Hotărârea nr. 267/2014

Hotărârea 267/2014 - Finanţarea de la bugetul local pe anul 2014 a Adunării Generale a Forumului European de Tineret, coorganizarea unui „Târg de tineret” şi organizarea ceremoniei privind desemnarea Capitalei Europene de Tineret 2017, în perioada 19-23 noiembrie 2014, în municipiul Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind finanțarea de Ia bugetul local pe anul 2014 a Adunării Generale a Forumului European de Tineret, coorganizarea unui “Târg de Tineret” și organizarea ceremoniei privind desemnarea Capitalei Europene de Tineret 2017, în perioada 19-23 noiembrie 2014, în municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind finanțarea de la bugetul local pe anul 2014 a Adunării Generale a Forumului European de Tineret, coorganizarea unui “Târg de Tineret” și organizarea ceremoniei privind desemnarea Capitalei Europene de Tineret 2017, în perioada 19-23 noiembrie 2014, în municipiul Cluj-Napoca- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 211386 din 16.06.2014 al Direcției Generale Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte, prin care se propune alocarea sumei de 280 000 de lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru organizarea și coordonarea Adunării Generale a Forumului European de Tineret, coorganizarea unui “Târg de Tineret” și organizarea ceremoniei privind desemnarea Capitalei Europene de tineret 2017. în perioada 19-23 noiembrie 2014. în municipiul Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Având în vedere dispozițiile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

Potrivit dispozițiilor art. 36. alin. 6 și 7.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 280 000 de lei de la bugetul local pe anul 2014 pentru organizarea și coordonarea Adunării Generale a Forumului European de Tineret și a ceremoniei privind desemnarea Capitalei Europene de Tineret 2017 și pentru coorganizarea unui “Târg de Tineret”, în perioada 19-23 noiembrie 2014, în municipiul Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și management proiecte.

Nr. 267 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)