Hotărârea nr. 308/2014

Hotărârea 308/2014 - Alocarea sumei de 7.000 de lei (sumă netă) de la bugetul local pe anul 2014, pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite obţinute la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 2014, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIU], LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind repartizarea locuințelor sociale, prin închiriere

persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 215/2013

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind repartizarea locuințelor sociale, prin închiriere persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 215/2013, proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna. Gered Imre, Ligia Mihaiu, Ioan Pop, Lazăr Ovidiu-Chifor, Giacomo Dreoni;

Analizând Referatul nr, 211996/451/01.07.2013, al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind repartizarea locuințelor sociale, prin închiriere persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 215/2013 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de repartizare, în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, persoanelor aflate în lista finală de priorități, aprobată prin Hotărârea nr. 215/2013, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Locuințele vor fi predate după efectuarea lucrărilor de reparații/igienizare, chiria urmând a fi percepută de la data procesului-verbal de predare-primire.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Contrasemnează;

Nr. 308 din 11 iulie 2013

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)


Secretarul munifcfoiuHii Jr. Aurora

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa la Hotărârea nr. 308 / 2013


LISTĂ DE REPARTIZARE, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII PRIN ÎNCHIRIERE, A LOCUINȚELOR SOCIALE DIN FONDUL LOCATIV DE STAT, PERSOANELOR AFLATE ÎN LISTA DE PRIORITĂȚI, APROBATĂ PRIN HCL NR. 215 / 2013

NR. CRT.

NUME

PRENUME

ADRESA LOCUINȚEI ATRIBUITE

1

BARTOS

LIVIU FLORENTIN

Str. Cireșilor, nr. 4, ap. 10

2

IGNAT

IOAN

Calea Florești, nr. 58 B, ap. 47

3

PALFI

JOZSEF

Str. Aibac, nr. 21, ap. 37

4

SIMON

GYONGYI

Str. Aibac, nr. 21, ap. 4

5

IANCU

IOAN

Str. Bisericii Ortodoxe, nr. 22, ap. 6

6

CORABIAN

IOAN

Str. Aibac, nr. 21, ap. 34

7

MOSUT

IULIANA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 64

8

TOTH

ANNA-MARIA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 5

9

BALLA

VARVARA

Str. Iașilor, nr. 28

10

PETRESCU

RAMONA MARIANA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 63

11

SANDOR

DOREL-IOAN

Str. Republicii, nr. 26, ap. 4

12

FILIP

AUGUSTIN

Aleea Peana, nr. 18, ap. 56

13

VASILE

ILEANA

Str. Grigore Alexandrescu, nr.28, ap. 1

14

NAGY

MARIA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 119

15

ANTONESEI

ANA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 118

16

MILOS

IONEL

Str. Ploiești, nr. 42, ap. 3

17

GRAJDAN

GHEORGHE IULIAN

Str. Aibac, nr. 21, ap. 65

18

FODOR

VERONICA

Str. Andrei Mureșanu, nr. 13, ap. 1

19

RUSU

AUGUSTIN

Str. Lalelelor, nr. 6

20

FLOREA

LAURA -ADELA

Str. Anton Pan, nr. 22, ap. 6

21

DANI

MAGDOLNA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 62

22

BROSCOI

AUGUSTIN GHEORGHE

Str. Aibac, nr. 21, ap. 120

23

BOZSODI

IULIANA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 7

24

IGNA

ION

Str. Aibac, nr. 21, ap. 92

25

KOVACS

IOSIF

Str. Porumbeilor, nr. 11, ap. 3

26

MÎNTULESCU

LEONARD

Str. Aibac, nr. 21, ap. 91

27

FAZACAS

MARIETA ADRIANA

Str. Anina, nr. 39, ap. 2, Corp. B

28

MARC

IOAN

Str. Mamaia, nr. 1, ap. 6

29

FUGARU

NICOLAE

Str. Aibac, nr. 21, ap. 93

30

GURKA-BALLA

ELENA

Str. Iașilor, nr. 28

31

SILASI

SANDA

Str. George Coșbuc, nr. 7, ap. 4

32

OLTEAN

MARIA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 8

33

BUZUMURGA

MIHAI

Str. Aibac, nr. 21, ap. 3

34

MIȘCA

COSTICA GHEORGHE

Str. Aibac, nr. 21, ap. 9

35

PINTEA

DANA

Str. Vrancea, nr. 1

36

RABOCA

NORA MIHAELA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 121

37

FENESAN

MARIA

Str. Fântânelc, nr. 63-65, ap. 12

38

ASTILEANU

GHEORGHE

Str. Paris, nr. 98, ap. 3

39

MURESAN

MARIA

Str. Aibac, nr. 21, ap. 36

40

DRAGAN

MARIA

Str. Alb^<urjgțy^p?X

41

RACZ

KATALIN

Str. W      3»\

42

POP

RARES NELU

Calea Don6^rn/9Q^^A2-44,.am2

43

VARGA

VARVARA MARIA

Str.;Albqc,           f 5 j |

44

PESCAR

ERZSEBET-MERCEDES

Str. ĂlbW&             57