic^ru Ud tt'TSLruitturc țjt ytcratu

4

DA Mm TD AA1CT1 WAMTA CA fl 111 eiimnc A! A pi IM

137840 / 14.12.2012

Act notarial nr. 2952, din 12.12.2012, emis de BUZDUGAN MARIANA

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1 | RAȚ CRISTA ANITA, bun propriu

Unitate individuala Nr: 12

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

14587/ 20.04.2006

Contract de vanzare-cumparare nr. 40796, din 12.09.2005, emis de CONS.LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 158097)

1

SFAIT VASILE, și soția

2

SFAIT ELISABETA

B2

totodată se notează interdicția de îsntrăinare 10 ani de la data cumpărării în baza L112/1995

Al

(provenita din conversia CF 158097)

21412 / 07.06.2006

Act , din 06.06.2006

B3

se notează contractul-promisiune de vânzare cumpărare, încheiat sub semnătură privată la data de 06.06.2006, între Sfait Vasile și soția Sfait Elisabeta în calitate de promitenți-înstrăinători și Miron Angela și minorii Sfait Doru-Alexe și Miron Antonio-Eliomar în calitate de promitenți-dobânditori, asupra imob.de sub A+l

Al

(provenita din conversia CF 158097)

X

. J'\7549 / 23.04.2004

Certificat moștenitor nr. 27/2004, emis de M. Lupea

53

Intabulare, drept de PROPRIETATE, moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 1/2, cota inițiala 1/2

Al

(provenita din conversia CP

129414/A)

1 OLTEAN VIORICA

i Unitate individuala Nr: 5                                                                    ?

' înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

5450 / 30.03.1998

Contract de vanzare-cumparare nr. 31333, din 28.11.1996, emis de SC CONSTRUCTARDEALUL SA CLUJ

Bl

(provenita din conversia CF 128132/A)

Radiata prin cererea 59979 / 14.05.2013; actul nr. 717 / 14.05.2013

art. 9, L-l-12/95

8466 / 10.03.2006

Certificat moștenitor nr. 20/2006, emis de Notar Stancu Tudor

B2

(provenita din conversia CF 128132/A)

actt±ala-6, cota inițiala 1-/--2

1 | CORDOS MARIA, bun propriu

B3

(provenita din conversia CF 128132/A)

actuata-0, cota inițiala 1/2

i | MARDAN CĂLIN--CAME LI U, bun propriu

59979 / 14.05.2013

Act notarial nr. 717, din 14.05.2013, emis de Visan Ioana Almira

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1 | BICA PIROSKA-OLGA, bun propriu

B5

totodată se radiază notarea de sub Bl

-
înscrieri privitoare ia proprietate

Observații / Referințe

8063 / 21.05.1998

Contract de vanzare-cumparare nr. 35616, din 14.10.1997, emis de SC CONSTRUCTARDEALUL SA CLUJ-NAPOCA

A

ii

31

(provenita din conversia CF      V

1273S9)                          '

Radiata prin cererea 81013 / 01.08.2012; actul nr. 382 / 31.07.2012

ani de-la dota-ettmpărării-14.10.1997.

21802 / 14.12.1999

Certificat moștenitor nr. 123, din 20.10.1999, emis de notar PETRU FEURDEAN, dosar 138/1999

B2

(provenita din conversia CF

127359)

actuala 0, cota initiolo 1/1

1 | KG-MIVES AN NA, bun propriu

| 81013 / 01.08.2012

Act notarial nr. 382, din 31.07.2012, emis de MĂRGINEAN CARMEN MIHAELA

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

1

SZEKELY DESIDERIU, și soția

2

SZEKELY ANA, bun comun

B4

Se radiază interdicția de înstrăinare notată sub Bl

-
C. Partea III. (Foaie de sarcini)


Vș ^CONSTRUCȚIE

C'J Jt

W ZT,          ----------------------------

/ f ^Înscrieri privitoare la sarcini

NU SUNT

Unitate individuala Nr: 1 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT


Observații / Referințe


Observații / Referințe


Unitate individuala Nr: 2 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT


Unitate individuala Nr: 3 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT


Unitate individuala Nr: 4 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT


Unitate individuala Nr: 5 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT


Observații / Referințe


Observații / Referințe


Observații / Referințe


Observații / Referințe


Unitate individuala Nr: 6

înscrieri privitoare Ia sarcini

Observații / Referințe

18575/ 30.09.2004

Contract imprumut nr. 741, din 22.07.2004

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 112.281.390,00 / LEI, +dobânzi aferente, cota actuala 1/1, cota inițiala 1/1

Al

(provenita din conversia CF 150761)

1 | CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA


Unitate individuala Nr: 7 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT


Unitate individuala Nr: 8 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT


Unitate individuala Nr: 9 înscrieri privitoare la sarcini NU SUNT


Unitate individuala Nr: 10 înscrieri privitoare la sarcini

NU SUNT      ~


Observații / Referințe


Observații / Referințe


Observații / Referințe


Observații / Referințe


Unitate individuala Nr: 11

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

108534/ 08.09.2008

Act nr. 4271/05.09.2008, emis de notar public Gorun T.

CI

(provenita din conversia CF 129257)

Radiata prin cererea 137840 / 14.12.2012; actul nr. 2952 / 12.12.2012

alte ■sume datorate-și-cl=tefeitelt

i BANGA TRANSILVANIA SA-CLUJ SUCURSALA-CLUJ


Unitate individuala Nr: 12

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

14587 / 20.04.2006

Contract imprumut nr. 791, din 12.09.2005, emis de CONS.LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 10.834,00 / RON, plus dobânda

Al

1 | CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCAANCPI

U.FVTJA VATH‘S.M.5 II »    « I O * ' 1 < l >1

r! «LIV HiVI IVI'IMII l u.»


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.cerere

73208

Ziua

11

Luna

06

Anul

2013


A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 271282-C1-U8 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 129257

Unitate individuala                                       (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 129257 )


Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57, etaj parter, nr. ap. 11

Parti comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces în imobil, coridoarele de acces în pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poarta, podul, acces pod, racordurile de apă, canal, electricitate, gaz-metan


Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topografic

Suprafața construita (mp)

Suprafața utila (mp)

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 4908/ 1/ 1/ XI

58,0

1146/ 10000

1146/10000

compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 pivniță cu suprafața de 18,18 mp, cu suprafața utilă de 57,93 mp, cu p.i.c. 11,46/100


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

CARTE FUNCIARA NR. 271282-C1-U8

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

137840 / 14.12.2012

Act notarial nr. 2952, din 12.12.2012, emis de BUZDUGAN MARIANA

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al        |

1 | RAȚ CRISTA ANITA, bun propriu


C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 271282-C1-U8


Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


înscrieri privitoare la sarcini


Observații / Referințe


NU SUNTAnexa Nr. 1 la Partea I

CARTE FUNCIARA NR. 271282-C1-U8

Comuna/Oras/Muni'-ipiu: Cluj-Napoca

Unitate individuala

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57, etaj parter, nr. ap. 11

Parti comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces în imobil, coridoarele de acces în pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poarta, podul, acces pod, racordurile de apă, canal, electricitate, gaz-metan

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topografîc

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 4908/ 1/ 1/ XI

58,0

1145/

10000

1146/

10000

compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 cămară de alimente, 1 baie, 1 pivniță cu suprafața de 18,18 mp, cu suprafața utilă de 57,93 mp, cu p.i.c. 11,46/100

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU.este valabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt su S-a achitat tariful de 20 RON, imobiliară cu codul nr. 272,

pt^bile de orice modificare, în condițiile legii.

nr. CJ13C21257/11-06-2013, pentru sen/iciul de publicitate


Data soluționării,

12/06/2013

Data eliberării,


trator,

ICA

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru INFORMARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


Nr.cerere

73208

Ziua

11

Luna

06

Anul

2013


A. Partea I. (Foaie de avere)

CARTE FUNCIARA NR. 271282 Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca Nr. CF vechi: Nr. 127359


TEREN intravilan                                          (provenita din conversia de pe hârtie a CF Nr. 127359 )

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57


Nr crt

Nr.cadastral

Nr.topogra fie

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Cad: 8691

Top:

''4908/ 1/ 1

Din acte: 745; Măsurată: -

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 271282-C1


B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

'.4587/ 20.04.2006


CARTE FUNCIARA NR. 271282

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca


Observații / ReferințeContract de vanzare-cumparare nr. 40796, din 12.09.2005, emis de CONS,LOCAL

AL MUN.CLUJ NAPOCA_____________________________________________

Intabulare,. drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota

actuala 38.000 / 745.000____________________________________________________

 • 1 | SFAIT VASILE, și soția

 • 2SFAIT ELISABETA


124504/ 31.10.2011

B4


Act notarial nr. 825, din 28.10.2011, emis de BNP GHILE BIANCA-LAVINA

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 75.000 / 745.000________________________________________________

1 | NISTOR ANDRA - BIANCA, bun propriu


Al


cota 75/745 parte teren aferent ap. 3


6172 / 09.04,1998
Contract de vanzare-cumparare nr. 35776, din 10.11.1997, emis de SC

Constructardealul SA____________________________________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 68,000/745,000____________________________________________

1 OLTEAN GHEORGHE81013 / 01.08,2012


,7


Act notarial nr. 382, din 31.07.2012, emis de MĂRGINEAN CARMEN MIHAELA Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 48.000 / 745.000_________________________________________________

 • 1 IsZEKELY DESIDERIU, și soția

 • 2 SZEKELY ANA, bun comun


Al


cota de 48/745 parte af. ap. 10


18575 / 30,09.2004Titlu proprietate nr. 40726, din 22.07,2004____________________________________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept CUMPĂRARE, dobândit prin Convenție, cota actuala 72.000 / 745.000

1 Ipetrea marinela cristina


Al


(provenita din conversia CF 127359) Asupra cotei de 72/745 parte teren aferent apt nr 6


137840 / 14.12.2012


B10


Act notarial nr. 2952, din 12,12.2012, emis de BUZDUGAN MARIANA________

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 85.377 / 745.000____________

1 I RAȚ CRISTA ANITA, bun propriu


Alteren aferent ap. 11


26614 / 23.04.2007

Contract de vanza-e-cumpara~e nr. 866/19.04.2007, emis de notar public Jakab Etelka

I Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 63.000/ 745.000

Al

(provenita din conversia CP

127359) teren arerent ap. 1

i 1

1

OPRIȘ BUCUR BOGDAN, căsătorit cu

2

OPRIȘ ALICE CONSTANTINA

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

CARTE FUNCIARA NR. 271282

Comuna/Oras/Municipiu: Cluj-Napoca

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

59979 / 14.05.2013

Act notarial nr. 717, din 14.05.2013, emis de Visan Ioana Almira

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala

43 / 745

Al   ~~T

cota de 43/745 parte af.ap.5

1 jniCA PIROSKA-OLGA, bun propriu

Anexa Nr. 1 la Partea I

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară NU esvalabil la autentificarea actelor juridice de notarul public, iar informațiile prezentate sunt susceptibilele orice modificare, în condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanță nr. \CJ13C21257/ll-06-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,


Data soluționării,

12/06/2013

Data eliberării, /v
IRVU - BRAICA
CARTE FUNCIARA NR. 271282

Comuna/Oras/Municipiu: Ciuj-Napoca

TEREN intravilan                                               (provenite din conversia de pe hârtie a CF Nr. 127359)

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57

Nr.

cadastral

Suprafața masurata (mp) *

Observații / Referințe    j

CAD: 8691

Top:

4908/ 1/ 1

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 271282-C1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Geometria imobilului nu este disponibila in planul cadastral de carte funciara din sistemul informatic.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

altele

DA

Din acte: 745; Masurata:-

4908/1/1

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru AUTENTIFICARE

A N C PI              Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

rl HiJt.fînT» hmhoiI itk.t                                                               5

Anexa la actul autentic

Nr......../.........

Nr. ce re re

156187

Ziua

17

Luna

12

Notar Public,

Buzdugan Mariana

Anul

2013

A. Partea I. (Foaie de avere)

TEREN intravilan                                                                      Nr. CF vechi: 127359

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57

Nr crt

Nr.cadastral Nr.topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Cad: 8691 Top: 4908/ 1/ 1

Din acte: 74S; Masurata: -

CONSTRUCȚIILE: C1 IN CF 271282-C1

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

14587 / 20.04.2006

Contract de vanzare-cumparare nr. 40796, din 12.09.2005, emis de CONS,LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 3.382.000 / 66.305.000

A1 1

(provenita din conversia CF 127359) cota de 38/745 parte af.ap.12

1

SFAIT VASILE, și soția

2

SFAIT ELISABETA

124504 / 31.10.2011

Act notarial nr. 825, din 28.10.2011, emis de BNP GHILE BIANCA-LAVINA

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 6.675.000 / 66.305.000

Al

cota 75/745 parte teren aferent ap. 3

1

NISTOR ANDRA - BIANCA, bun propriu

6172/09.04.1998

Contract de vanzare-cumparare nr. 35776, din 10.11.1997, emis de SC Constructardealul SA

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 6.052.000 / 66.305.000

Al

(provenita din conversia CF 127359) cota de 68/745 parte af. ap. 2

1

OLTEAN GHEORGHE

81013 / 01.08.2012

Act notarial nr. 382, din 31.07.2012, emis de MĂRGINEAN CARMEN MIHAELA

B7

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 4.272.000 / 66.305.000

A1 1

cota de 48/745 parte af. ap. 10

1

SZEKELY DESIDERIU, și soția

2

SZEKELY ANA, bun comun

18575 / 30.09.2004

Titlu proprietate nr. 40726, din 22.07.2004

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept CUMPĂRARE, dobândit prin

Convenție, cota actuala 6.408.000 / 66.305.000

Al         !

(provenita din conversia CF 127359) Asupra cotei de 72/745 parte teren aferent apt nr 6

1

PETREA MARINELA CRISTINA

137840/ 14.12.2012

Act notarial nr. 2952, din 12.12.2012, emis de BUZDUGAN MARIANA

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 7.598.553 / 66.305.000

Al

teren aferent ap. 11

1

RAȚ CRISTA ANITA, bun propriu

26614 / 23.04.2007

Contract de vanzare-cumparare nr. 866/19.04.2007, emis de notar public Jakab

Etelka

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 5.607.000 / 66.305.000

Al

(provenita din conversia CF 127359) teren aferent ap. 1

1 joPRIȘ BUCUR BOGDAN, căsătorit cu

1 2 OPRIȘ ALICE CONSTANTINA

15747 / 12.03.2007

Contract de vanzare-cumpara-e nr. 258, din 09.03.2007, emis de BNP popa Anca

Gabriela

' 1

i

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cu titlu de drept cumpărare, dobândit prin

Al

Convenție, cota actuala 9.238.00C / 66.305.000

(provenita din conversia CF 127359) asupra cotei de 62/445   >

parte teren af. ap. 7

1 | ARDELEAN DANIEL, și soția

2 ; ARDELEAN ANNAMARIA, bun comun

10974 / 08.07.1998

Contract de vanzare-cumparare nr. 31196, din 25.11.1996, emis de SC Constructardealul SA

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota

Al         I

actuala 3.471.000 / 66.305.000

(provenita din conversia CF 127359) cota de 1/2 parte af. ap. 78/745 parte af. ap. 4

1 OLTEAN VIORICA

1

7549 / 23.04.2004

Certificat de moștenitor nr. 27/2004, emis de BNP M Lupea

814

Intabulare, drept de PROPRIETAIE, dobândit prin Succesiune, cota actuala

ai

3.471.000 / 66.305.000

(provenita din conversia CF 127359).cota de 1/2 parte af. ap. 78/745 parte af. ap. 4

1 ! OLTEAN VIORICA

16382 / 26.09.1996

Cerere

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 4.336.347 /

Al         I

66.305.000

(provenita din conversia CF 127359) af.ap.8, corp clădire A

1 ISTATULUI ROMÂN, in administrarea operativă a

2 j CONSILIULUI LOCAL AL MUN.CLUJ-NAPOCA

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

59979 / 14.05.2013

Act notarial nr. 717, din 14.05.2013, emis de Visan Ioana Almira

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala

43 / 745

Al         1

cota de 43/745 parte af.ap.5

1 | BICA PIROSKA-OLGA, bun propriu

Anexa Nr. 1 la Partea I

TEREN intravilan

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57

Nr. cadastral

Suprafața măsură ta (mp) *

Observații / Referințe

CAD: 8691

Top:

4908/ 1/ 1

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 271282-C1

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Nr. crt

Categoria de folosința

Intra vilan

Suprafața (mp)

Nr. tarla

Nr. parcela

Nr.

Topografic

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

Din acte: 745; Masurata:-

4908/1/1

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art.35 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare, ia notarul public NOTAR Buzdugan Mariana

Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat in scopul autentificării actelor notariale, este de 10 zile lucrătoare, calculate incepand cu ziua si ora înregistrării cererii in registrul general de intrare si terminând cu sfârșitul celei de-a zecea zi.

S-a achitat tariful de 40 RON, chitanța nr. ANCPI_CJ1336992/17-12-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 273,

Data soluționării,

18/12/2013


Data eliberării,


Asistent-registrator,

ANA-RAHELA PRODAN

Semnătură digitala

Data: 18.12.2013 1025:27

Soluționare cerere 156187/2013

BCPl: Cluj-Napoca

(semnătura)


Referent,


(parafa și semnătura)*

ANCPI *<a xtm «TrovuJl n »     a u a \ t ■ » ț-i

EXTRAS DE CARTE FUNCIARA pentru AUTENTIFICARE

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Anexa la actul autentic

Nr......../.........

Notar Public,

Buzdugan Mariana

Nr. ce re re

156187

Ziua

17

Luna

12

Anul

2013


A. Partea I. (Foaie de avere)

Unitate individuala:                                                               Nr CF vechi: 158097

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57, etaj

parter, nr. ap. 12

Parti comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces în imobil, coridoarele de acces în pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poarta, podul, acces pod, racordurile de apă, canal, electricitate, gaz-metan

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topog rafie

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Cote parti

comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

CAD: 8691/ XII Top: -

30,0

508/ 10000

38/ 745

Ap.nr.12, corp clădire A, la parter, compus din lcameră,bucătărie,lwc comun cu suprafața utilă de 30,36mp, cu pivniță în suprafață de 8mp, cu p.i.c de 5,08/100 parte Teren atribuit în proprietate :38/745 parte

B. Partea II. (Foaie de proprietate)

înscrieri privitoare la proprietate

Observații / Referințe

14587 / 20.04.2006

Contract de vanzare-cumparare nr. 40796, din 12.09.2005, emis de CONS.LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

ai ~r

(provenita din conversia CF 158097)

1

SFAIT VASILE, și soția

2

SFAIT ELISABETA

B2

totodată se notează interdicția de îsntrăinare 10 ani de la data cumpărării în baza

L112/1995

Âî         .

(provenita din conversia CF 158097)

21412 / 07.06.2006

Act , din 06.06.2006

B3

se notează contractul-promisiune de vânzare cumpărare, încheiat sub semnătură privată la data de 06.06.2006, între Sfait Vasile și soția Sfait Elisabeta în calitate de promitenți-înstrăinători și Miron Angela și minorii Sfait Doru-Alexe și Miron Antonio-Eliomar în calitate de promitenți-dobânditori, asupra imob.de sub A+l

Al

(provenita din conversia CF

158097)

C. Partea III. (Foaie de sarcini)

înscrieri privitoare la sarcini

Observații / Referințe

14587 / 20.04.2006

Contract imprumut nr. 791, din 12.09.2005, emis de CONS.LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 10.834,00 / RON, plus dobânda

Al

11 CONSILIUL LOCAL AL MUN.CLUJ NAPOCA

(provenita din conversia CF 158097)

Anexa Nr. 1 la Partea I

Unitate individuala

Adresa: Cluj-Napoca, Strada 21 Decembrie 1989, nr. 57, etaj parter, nr. ap. 12

Parti comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces în imobil, coridoarele de acces în pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poarta, podul, acces pod, racordurile de apă, canal, electricitate, gaz-metan

Nr. Crt.

Nr.cadastral / Nr.topografic

Suprafața (mp)

Suprafața utila (mp)

Nr.

Topografic

Cote parti comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Cad: 8691/ XII Top: -

30,0

508/

10000

38/ 745

Ap.nr.12, corp clădire A, la parter, compus din leameră,bucătărie,Iwc comun cu suprafața utilă de 30,36mp, cu pivniță în suprafață de 8mp, cu p.i.c de 5,08/100 parte Teren atribuit în proprietate :38/745 parte

Certific că prezentul extras corespunde intrutotul cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform art.35 din Legea cadastrului si a publicității imobiliare nr.7/1996 republicată, cu modificările si completările ulterioare, la notarul public NOTAR. Buzdugan Mariana

Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară, eliberat in scopul autentificării actelor notariale, este de 10 zile lucrătoare, calculate incepand cu ziua si ora inregistrării cererii in registrul general de intrare si terminând cu sfârșitul celei de-a zecea zi.

S-a achitat tariful de 40 RON, chitanța nr. ANCPI_CJ1336992/17-12-2013, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 273,

Data soluționării,

18/12/2013Asistent-registrator,

ANA-RAHELA PRODAN

Semnătură digitala

Data- 18.12.2013 10:24:59

Soluționare coreea 156187/2013

BCP1: Cluj-Napoca


Referent,


(semnătura)


(parafa și semnătura)PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1 : 5000

CF Nr. 271282, Nr.Cad 8691, Adresa: Str. 21 Decembrie 1989. Nr. 57, Ap. Nr. 11, Cluj Napoca

L-34-48-C-a-4-II


Nume Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

Z(m)

113

587094.78

393236.31

338.048

114

587097.53

393242.53

336.915

115

587086.85

393247.19

336.908

156

587085.37

393243.85

335.364

152

587076.74

393251.62

335.704

153

587075.07

393248.38

336.133

214

587059.91

393259.02

336.388

147

587065.58

393270.05

337.192

146

587067.29

393269.12

336.968

145

587069.02

393272.74

337.149

144

587082.38

393267.40

335.628

183

587085.07

393274.17

336.623

140

587091.54

393271.57

336.372

110

587106.13

393265.63

334.798

109

587105.82

393264.77

334.833

108

587108.64

393263.71

334.862

184

587110.49

393268.69

334.862

141

587093.09

393275.80

336.636

143

587087.04

39327823

337.362

177

587067.92

393286.47

337.770

174

587060.53

393272.53

335.832

171

587059.14

393269.68

335.203

170

587051.86

393255.53

337.677

186

587066.11

393248.87

337.622

185

587088.57

39323904

335.126’0.25m


Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Pod 1

653

Suprafața Utila = 653 mp

Suprafața Totala= 653 mp

întocmit: Jng. Coltan Dan Mihai

Data: Ianuarie 2014Nr. încăpere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Pod 1

653

2

Pod 2

75

3

Pod 3

43

Suprafața Utila = 771 mp

Suprafața Totala= 77 J mp

Întocmit: Ing. Coltan Dan Mihai

Data:

anuarie 2014


RELE VEL’ POD 2 - aferent ap. 11 Scara 1:100

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Pod 2 - aferent ap. 11

75

Suprafata-Utila = 75 mp

Supr^feta "TofâH7-.75 mp

lțJ     ULI i 1 ii IUA 1         <

/    / / &V-"    ? \                      Data

Întocmit: Ing. Coltan Dan Mțhai AUTORIZARE                         Ianuarie 2014

•                    /                                      <T> I

g beria rfu-d-r Nr. u/Bb/zuiu

Recepționat       \                //                        Data

r              ?, DAN-MIHAI rț? ■

2,LLZ--------------------------------------------

rfGOR'kh-^

RELE VEL' POD 3 - aferent ap. 12

Scara 1:100

6,86m

E

CM

<D


E

CD o

S Pod 3 = 43mp amplasata deasupra ap. 12

7,02m

Nr. incapere

Denumire incapere

Suprafața utila (mp)

1

Pod 3 - aferent ap. 12

43

Supraf^^jla = 43 mp

Suprafața Totaîâ^M3 mp

7                i\                     Data

întocmit: Ing.Coltan Dan hgih^.    ^2^                       Ianuarie 2014

“7 cotp /î6/Z0?0 §

Recepționat                        /7                        °ata

-


Carte Funciara Colectiva Nr.........271282-C1......... UAT. CLUJ-NAPOCA

Partea I A - Foaia de avere

Situația conform CF

Adresa: Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 57, jud. Cluj.

Nr. cad..........271282-C1..........................

Suprafața construita: 745 mp

Nivel

Nr. Apt.

Cod Unitate Individuala

(U)

Nr. CF Individuala

Suprafețe (mp)

Observații

Total proprietate imobiliara

Supraf. utila pe apart.|mp] (Suap)

Cota-parte parti comune pe apari.

£pc)

Cota-parte teren pe apartament

PARTER

1

U9

271282-C1-U9

47.00

846/10000

63/745

2

U4

271282-C1-U4

46.00

907/10000

68/745

3

UI

271282-C1-U1

64.00

1022/10000

75/745

4

Ull

271282-C1-U11

49.70

1053/10000

78/745

5

U7

271282-C1-U7

35.00

572/10000

43/745

6

U6

271282-C1-U6

57.00

964/10000

72/745

7

U10

271282-C1-U10

47.61

8.30

62

8

U12

271282-C1-U12

43.67

-

9

U3

271282-C1-U3

48.00

720/10000

720/10000

10

U5

271282-C1-U5

34.00

648/10000

48/745

11

U8

271282-C1-U8

58.00

1146/10000

1146/10000

12

U2

271282-C1-U2

30.00

508/10000

38/745

TOTAL

558.00

Sleren=745mp

Parti indivize comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces in imobil, coridoarele de acces in pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poarta, podul, acces pod, racordurile de apa, canal, electricitate, gaz metan.

- nu deține certificat de performanta energetica si nu este dotata cu lift.

Partea I A - Foaia de avere

Situație intermediara

Adresa: Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr, 57, jud. Cluj.

Nr. cad..........271282-C1..........................

Suprafața construita: 745 mp

Nivel

Nr.

Apt.

Cod Unitate Individuala

(U)

Nr. CF

Individuala

Suprafețe (mp)

Observații

Total proprietate imobiliara

Supraf, utila Pe apart.jmp] (Suap)

Cota-parte parti comune pe apari. (CPc)

Cota-parte teren pe apartament

PARTER

1

U9

271282-C1-U9

46.98

353/10000

63/745

2

U4

271282-C1-U4

45.79

344/10000

68/745

3

UI

271282-C1-U1

64.05

481/10000

75/745

4

un

271282-C1-U11

49.70

373/10000

78/745

5

U7

271282-C1-U7

34.82

262/10000

43/745

6

U6

271282-C1-U6

56.68

426/10000

72/745

7

U10

271282-C1-U10

47.61

358/10000

62/745

8

U12

271282-C1-U12

43.67

328/10000

-

9

U3

271282-C1-U3

48.09

361/10000

-

10

U5

271282-C1-U5

34.40

259/10000

48/745

11

U8

271282-C1-U8

57.93

435/10000

-

12

U2

271282-C1-U2

30.36

228/10000

38/745

POD

771.00

59171/10000

TOTAL

1331.08

10000/10000

Steren=745mp

Parti indivize comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces in imobil, coridoarele de acces in pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poarta, acces pod, racordurile de apa, canal, electricitate, gaz metan.                                                                     ... x.,

- nu deține certificat de performanta energetica si nu este dotata cu lift.

întocmit,

Ing. Coltan Dan Mihai /(Ăn

Partea I A - Foaia de avere


Adresa: Cluj-Napoca, str. 21 Decembrie 1989, nr. 57, jud. Cluj.

Nr. cad..........271282-C1..........................

Suprafața construita: 745 mp

Nivel

Nr. Apt.

r

Cod Unitate Individuala

(U)

Nr. CF Individuala

Suprafețe (mp)

Observații

Total proprietate imobiliara

Supraf. utila pe apart.fmp] (Suap)

Cota-parte parti comune pe apari. (Cpc)

Cota-parte teren pe apartament

PARTER

1

U9

271282-C1-U9

46.98

353/10000

63/745

2

U4

271282-C1-U4

45.79

344/10000

68/745

3

UI

271282-C1-U1

64.05

481/10000

75/745

4

UU

271282-C1-U11

49.70

373/10000

78/745

5

U7

271282-C1-U7

34.82

262/10000

43/745

6

U6

271282-C1-U6

56.68

426/10000

72/745

7

U10

271282-C1-U10

47.61

358/10000

62/745

8

U12

271282-C1-U12

43.67

328/10000

-

9

U3

271282-C1-U3

48.09

361/10000

-

10

U5

271282-C1-U5

34.40

259/10000

48/745

11

U8

271282-C1-U8

57.93

435/10000

-

12

U2

271282-C1-U2

30.36

228/10000

38/745

POD

13

U13

271282-C1-U13

653.00

4906/10000

-

14

U14

271282-C1-U14

75.00

563/10000

-

15

U15

271282-C1-U15

43.00

323/10000

-

| TOTAL

1331.08

10000/10000

Steren=745mp

Parti indivize comune: fundațiile, fațadele, coridorul de acces in imobil, coridoarele de acces in pivnițe, coridorul acces wc-uri, coridorul la poarta, acces pod, racordurile de apa, canal, electricitate, gaz metan.

- nu deține certificat de performanta energetica si nu este dotata cu lift.

întocmit,


Ing. Coltan Dan Mihai

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR

PROPUNERI C.F. INDIVIDUALE NOI, PENTRU APARTAMENTE

Nr. C.F.

Nr. cadastral

Descrierea apartamentului

Supraf. utila (mp.)

P.I.C.

Proprietari

Cota teren

...........-C1-U9

Unitatii Individuale nr. 9 ii corespunde Apartamentul nr. 1 la Parter, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie, 1 boxa cu suprafața de 8.77 mp, cu suprafața utila de 46.98 mp, revenindu-i o cota de 353/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 63/745 cota parte.

46.98

353/10000

Opris Bucur Bogdan

Opris Alice Constantina

63/745

Cluj-

Napoca

...........-C1-U4

Unitatii Individuale nr. 4 ii corespunde Apartamentul nr. 2 la Parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 baie, 1 culoar, boxa pivnița, imprejmuire, cu suprafața de 14.62 mp, cu o supraf. utila de 45.79 mp, revenindu-i o cota de 344/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 68/745 cota parte.

45.79

344/10000

Oltean Gheorghe

68/745

Cluj-Napoca

...........-CI-UI

Unitatii Individuale nr. 1 ii corespunde Apartamentul nr. 3 la Parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie, 1

antreu, 1 pivnița, cu o supraf. utila de 64.05mp, revenindu-i o cota de 481/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 75/745 cota parte.

64.05

481/10000

Nistor Andra - Bianca

? C-E-'"', .

75/745

Cluj-

Napoca

...........-Cl-Ull

Unitatii Individuale nr. 11 ii corespunde Apartamentul nr. 4 la Parter, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie, 1 antreu, 1 wc, 1 pivnița, cu o supraf. utila de 49.70 mp, revenindu-i o cota de 373/10000 parti din p.i.c. înscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 78/745 cota parte.

49.70

373/10000

Oltean Viorica

78/745

Cluj-

Napoca

...........-C1-U7

Unitatii Individuale nr. 7 ii corespunde Apartamentul nr. 5 la Parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie, 1 pivnița, cu o supraf. utila de 34.82 mp revenindu-i o cota de 262/10000 parti din p.i.c. înscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 43/745 cota parte.

34.82

262/10000

Bica Piroska - Olga

43/745

Cluj-

Napoca

...........-C1-U6

Unitatii Individuale nr. 6 ii corespunde Apartamentul nr. 6 la Parter, compus din: 3 camere, 1 bucătărie, 1 baie, 1 pivnița cu Su=4.23, cu o supraf. utila de 56.68 mp, revenindu-i o cota 426/10000 parti din p.i.c. înscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 72/745 cota parte.

56.68

426/10000

Petrea Marinela Cristina

72/745

Cluj-

Napoca

...........-C1-U10

Unitatii Individuale nr. 10 ii corespunde Apartamentul nr. 7 la Parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 baie, 1 pivnița cu suprafața de 8.86 mp, cu o supraf. utila de 47.61 mp, revenindu-i o cota de 358/10000 parti din p.i.c. înscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 62/745 cota parte.

47.61

358/10000

Ardelean Daniel

Ardelean Annamaria

.-.fu; l ■

A t ' *         •'

62/745

Cluj-

Napoca

2...........-C1-U12

Unitatii Individuale nr. 12 ii corespunde Apartamentul nr. 8 la Parter, corp A, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 wc comun, pivnița, cu o supraf. utila de 43.67mp, revenindu-i o cota de 328/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: -

Cluj-

Napoca

...........-C1-U3

Unitatii Individuale nr. 3 ii corespunde Apartamentul nr. 9 la Parter, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 wc, 1 pivnița cu o supraf. utila de 48.09, revenindu-i o cota de 361/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: -

Cluj-

Napoca

........-C1-U5

Unitatii Individuale nr. 5 ii corespunde Apartamentul nr. 10 la Parter, compus din: 1 camera, 1 bucătărie, 1 camara de alimente cu o supraf. utila de 34.40 mp, revenindu-i o cota 259/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 48/745 cota parte.

Cluj-

Napoca

.........-C1-U8

Unitatii Individuale nr. 8 ii corespunde Apartamentul nr. 11 la Parter, compus din: 2 camere, 1 bucătărie, 1 camara de alimente, 1 baie, 1 pivnița cu suprafață de 18,18mp, avand o supraf. utila de 57.93 mp, revenindu-i o cota de 435/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: -

Cluj-

Napoca

43.67

328/10000

Statul Roman

48.09

361/10000

Statul Roman

Consiliul Local al Mun. Cluj -

Napoca

1

1

34.40

259/10000

Szekely Desideriu

Szekely Ana

1

48/745

I

57.93

435/10000

Rat Crista Anita

-

...........

Cluj-

Napoca

.........-C1-U2

Unitatii Individuale nr. 2 ii corespunde Apartamentul nr. 12 la Parter, Corp A, compus din: 1 camera. 1 bucătărie, 1 wc comun, cu o supraf. utila de 30.36mp, cu pivnița in suafata de 8mp, rcvenindu-i o cota de 228/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: 38/745 cota parte.

30.36

228/10000

Rat Crista Anita

38/745

Cluj-

Napoca

.........-C1-U13

Unitatii Individuale nr. 13 ii corespunde Apartamentul nr. 13 la Pod, compus din: 1 Pod, cu o supraf. utila de 653.00 mp, revenindu-i o cota de 4906/10000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: -

653.00

4906/10000

proprietarii ap. 1 in cota de 9.19%, proprietarii ap. 2 in cota de 9.07%, proprietarii ap. 3 in cota de 12.65%, proprietarii ap. 4 in cota de 9.81%, proprietarii ap. 5 in cota de 6.92%, proprietarii ap.6 in cota de 11.21%, proprietarii ap. 7 in cota de 9.41%, proprietarii ap. 8 in cota de 8.64%. proprietarii ap. 9 in cota de 9.50%, proprietarii ap. 10 in cota de 6.84%, proprietarii ap. 11 in cota de 0.72%, proprietarii ap. 12 in cota de 6.04%;

1

i

rllUk

.-i,   >

Unitatii Individuale nr. 14 ii corespunde Apartamentul nr. 14 la Pod, compus din: 1 Pod, cu o supraf. utila de 75.00 mp, revenindu-i o cota 563/1000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: -

75.00

563/10000

Rat Crista Anita

-

\e '(-A

\r*

X.C A'4a

Clu^-

Napoca

s/

y 4 /

•C6   */

l^x<-C1-U15

Unitatii Individuale nr. 15 ii corespunde Apartamentul nr. 15 la Pod, compus din: 1 Pod, cu o supraf. utila de 43.00 mp, revenindu-i o cota 323/1000 parti din p.i.c. inscrise in C.F. col.

Teren atribuit: -

43.00

323/10000

Rat Crista Anita

-