Hotărârea nr. 250/2014

Hotărârea 250/2014 - Prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte de închiriere, având ca obiect spaţiile de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect

spațiile de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca. str. Platanilor

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect spațiile de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Horvâth Anna, Gered Imre, Ioan Pop, Ligia Bocșe și Lazăr Ovidiu Chifor;

Analizând Referatul nr. 201313/451/10.06.2014 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune prelungirea termenului de locațiune a unor contracte de închiriere având ca obiect spațiile de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Platanilor;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. I și 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

situate în municipiul

Cluj-Napoca, str. Platanilor, până la 30.06.2015, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și

evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 250 din 19 iunie 2014

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr. 250/2014


Lista titularilor contractelor de închiriere pentru spațiile de locuit situate în municipiul Cluj-

Napoca. str. Platanilor, pentru care se prelungește perioada de locațiune până la data de 30.06.2015

NR.

CR.

STRADA

NR.

SP. DE

LOCUIT.

NUME/PRENUME

1

PLATANILOR ( MODULAI)

IA

1

NOVAK ANTON-BELLA

2

PLATANILOR ( MODULAI)

IA

3

GOCAN CRIN A

3

PLATANILOR ( MODULAI)

IA

4

JOJA MAR1A

4

PLATANILOR ( MODUL A2)

2A

1

KOVACS MARIA

ROZALIA

5

PLATANILOR ( MODUL A2)

2A

2

FOGARASI ELENA

6

PLATANILOR ( MODUL A2)

2A

3

LUGOJAN ELISABETA

7

PLATANILOR ( MODUL A2)

2A

4

ZSIGA ION

8

PLATANILOR ( MODUL A3)

3A

1

ROZSA MARIA

9

PLATANILOR ( MODUL A3)

3 A

2

FECHETE PETRU ALEX

10

PLATANILOR ( MODUL A3)

3 A

3

BERKI VALENTIN

11

PLATANILOR ( MODUL A3)

3A

4

CZANKAADAM

12

PLATANILOR ( MODUL A4)

4A

1

SEBESI CAROL

13

PLATANILOR ( MODUL A4)

4A

2

ZAGOR MIRELA

FLORINA

1 A

DI Al AMU AD /        II A -K

4 A

GIIEREBI-.RES ROZALIA

14

rLAlAlNiLOK ( MODUL A4)

4 A

15

PLATANILOR ( MODUL A4)

4A

4

SEBES CAROL

16

PLATANILOR ( MODUL A5)

5A

1

GRETA PETRU

17

PLATANILOR ( MODUL A5)

5A

2

GRETA PETRU ROMEO

18

PLATANILOR (MODUL A5)

5A

3

GRETA COSTIN ALEX.

19

PLATANILOR ( MODUL A5)

5A

4

GRETA AN I ON IU

REMUS

20

PLATANILOR ( MODULB1)

1B

1

CSIKI GHE. ROBINSON

21

PLATANILOR ( MODUBB1)

1B

2

MATEAȘU EUGEN

ANDREI

22

PLATANILOR ( MODULB1)

1B

3

SZABO JOZSEF

23

PLATANILOR ( MODULB1)

1B

4

ROZSA RADU

24

PLATANILOR ( MODUBB2)

2B

1

ROZSA IOAN

25

PLATANILOR ( MODULB2)

2B

2

GRETA CLAUDIU


26

PLATANILOR ( MODULB2)

2B

o

J

DUCA-PETER IOSIF

27

PLATANILOR ( MODULB2)

2B

4

RUHA MATIAS

28

PLATANILOR ( MODULB3)

3B

1

OROSZ HJK1ANA

29

PLATANILOR! MODULB3)

3B

2

GRETA ELENA

30

PLATANILOR ( MODUBB3)

3B

3

SFAIT ELENA IBOLYA

31

PLATANILOR ( MODULB3)

3B

4

OROSZ COSTIN ALEX.

32

PLATANILOR! MODULB4)

4B

1

K.OVACSCSABA

33

PLATANILOR ( MODULB4)

4B

2

PILI ADRIAN

34

PLATANILOR ( MODUBB4)

4B

3

RUSU IANCA ANA

MARIA

35

PLATANILOR ( MODULB4)

4B

4

GEREBENEȘ 10 AN

36

PLATANILOR ( MODULB5)

5B

1

PETEAN COREL TUDOR

37

PLATANILOR ( MODUBB5)

5B

3

STANCU FLORIN