Hotărârea nr. 268/2014

Hotărârea 268/2014 - Aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 216581/453/18.06.2014 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea înscrierii în cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. ”c”, al. 5 lit.“b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca. zona Lomb, rezultate din dezlipirea în 175 de loturi a imobilului în suprafață de 2.367.157 mp., cu nr. cadastral 298412, înscris în CF nr. 298412 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, astfel:

 • - Lotul 1, în suprafață de 2.206.889 mp., identificat prin nr. cadastral 306182, va fi înscris în C.F. 306182 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 2, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306183, va fi înscris în C.F. 306183 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 3, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306184, va fi înscris în C.F. 306184 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 4, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306185, va fi înscris în C.F. 306185 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 5, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306186, va fi înscris în C.F. 306186 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 6. în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306187, va fi înscris în C.F. 306187 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 7, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306188, va fi înscris în C.F. 306188 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 8, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306189, va fi înscris în C.F. 306189 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 9, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306190, va fi înscris în C.F. 306190 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 10, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306191, va fi înscris în C.F. 306191 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 11, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306192, va fi înscris în C.F. 306192 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 12, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306193, va fi înscris în C.F. 306193 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 13, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306194, va fi înscris în C.F. 306194 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 14, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306195, va fi înscris în C.F. 306195 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 15, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306196, va fi înscris în C.F. 306196 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 16, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306197, va fi înscris în C.F. 306197 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 17, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306198, va fi înscris în C.F. 306198 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 18, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306199, va fi înscris în C.F. 306199 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 19, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306200, va fi înscris în C.F. 306200 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 20, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306201, va fi înscris în C.F. 306201 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 21. în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306202, va fi înscris în C.F. 306202 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 22, în suprafață de 397 mp., identificat prin nr. cadastral 306203, va fi înscris în C.F. 306203 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 23, în suprafață de 2335 mp., identificat prin nr. cadastral 306204, va fi înscris în C.F. 306204 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 24, în suprafață de 524 mp., identificat prin nr. cadastral 306205, va fi înscris în C.F. 306205 Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 25. în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306206, va fi înscris în C.F. 306206 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 26, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306207, va fi înscris în C.F. 306207 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 27, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306208, va fi înscris în C.F. 306208 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 28, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306209, va fi înscris în C.F. 306209 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 29, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306210, va fi înscris în C.F. 306210 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 30, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306211, va fi înscris în C.F. 306211 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 31, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306212, va fi înscris în C.F. 306212 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 32, în suprafață de 770 mp., identificat prin nr. cadastral 306213, va fi înscris în C.F. 306213 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 33, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306214, va fi înscris în C.F. 306214 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 34, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306215, va fi înscris în C.F. 306215 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 35, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306216, va fi înscris în C.F. 306216 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului

 • - Lotul 36, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306217, va fi înscris în C.F. 306217 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 37, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306218, care va fi înscris în C.F. 306218 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 38, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306219, care va fi înscris în C.F. 306219 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 39, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306220, va fi înscris în C.F. 306220 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 40, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306221, va fi înscris în C.F. 306221 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 41, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306222, va fi înscris în C.F. 306222 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 42. în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306223, va fi înscris în C.F. 306223 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 43, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306224, va fi înscris în C.F. 306224 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 44, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306225, va fi înscris în C.F. 306225 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 45, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306226, va fi înscris în C.F. 306226 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 46, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306227, va fi înscris în C.F. 306227 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 47, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306228, va fi înscris în C.F. 306228 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 48, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306229, va fi înscris în C.F. 306229 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 49, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306230, va fi înscris în C.F. 306230 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 50, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306231, va fi înscris în C.F. 306231 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 51, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306232, va fi înscris în C.F. 306232 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 52, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306233, va fi înscris în C.F. 306233 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 53, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306234, va fi înscris în C.F. 306234 Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 54, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306235, va fi înscris în C.F. 306235 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 55, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306236, va fi înscris în C.F. 306236 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 56, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306237, va fi înscris în C.F. 306237 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 57, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306238, va fi înscris în C.F. 306238 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 58, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306239, va fi înscris în C.F. 306239 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 59, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306240, va fi înscris în C.F. 306240 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 60, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306241, va fi înscris în C.F. 306241 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 61, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306242, va fi înscris în C.F. 306242 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 62, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306243, va fi înscris în C.F. 306243 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 63, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306244, va fi înscris în C.F. 306244 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 64, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306245, va fi înscris în C.F. 306245 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 65, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306246, va fi înscris în C.F. 306246 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 66, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306247, va fi înscris în C.F. 306247 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 67, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306248, va fi înscris în C.F. 306248 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 68, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306249, va fi înscris în C.F. 306249 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 69, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306250, va fi înscris în C.F. 306250 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 70, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306251, va fi înscris în C.F. 306251 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 71. în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306252. va fi înscris în C.F. 306252 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 72, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306253, va fi înscris în C.F. 306253 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 73, în suprafață de 431 mp., identificat prin nr. cadastral 306254, va fi înscris în C.F. 306254 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 74, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306255, va fi înscris în C.F. 306255 Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 75, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306256, va fi înscris în C.F. 306256 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 76, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306257, va fi înscris în C.F. 306257 Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 77, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306258, va fi înscris în C.F. 306258 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 78. în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306259, va fi înscris în C.F. 306259 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 79, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306260, va fi înscris în C.F. 306260 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 80, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306261, va fi înscris în C.F. 306261 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 81, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306262, va fi înscris în C.F. 306262 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 82, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306263, va fi înscris în C.F. 306263 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 83, în suprafață de 2831 mp., identificat prin nr. cadastral 306264, va fi înscris în C.F. 306264 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 84, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306265, va fi înscris în C.F. 306265 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 85, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306266, va fi înscris în C.F. 306266 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 86, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306267, va fi înscris în C.F. 306267 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 87, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306268, va fi înscris în C.F. 306268 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 88, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306269, va fi înscris în C.F. 306269 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 89, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306270, va fi înscris în C.F. 306270 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 90. în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306271, va fi înscris în C.F. 306271 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 91, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306272, va fi înscris în C.F. 306272 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 92, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306273, va fi înscris în C.F. 306273 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 93, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306274, va fi înscris în C.F. 306274 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 94, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306275, va fi înscris în C.F. 306275 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 95, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306276, va fi înscris în C.F. 306276 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 96, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306277, va fi înscris în C.F. 306277 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 97, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306278, va fi înscris în C.F. 306278 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 98, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306279, va fi înscris în C.F. 306279 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 99, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306280, va fi înscris în C.F. 306280 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 100, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306281, va fi înscris în C.F. 306281 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 101, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306282, va fi înscris în C.F. 306282 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 102, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306283, va fi înscris în C.F. 306283 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 103, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306284, va fi înscris în C.F. 306284 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 104, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306285, va fi înscris în C.F. 306285 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 105, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306286, va fi înscris în C.F. 306286 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 106, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306287, va fi înscris în C.F. 306287 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 107, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306288, care va fi înscris în C.F. 306288 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 108, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306289, care va fi înscris în C.F. 306289 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 109, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306290, care va fi înscris în C.F. 306290 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 110, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306291, va fi înscris în C.F. 306291 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 111, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306292, va fi înscris în C.F. 306292 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 112, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306293, va fi înscris în C.F. 306293 Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 113, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306294, va fi înscris în C.F. 306294 Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 114, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306295, va fi înscris în C.F. 306295 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 115, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306296, va fi înscris în C.F. 306296 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 116, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306297, va fi înscris în C.F. 306297 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 117, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306298, va fi înscris în C.F. 306298 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 118, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306299, va fi înscris în C.F. 306299 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 119, în suprafață de 570 mp., identificat prin nr. cadastral 306300, va fi înscris în C.F. 306300 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 120, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306301, va fi înscris în C.F. 306301 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 121, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306302, va fi înscris în C.F. 306302 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 122, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306303, va fi înscris în C.F. 306303 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 123, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306304, va fi înscris în C.F. 306304 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 124, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306305, va fi înscris în C.F. 306305 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 125, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306306, va fi înscris în C.F. 306306 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 126, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306307, va fi înscris în C.F. 306307 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 127, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306308. va fi înscris în C.F. 306308 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 128, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306309, va fi înscris în C.F. 306309 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 129, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306310, va fi înscris în C.F. 306310 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 130, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306311, va fi înscris în C.F. 306311 Cluj-Napoca. în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 131, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306312, va fi înscris în C.F. 306312 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 132, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306313, va fi înscris în C.F. 306313 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 133, în suprafață de 460 mp., identificat prin nr. cadastral 306314, va fi înscris în C.F. 306314 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 134, în suprafață de 732 mp., identificat prin nr. cadastral 306315, va fi înscris în C.F. 306315 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 135, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306316, va fi înscris în C.F. 306316 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 136, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306317, va fi înscris în C.F. 306317 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 137, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306318, va fi înscris în C.F. 306318 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 138, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306319, va fi înscris în C.F. 306319 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 139, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306320, va fi înscris în C.F. 306320 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 140, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306321, va fi înscris în C.F. 306321 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 141, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306322, va fi înscris în C.F. 306322 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 142, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306323, va fi înscris în C.F. 306323 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 143, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306324, va fi înscris în C.F. 306324 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 144, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306325, va fi înscris în C.F. 306325 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 145, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306326, va fi înscris în C.F. 306326 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 146, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306327, va fi înscris în C.F. 306327 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 147, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306328, va fi înscris în C.F. 306328 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 148, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306329, va fi înscris în C.F. 306329 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 149, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306330, va fi înscris în C.F. 306330 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 150, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306331, va fi înscris în C.F. 306331 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 151, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306332, va fi înscris în C.F. 306332 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 152, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306333, va fi înscris în C.F. 306333 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 153, în suprafață de350 mp., identificat prin nr. cadastral 306334, va fi înscris în C.F. 306334 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 154, în suprafață de 350 mp., identificat prin nr. cadastral 306335, va fi înscris în C.F. 306335 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 155, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306336, va fi înscris în C.F. 306336 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 156, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306337, va fi înscris în C.F. 306337 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 157, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306338, va fi înscris în C.F. 306338 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 158, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306339, va fi înscris în C.F. 306339 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 159, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306340, va fi înscris în C.F. 306340 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 160, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306341, va fi înscris în C.F. 306341 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 161, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306342, va fi înscris în C.F. 306342 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 162, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306343, va fi înscris în C.F. 306343 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 163, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306344. va fi înscris în C.F. 306344 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 164, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306345, va fi înscris în C.F. 306345 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 165, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306346, va fi înscris în C.F. 306346 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca. în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 166, în suprafață de 389 mp., identificat prin nr. cadastral 306347, va fi înscris în C.F. 306347 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 167, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306348, va fi înscris în C.F. 306348 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 168, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306349, va fi înscris în C.F. 306349 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 169, în suprafață de 370 mp., identificat prin nr. cadastral 306350, va fi înscris în C.F. 306350 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 170, în suprafață de 300 mp., identificat prin nr. cadastral 306351, va fi înscris în C.F. 306351 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 171, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306352, va fi înscris în C.F. 306352 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 172, în suprafață de 500 mp., identificat prin nr. cadastral 306353, va fi înscris în C.F. 306353 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • - Lotul 173, în suprafață de 36976 mp., identificat prin nr. cadastral 306354, va fi înscris în C.F. 306354 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 174, în suprafață de 15117 mp., identificat prin nr. cadastral 306355, va fi înscris în C.F. 306355 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

 • - Lotul 175, în suprafață de 20516 mp., identificat prin nr. cadastral 306356, va fi înscris în C.F. 306356 Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 268 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)