Hotărârea nr. 264/2014

Hotărârea 264/2014 - Plata sumei de 11.740,37 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 785,94 lei, reprezentând rata inflaţiei, a sumei de 1.101,74, reprezentând dobândă legală şi a sumei de 1.232,12 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, câtre S.C. DAL CONSTRUCT S.R.L.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind plata sumei de 11.740,37 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 785,94 lei, reprezentând rata inflației, a sumei de 1.101,74 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 1.232,12 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, către S.C. DAL CONSTRUCT S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind plata sumei de 11.740,37 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 785,94 lei, reprezentând rata inflației, a sumei de 1.101,74 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 1.232,12 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, către S.C. DAL CONSTRUCT S.R.L. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 120261/411/11.06.2014 al Direcției economice, prin care se propune plata sumei de 11.740,37 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 785,94 lei, reprezentând rata inflației, a sumei de 1.101,74 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 1.232,12 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, în baza Deciziei civile nr. 633/2013, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 14348/211/2012, către SC DAL CONSTRUCT SRL;

Reținând prevederile dispozitivului Deciziei civile nr. 633/2013;

Având avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă suportarea din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și plata sumei de

11.740,37 lei, reprezentând despăgubiri, a sumei de 785,94 lei, reprezentând rata inflației, a


sumei de 1.101,74 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 1.232,12 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, în baza Deciziei civile nr. 633/2013, pronunțată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 14348/211/2012, către S.C. DAL CONSTRUCT S.R.L.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și

Serviciul juridic, contencios.Nr. 264 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)